Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -kehittämishanke

Oppilaitosten menestyminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä koulun johtamisesta.

Laaja-alainen pedagoginen johtaminen tarjoaa työkaluja jäsentää johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä kehittää koulun toimintaa koko kouluyhteisöä osallistavana toimintana. Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksissa -hankkeessa kehitetään opettajien oppilaitosjohtamiseen liittyvää asiantuntijuutta yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Hankkeessa tapahtuvan toiminnan myötä rakennetaan laajaan jaettuun pedagogiseen johtamiseen pohjautuvaa mallia.

Perustiedot

Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -kehittämishanke on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ”Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa” osahanke.

Hankerahoitus: Opetus- ja Kulttuuriministeriön opettajankoulutuksen kehittämishankerahoitus (2017)

Hankeaika: 09/2017 - 12/2019

Hankkeen johtaja: prof. Arto Kallioniemi, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori, KT Raisa Ahtiainen, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tavoitteet

Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -hanke antaa opettajaopiskelijoille ja opettajille valmiuksia ottaa vastuuta ja osallistua oppilaitoksen johtamisprosesseihin. Hankkeessa luodaan toimintavalmiuksia opettajille ja opettajaksi opiskeleville toimia jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti: opettajat ovat aktiivisia toimijoita oppilaitoksen kehittämisessä sekä sitoutuvat vahvasti oppilaitoksen kehittämiseen ja johtamiseen. Hanke kehittää uutta luovaa oppilaitoksen laajaan pedagogiseen johtamiseen liittyvää asiantuntijuutta ja hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä osana koulutusta. Hankkeessa kehitetään yhdessä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden kanssa kandidaatti- ja maisterikoulutukseen soveltuvaa oppilaitosjohtamisen koulutusta ja kansainväliseen maisterinkoulutukseen liittyviä alan opintoja.