Anestesiologia ja Kivunhoito
Tutkimuksen kohteena ovat rauhoituksessa käytettävät lääkeaineet ja niiden yhdistelmät sekä hyöty- että lemmikkieläimillä. Lisäksi tutkimme erilaisten kipulääkkeiden ja kivunhallintatekniikoiden vaikutuksia kliinisillä potilailla, tarkoituksena parantaa kivunhallinnan mahdollisuuksia toimenpiteiden yhteydessä.

 

Eläinten Hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä TERVA-projektissa tutkitaan eri rauhoitusaineyhdistelmien farmakokineettisiä että -dynaamisia ominaisuuksia nupoutettavilla vasikoilla Nupoutus ja vasikoiden hyvinvointi | Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus | Helsingin yliopisto (helsinki.fi).

Lemmikkieläinten rauhoitusainetutkimuksissa läheistä yhteistyötä tehdään Farmakologian ja toksikologian oppiaineen kanssa Alfa – Lääkeainetutkimus | Koiratutkimus | Helsingin yliopisto (helsinki.fi).

Lisäksi anestesiologinen konsultaatiopalvelu on aktiivista osastomme muiden tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusyhteistyötä on oman tiedekunnan lisäksi muiden suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen kanssa.

Vastuututkija ELT Kati Salla yhteystiedot ja tutkimusportaali

Vastuututkija