MONICOAST - frontpage banner

MONICOAST (MONItoring of COASTal habitats) on hanke jossa selvitetään pitkäaikaismuutosten vaikutuksia rannikkoalueiden monimuotoisuuteen ja toimintaan.

MONICOAST on DROPPin ja Tvärminnen eläintieteellinen aseman yhteishanke, jossa rannikolle rakennetaan jatkuvasti dataa keräävä mittauspoijuverkosto. Niiden keräämä aineisto auttaa ymmärtämään entistä paremmin, miten ympäristömuutokset vaikuttavat herkkiin rannikkoalueisiin. Näihin herkkiin alueisiin kuuluvat muun muassa meriajokasniityt, rakkoleväalueet ja sinisimpukkayhdyskunnat, jotka tarjoavat elinympäristön ja ravintoa huikealle määrälle Itämeren lajeja. Meillä on kuitenkin erittäin vähän tietoa siitä miten esim. veden lämpötila, happi- ja suolapitoisuus, pH ja sameus vaihtelee näissä elinympäristöissä (vuorokauden eri aikoina, vuodenaikojen välillä, vuosien välillä) ja miten pitkäaikaismuutokset vaikuttavat eri habitaattien toimintaan.

Ilmastonmuutoksen ja rehevöitymisen edetessä, on tärkeää ymmärtää miten nämä valtavat muutokset vaikuttavat rannikkoalueisiin. Tämä tieto on myös välttämätöntä taustatietoa uusille huippututkimusprojekteille, jossa tutkitaan meren toimintaa. MONICOAST-projekti haluaa samalla levittää tietoa suurelle yleisölle rannikkoympäristöjen tärkeydestä ja kannustaa kaikkia mukaan Itämeren suojeluun.