Julkaisut

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on tehty tutkimusta jo runsaat sata vuotta. Painopisteenä ovat olleet Suomenlahden vähäsuolaiset rannikkovedet.
Tvärminnen eläintieteellisen aseman julkaisut

Aseman merentutkimus keskittyy Itämeren ekosysteemin monimuotoisuuden ja toiminnan tutkimukseen, sekä ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin, kuten rehevöitymiseen ja ilmastonmuutokseen. Merkittäviä tämänhetkisiä tutkimusaiheita ovat pohjaekosysteemien ekologia, pelagiaalin ekologia ja akvaattinen biogeokemia. Evoluutio- ja populaatioekologia ovat myös tärkeitä tutkimusaiheita kattaen muurahaisyhdyskuntien sosiaalisen, seksuaalisen ja geneettisen rakenteen, kalojen ja lintujen seksuaalisen valinnan ja lisääntymisbiologian, sekä hyönteisten ja kalliolammikoiden eliöiden leviämisen ja lisääntymisen tutkimisen laikukkaassa ympäristössä (metapopulaatiobiologia).

Pro gradut ja maisterintutkielmat Tvärminnessä