FIN-SAGAS – Gastroenterologia

Ryh­mä tut­kii koi­rien ruo­an­su­la­tus­ka­na­vien häi­riöi­tä ke­hit­tääk­seen näi­den pa­rem­paa tun­nis­ta­mis­ta ja hoi­toa.