Tutkimus

Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimusyhteisö KAJO tekee tutkimusta johtamisen kehittämiseksi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkimusryhmää johtavat dosentti Raisa Ahtiainen ja professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Oppilaitosten on pystyttävä vastaavaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin. Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO kehittää vahvasti johtajuuskoulutusta ja tekee tutkimusta kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisen tueksi. Ryhmä koostuu tutkijoista ja kouluttajista, joilla on yhteiset tavoitteet kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisessä.