CoastClim -tutkimuskeskus

Uusi rannikkoekosysteemin ja ilmaston tutkimuskeskus, CoastClim, tutkii rannikkoekosysteemien kykyä toimia luonnollisena ratkaisuna ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. CoastClim on Helsingin yliopiston ja Tukholman yliopiston välinen strateginen kumppanuus.

Tutkimme Itämeren rannikkoekosysteemin vaikutusta kasihuonekaasuihin. Terve rannikonläheinen ekosysteemi toimii hiilinieluna vaikuttaen myönteisesti ilmastoon, kun taas häiriintynyt elinympäristö saattaa vapauttaa suuria määriä kasvihuonekaasuja ja täten kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Kolme keskeistä teema ovat:

Monimuotoisuus ja ilmastotutkimus: Rannikon monimuotoisuuden ja ilmakehän yhteyden tutkiminen on pitkään jäänyt taka-alalle.

Synteesi ja mallinnus: Ekosysteemimallien avulla voimme hyödyntää tietämystämme Itämerestä globaalissa mittakaavassa.

Päätöksenteon tuki: Tuotamme olennaista tietoa sidosryhmille päätöksenteon tueksi.

Tutkimus auttaa löytämään oikeat keinot rannikoidemme suojelemiseksi ja mahdollistaa niiden toimimisen tehokkaina hiilinieluina myös tulevaisuudessa.

Tutkimme rannikkoekosysteemien kykyä toimia luonnollisena ratkaisuna ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Meriekologian, biogeokemian ja ilmakehätutkimuksen asiantuntemuksen monitieteellinen yhdistäminen mahdollistaa rannikon monimuotoisuuden ja ilmastomme välisten yhteyksien määrittämisen.

CoastClim yhdistää merkittävimmät merentutkimusyksiköt, Tvärminnen eläintieteellinen asema (HU) ja Baltic Sea Centre (SU), ja ilmastotutkimuksen yksiköt, Ilmakehätieteiden keskus (INAR,HU) ja Bolin Center for Climate Research (SU).