Tutkimus
Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO tekee tutkimusta johtamisen kehittämiseksi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkimusryhmää johtaa professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Oppilaitosten on pystyttävä vastaavaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin. Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJO kehittää vahvasti johtajuuskoulutusta ja tekee tutkimusta kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisen tueksi. Ryhmä koostuu tutkijoista ja kouluttajista, joilla on yhteiset tavoitteet kasvatus- ja opetusalan johtajuuden kehittämisessä. Ryhmän toimintaan kuuluu tällä hetkellä kolme hanketta: opetus- ja kulttuuriministeriön tukemat opettajankoulutuksen kehittämishanke ”Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa” ja “EduLeaders” sekä Opetushallituksen tukema täydennyskoulutushanke ”Johda laadukkaammin – johtamisosaamista lisäävä koulutus kasvatus- ja opetustoimen johtajille”. Tervetuloa tutustumaan koulutus- ja tutkimusryhmä KAJO:n toimintaan, koulutuksiin ja tutkimustuloksiin.