Luonnon ekosysteemi ovat nopeassa muutoksessa. Biologinen monimuotoisuus ja siihen liittyvien ekosysteemitoimintojen ja -palvelujen väheneminen vaikuttaa koko olemassaolomme perustaan. Nämä nopeat muutokset eivät ainoastaan ole haaste koko ihmiskunnan tulevaisuudelle, vaan myös nykyiselle tieteelliselle ymmärryksellemme, ja tämä edellyttää uusia monitieteellisiä lähestymistapoja nykyisten muutosten ymmärtämiseksi. Perustutkimuksen kasvava rooli päätöksenteon tukena korostuu.

Tieto on ratkaisevan tärkeää maailmanlaajuisen biodiversiteetti- ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi, ja merillä on keskeinen rooli tässä kokonaisuudessa. Yhdistyneet Kansakunnat on nimennyt vuodet 2021-2030 merten vuosikymmeneksi. 

Haluatko sinä olla osa ratkaisua?