Neuropet - Neurologia - hermoston sairaudet

Tut­ki­mus kes­kit­tyy pe­rin­nöl­lis­ten neu­ro­lo­gis­ten sai­rauk­sien tut­ki­mi­seen, sekä nii­den diag­nos­tii­kan ja hoi­to­jen ke­hit­tä­mi­seen

Ryhmämme erityismielenkiinnon kohteet ovat epilepsia sekä kallonkehityksen ongelmat ja syringomyelia eli selkäytimen ontelotauti. Tutkimusryhmän johtajana on vertailevan sairauksien tutkimuksen apulaisprofessori Tarja Pääkkönen (julkaisut nimellä Jokinen), joka teki oman väitöskirjansa koirien pentuiän epilepsiasta. Tutkimusryhmämme toisen eläinneurologin Anna-Mariam Kivirannan väitöskirjatutkimus koirien kallokaularankaliitoksen muutoksista ja niiden yhteydestä syringomyeliaan on loppusuoralla.

Tällä hetkellä käynnissä olevia isoja tutkimusprojektejamme ovat epilepsian biomarkkeritutkimus (BioEpiCa) sekä koirien kallon kehitystä ja syringomyelian syntymekanismeja selvittävä tutkimus.

Tutkimustemme kliiniset osuudet tehdään Yliopistollisessa eläinsairaalassa, jossa apunamme ovat osaava henkilökunta ja korkeatasoinen laitteisto, kuten korkeakenttämagneetti ja videoaivosähkökäyrälaitteisto sekä 64-leikkeinen tietokonetomografiakuvauslaite.

Lisäksi teemme paljon yhteistyötä mm. geenitutkimusryhmän kanssa sekä ihmislääketieteen, patologian ja diagnostisen kuvantamisen osaajien kanssa. Osallistumme myös kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.