Kasvatus- ja opetusalan johtajuus

Viime vuosina kasvatus- ja opetusalan johtaminen on moninaistunut. Oppilaitosten on pystyttävä vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin.  Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus muodostaa oman monitieteellisen tutkimuskokonaisuutensa, jonka perusta on kasvatustieteessä. Johtamisen ja johtajuuden tutkimuksella on kuitenkin vahvat yhteydet yhteiskuntatieteelliseen ja työ- sekä organisaatiopsykologiseen tutkimuskenttään.

Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimusyhteisö KAJO tekee tutkimusta kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisen tueksi. KAJO-tutkimusyhteisö koostuu tutkijoista ja kouluttajista, joilla on yhteiset tavoitteet kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimusmenetelmällisessä sekä -temaattisessa kehittämisessä. Ryhmän toiminta rakentuu eri hankkeissa ja projekteissa tehtävästä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyöstä.

KAJOn tutkijat ja kouluttajat tekevät kansallisesti yhteistyötä muiden yliopistojen kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkijoiden sekä Opetushallituksen että opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden kanssa. KAJO-tutkimusyhteisön jäsenet ovat myös kansainvälisesti kattavasti verkostoituneet.

Tutkimusyhteisö kokoaa yliopiston lukuvuoden aikana säännöllisesti väitöskirjatutkijoita ja muita johtajuuden tematiikasta kiinnostuneita yhteiseen KAJO-seminaariin esittelemään ja keskustelemaan tuoreista tutkimustuloksista sekä alan ilmiöistä.

Tervetuloa tutustumaan koulutus- ja tutkimusryhmä KAJOn toimintaan, koulutuksiin ja tutkimustuloksiin.

Ajankohtaista
Tutkimus- ja kehittämistyö
Koulutus

Järjestämme kasvatus- ja opetusalan johtajuuden täydennyskoulutuksia.

KAJO sosiaalisessa mediassa

Löydät KAJOn sekä Facebookista että X:ssä.