INCLEAD

INCLEAD-tutkimuksessa selvitetään, miten perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtajat näkevät osallisuuden ja johtajuuden osana inklusiivista kasvatusympäristöä.
Perustiedot

Hankeaika: 25/10/2021-31/12/2024

 

Vastuututkijoina: Raisa Ahtiainen, Kati Sormunen, Anni Loukomies & Tapio Lahtero

 

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä asenteita ja uskomuksia johtajilla on inklusiivisesta koulutuksesta, ja mitkä toimet ja menettelytavat edistävät inklusiivisuuden tehokasta toteutumista. Johtajilla on merkittävä rooli osallistamiskulttuurin luomisessa ja edistämissä sekä inkluusiokäytäntöjen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Johtajien tulee ylläpitää erityisopetuksen osaamista, jotta oppilaiden mahdolliset erityistarpeet tulevat ymmärretyksi. Toimivien käytäntöjen onnistunut edistäminen voi vähentää opettajien työuupumusta, lisätä työhön sitoutumista ja säästää aikaa varsinaiseen opettamiseen ja oppimiseen.