Kestävät kampukset
Helsingin yliopiston kampuksia sekä niiden toimintoja kehitetään kestäviksi tuottamalla opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemat tilat ja palvelut mahdollisimman pienillä päästöillä ja materiaalitehokkaasti.

Toimintatavat kampuksilla ovat sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti vastuullisia. Kampusten kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista vastaa rehtorin asettama Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta.

Kestävyys kuuluu kampusten kehittämistavoitteisiin

Keskeisimpänä tavoitteenamme on energian käytön ja sen päästöjen vähentäminen sekä tilojen käytön tehostaminen. Kestävää energian käyttöä edistetään rakennusten energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella sekä tuottamalla itse osa yliopiston tarvitsemasta energiasta uusiutuvasti.

Kestävän liikkumisen ohjelmalla vähennetään yliopistolaisten työmatkojen tuottamaa hiilijalanjälkeä ja edistetään työhyvinvointia.  Kaikkien yliopistorakennusten läheisyydessä on pyörätelineitä sekä suihku- ja varustesäilytystiloja on kehitetty. Henkilökunnalle on järjestetty vuosittain kampusten välinen pyöräilyn kilometrikisa.

Viikin kampuksella on vuodesta 2011 ollut käytössä Green office –ympäristöjärjestelmä. Viikin kampuksen oma aurinkovoimala tuottaa osan kampuksen energiasta paikan päällä. Vuonna 2019 kaikki Viikin kampuksella käytettävä sähköenergia on uusiutuvaa – itse tuotetun aurinkosähkön lisäksi kampukselle hankitaan vihreää vesivoimasähköä.

Helsingin yliopiston virallisissa tilaisuuksissa ja ylioppilaskunnan kokouksissa tarjotaan ainoastaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Reilun kaupan tuotteita on tarjolla yliopiston rakennuksissa olevissa kahviloissa ja ravintoloissa. Yliopisto on ollut Reilun kaupan korkeakoulu vuodesta 2013.

Syksyllä 2017 toimintansa aloittaneen Tiedekulman peruskorjauksessa toteutettiin useita kestävyyttä edistäviä ratkaisuja. Alusta lähtien tavoitteena oli yhdistää kaikki kestävyyden ulottuvuudet toimivaksi kokonaisuudeksi. Yliopiston entinen hallintorakennus muutettiin avoimeksi ja monikäyttöiseksi tilaksi, jossa järjestetään tiedeteemoihin liittyviä esityksiä ja työpajoja. Tilat palvelevat yhdessä oppimista, uutta luovaa keskustelua ja yhteistyöskentelyä. Tilaisuudet ja tilat ovat kaikille avoimia.

Tiedekulma-rakennuksen ratkaisuissa kestävyys näkyy muun muassa seuraavasti:

  • Katolle asennettiin 95 aurinkopaneelia, jotka ovat yhteisteholtaan 25 kWp.
  • Käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään muuntamon hukkalämpöä ja rakennuksen viilennyksessä käytetään kaukokylmää.
  • Rakennuksen energialuokka on B lukuun ottamatta C-luokkaan kuuluvia Unisportin liikuntatiloja.
  • Rakennuksen sisäänkäyntisyvennykset rimoitettu PEFC-sertifitoidulla rimalla ja 1. ja 2. kerroksessa on puupölkkylattia.
  • Kaikissa tiloissa on astiat jätteidenlajitteluun ja WC-tiloissa kankaiset käsipyyhkeet.

Tiedekulmassa järjestetään paljon kestävyysaiheisia tilaisuuksia. Muun muassa Hope for Globe -teeman tapahtumissa esitellään uusia tutkimusnäkökulmia ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen sekä tarjotaan työkaluja kestävien valintojen tueksi huippuasiantuntijoiden kanssa.

Viikin kampuksella on vuodesta 2011 ollut käytössä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä. WWF:n tarkastaja auditoi joka kolmas vuosi, että Green Office –kriteerit täyttyvät kampuksen toiminnoissa.

Green Officen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää kampuksen ekologista jalanjälkeä. Vuodesta 2019 alkaen kaikki Viikin kampuksella käytettävä sähköenergia on ollut uusiutuvaa – itse tuotetun aurinkosähkön lisäksi kampukselle hankitaan vihreää vesivoimasähköä.

Käytännön toimina on toteutettu hukkalämmön hyötykäyttökokeiluja, tehokkaampaa jätteiden lajittelua, sähköautojen latauspisteitä, ketokukkaniittyjä ja kampusviljelyä, laitteiden ja tilojen yhteiskäyttöä sekä ympäristöaiheisia tapahtumia.  Kaikki Viikin kampuksen pysäköintipaikat muutettiin vuonna 2018 maksullisiksi.

Yliopisto kompensoi yhteisistä varoista vuonna 2018 työntekijöidensä lentäen tehtyjen työmatkojen aiheuttamat ilmastopäästöt. Yliopiston maksama päästökompensaatio vastaa kustannuksiltaan noin yhtä prosenttia kaikkien yliopistolle hankittujen lentolippujen ostohinnasta.

Helsingin yliopiston matkustusohjetta ollaan päivittämässä niin, että työmatkustamisen ilmastohaittoja saataisiin vähennettyä. Suosituksena on, että jokaista tehtävää matkaa pitää harkita tarkkaan ja selvittää esimerkiksi videoneuvotteluiden käytön mahdollisuus matkustamisen sijaan. Suomessa tehtäviin työmatkoihin suositellaan junan käyttöä ja selvityksen alla on myös mahdollisuus korvata ulkomailla vaihtolennot junamatkoilla. Vasta viimeinen tapa on kompensoida matkustamisen ilmastovaikutukset.

Viikin kampukselle sijaitsee Suomen mittakaavassa merkittävän kokoinen aurinkovoimala. Helsingin yliopiston voimalan nimellisteho on 1,2 megawattia, mikä on lähes 0,4 megawattia, Sen ohella Viikissä on nimellisteholtaan 0,135 megawatin aurinkovoimala. Pienempi voimala rakennettiin infokeskus Koronaan vuonna 2016.

Aurinkopaneelit on sijoitettu yliopistorakennusten katoille. Paneeleita on yhteensä noin 3 500 ja niiden yhteispinta-ala on noin 5 600 neliömetriä.

Voimalan tuottama aurinkosähkö syötetään Helsingin yliopiston omistamaan 20 kilovoltin keskijänniteverkkoon Viikin kampuksella. Laajennetun voimalan tuoton lasketaan kattavan nelisen prosenttia Viikin kampuksen kiinteistöjen vuotuisesta sähkönkulutuksesta.