FaunaFysio - Fysioterapia

Tutkimusryhmä FaunaFysion tutkimuksen keskiössä on eläinten kivun, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä fysioterapian terapiakeinojen vaikuttavuuden tutkiminen.

Tutkimusryhmän nimen alkuosa juontaa juurensa latinan sanasta fauna, joka tarkoittaa eläimistöä - sisältäen ihmiset. Ryhmän nimen loppuosa Fysio puolestaan pohjautuu alun perin kreikan kieleen, jossa se on tarkoittanut luontoa ja fyysisyyttä. Fysio viittaa myös fysioterapiaan, joka on oleellinen osa nykyaikaista eläinlääketiedettä. Eläinten fysioterapeutit ovat terveydenhuollon ja liikkumisen ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet hoitamaan ja tutkimaan kaikkia eläinlajeja - tarvittaessa siis koko faunaa.

Tutkimusryhmä FaunaFysion tutkimuksen keskiössä on eläinten kivun, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä fysioterapian terapiakeinojen vaikuttavuuden tutkiminen. Tavoitteena on korkealaatuinen kliininen eläinlääketieteellinen tutkimus yli sekä eläinlajien että eläinlääketieteen osa-alueiden rajojen.

Tutkimusryhmämme on moniammatillinen, koostuen pääosin fysioterapeuteista ja eläinlääkäreistä. Jäsenet ovat tutkijanurien eri vaiheissa osan ollessa jo väitelleitä, osan parhaillaan suorittaessa tohtoritutkintoaan. Ryhmään kuuluu vakiojäsenten lisäksi vierailevia tutkijoita. Ryhmän jäsenet ohjaavat myös eläinten fysioterapian masters-tutkintoja, eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielmia sekä suomalaisten eläinlääkärien erikoistumisopintojen tutkimusosioita. FaunaFysio tekee tiivistä yhteistyötä muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa niin eläin- kuin ihmislääketieteenkin aloilta.