Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -kehittämishanke

Kuva: Linda Tammisto

Oppilaitosten menestymisen näkökulmasta, niiden laaja pedagoginen johtaminen ja sen kehittäminen ovat avainasemassa. Hankkeessa kehitettään opettajien oppilaitosjohtamiseen liittyvää asiantuntijuutta sekä peruskoulutuksessa että täydennyskoulutuksessa. Sen avulla rakennetaan laajaan jaettuun pedagogiseen johtamiseen pohjautuvaa mallia.

Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -kehittämishanke on Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankkeen ”Kes­tä­vää tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta ja uut­ta luo­vaa opet­ta­jien osaa­mis­ta ra­ken­ta­mas­sa” osahanke.

Hankerahoitus: Opetus- ja Kulttuuriministeriön opettajankoulutuksen kehittämishankerahoitus (2017)

Hankeaika: 09/2017 - 12/2019

Hankkeen johtaja: prof. Arto Kallioniemi, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Yhteyshenkilö: Raisa Ahtiainen, tutkijatohtori (post doc), Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa -hankeantaa opettajaopiskelijoille ja opettajille valmiuksia ottaa vastuuta ja osallistua oppilaitoksen johtamisprosesseihin. Hankkeessa luodaan toimintavalmiuksia opettajille ja opettajaksi opiskeleville toimia jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti: opettajat ovat aktiivisia toimijoita oppilaitoksen kehittämisessä sekä sitoutuvat vahvasti oppilaitoksen kehittämiseen ja johtamiseen. Hanke kehittää uutta luovaa oppilaitoksen laajaan pedagogiseen johtamiseen liittyvää asiantuntijuutta ja hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä osana koulutusta. Hankkeessa kehitetään yhdessä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden kanssa kandidaatti- ja maisterikoulutukseen soveltuvaa oppilaitosjohtamisen koulutusta ja kansainväliseen maisterinkoulutukseen liittyviä alan opintoja.