Monicoast

Rannikko-observatorio MONICOAST lähettää dataa verkkosivustolle, josta voit seurata, miten lämpötila, suolapitoisuus, happipitoisuus, pH ja sameus vaihtelevat meressä Tvärminnen eläintieteellisen aseman edustalla Hankoniemellä.

MONICOAST (MONItoring of COASTal habitats) on hanke, jossa selvitetään pitkäaikaismuutosten vaikutuksia rannikkoalueiden monimuotoisuuteen ja toimintaan. Jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto rakennetaan rannikonläheisiin alueisiin kuten meriajokasniityt, rakkoleväalueet ja sinisimpukkayhdyskunnat.

Nämä alueet tarjoavat elinympäristön ja ravintoa huikealle määrälle Itämeren lajeja. Meillä on kuitenkin erittäin vähän tietoa siitä, miten esimerkiksi veden lämpötila, happi- ja suolapitoisuus, pH ja sameus vaihtelevat näissä elinympäristöissä (vuorokauden eri aikoina, vuodenaikojen välillä, vuosien välillä), ja miten pitkäaikaismuutokset vaikuttavat eri elinympäristöjen toimintaan.

Rahoitus ja lahjoittaminen

Projekti toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella ja lähti käyntiin yhteistyönä DROPP:in ja Tvärminnen välillä. Myös Ålandsbankenin Itämeriprojekti ja Weisell-säätiö ovat mukana tukemassa hanketta. Jos olet kiinnostunut uuden mittauspoijun (tai osan poijusta) sponsoroinnista, voit käyttää Helsingin yliopiston lahjoitussivustoa ja valita sieltä lahjoituskohteeksi Monicoast.

Monicoast-poijujen data

Seuraa miten lämpötila, suolaisuus, happipitoisuus, happamuus ja sameus vaihtelevat päivä päivältä rannikonläheisissä vesissämme.

Miksi mitata lämpötilaa?

Miksi mittaamme veden lämpötilaa, suolapitoisuutta, happipitoisuutta, pH:ta ja sameutta? Mitä se kertoo meille rannikkovesiemme tilasta ja ekosysteemin toiminnasta?