Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen oppimisympäristöjä, vahvistaa opettajien ja opettajankouluttajien uutta luovaa osaamista sekä edistää pedagogisen johtajuuden kehittymistä. Tutkimusperustaisen kehittämistyön seurauksena opettajien osaaminen vastaa ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Käytännön toteutus tapahtuu 12 toisiaan tukevan ja täydentävän osahankkeen avulla. Uudistuva opettajankoulutus -kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).