Anestesiologia ja Kivunhoito

Tutkimuksen kohteena ovat rauhoituksessa käytettävät lääkeaineet ja niiden yhdistelmät sekä hyöty- että lemmikkieläimillä. Lisäksi tutkimme erilaisten kipulääkkeiden ja kivunhallintatekniikoiden vaikutuksia kliinisillä potilailla, tarkoituksena parantaa kivunhallinnan mahdollisuuksia toimenpiteiden yhteydessä.

Eläinten Hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä tehdyssä TERVA-projektissa tutkitaan eri rauhoitusaineyhdistelmien farmakokineettisiä että -dynaamisia ominaisuuksia nupoutettavilla vasikoilla.

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus: Nupoutus ja vasikoiden hyvinvointi

Lemmikkieläinten rauhoitusainetutkimuksissa läheistä yhteistyötä tehdään Farmakologian ja toksikologian oppiaineen kanssa.

Alfa – Lääkeainetutkimus

Lisäksi anestesiologinen konsultaatiopalvelu on aktiivista osastomme muiden tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusyhteistyötä on oman tiedekunnan lisäksi muiden suomalaisten ja eurooppalaisten yliopistojen kanssa.

Vastuututkija