Uudistuva opettajankoulutus

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen oppimisympäristöjä, vahvistaa opettajien ja opettajankouluttajien uutta luovaa osaamista sekä edistää pedagogisen johtajuuden kehittymistä. Tutkimusperustaisen kehittämistyön seurauksena opettajien osaaminen vastaa ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Käytännön toteutus tapahtuu 17 itsenäisen, mutta toisiaan tukevan ja täydentävän kehittämishankkeen avulla. Uudistuva opettajankoulutus -kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Uutiset
Tapahtumat