Kurssit

Kenttäkurssit kuuluvat oleellisena osana bio- ja ympäristötieteiden opiskeluun. Erikoiskursseja järjestetään Tvärminnessä, Lammilla ja Kilpisjärvellä. Tvärminnen kurssit painottuvat merellisiin aiheisiin.

Asemalla järjestetään vuosittain noin kymmenen Helsingin yliopiston opetusohjelmaan kuuluvaa bio-, geo- ja ympäristötieteiden kurssia. Lisäksi muutkin oppilaitokset järjestävät omia kurssejaan. Asemalla voi järjestää kursseja ja seminaareja myös muilta kuin biologisilta aloilta.