Yhteistyö

Ympäristö on nopeassa muutoksessa. Biologinen monimuotoisuus ja siihen liittyvien ekosysteemitoimintojen ja -palvelujen väheneminen vaikuttaa koko olemassaolomme perustaan. Nämä nopeat muutokset ovat haaste koko ihmiskunnan tulevaisuudelle, mutta myös nykyinen tieteellinen ymmärryksellemme on kehityksestä jäljessä. Näiden haasteiden ratkaiseminen edellyttää uusia monitieteellisiä lähestymistapoja. Perustutkimuksen kasvava rooli päätöksenteon tukena korostuu.

Tieto on ratkaisevan tärkeää maailmanlaajuisen biodiversiteetti- ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi, ja merillä on keskeinen rooli tässä kokonaisuudessa. Yhdistyneet Kansakunnat on nimennyt vuodet 2021-2030 merten vuosikymmeneksi. 

Haluatko sinä olla osa ratkaisua?