Tutkimus

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on tehty tutkimusta jo runsaat sata vuotta. Painopisteenä ovat olleet Suomenlahden vähäsuolaiset rannikkovedet. Asema perustettiin jo 1902, ja se on tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet pitkäaikaisten ympäristömuutosten tutkimiseen.

Aseman merentutkimus keskittyy Itämeren ekosysteemin monimuotoisuuden ja toiminnan tutkimukseen, sekä ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin, kuten rehevöitymiseen ja ilmastonmuutokseen. Merkittäviä tämänhetkisiä tutkimusaiheita ovat pohjaekosysteemien ekologia, pelagiaalin ekologia ja akvaattinen biogeokemia. Evoluutio- ja populaatioekologia ovat myös tärkeitä tutkimusaiheita kattaen muurahaisyhdyskuntien sosiaalisen, seksuaalisen ja geneettisen rakenteen, kalojen ja lintujen seksuaalisen valinnan ja lisääntymisbiologian, sekä hyönteisten ja kalliolammikoiden eliöiden leviämisen ja lisääntymisen tutkimisen laikukkaassa ympäristössä (metapopulaatiobiologia).

Hiljattain asemalla on kehitetty monitieteisiä lähestymistapoja, kun meriekologian ja biogeokemian tutkijat ovat yhdistäneet voimansa muodostaakseen CoastClim (Centre for Coastal Ecosystem and Climate Change Research) –tutkimusyhteisön. Tämän projektin tarkoitus on tutkia rannikon biodiversiteetin ja ilmaston välisiä yhteyksiä.

Asemalla työskentelee vuosittain 250-300 tutkijaa tehden yhteensä 5000-600 työpäivää. Näistä noin 30 % on kansainvälisiä käyttäjiä. Viimeisintä tietoa uusista julkaisuista ja meneillään olevien tutkimusprojektien kiinnostavista käänteistä saat seuraamalla meitä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.