Tutkimussukellus

The Finnish Scientific Diving Academy (FSDA) perustettiin syksyllä 2021. Akatemian selkeänä tavoitteena on kehittyä oman alansa edelläkävijäksi ja vahvistaa Suomen perinteisesti vankkaa asema tutkimussukelluksen saralla. Sukellusakatemia on osa Helsingin yliopistoa ja käytännössä toiminta sijoittuu Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle.

Lisätietoa koulutuksista ja toiminnasta antaa FDSA:n koordinaattori Edd Stockdale. 

Australialaisella koordinaattorilla Edd Stockdalella on laaja kokemus tieteellisten sukellusretkikuntien organisoimisesta ja toteuttamisesta. Tekninen sukellus ja meribiologia ovat hänen osaamisensa keskiössä ja lisäksi hänen maailmanlaajuinen sukellusverkostonsa tuo merkittävää lisäarvoa sukellusakatemian toiminnalle.

HAE APURAHAA SUKELLUSKOULUTUKSEEN!

Onni Talaan säätiö myöntää apurahaa merellisiä opintoja suorittaville yliopisto-opiskelijoille FSDA:n koulutuksia varten. Apurahojen haku vuodelle 2024 on nyt avattu.

Huippuluokan koulutusta Suomessa

FSDA:n koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittyä oman alansa edelläkävijäksi. Tutkimussukelluksella tarkoitetaan erikoiskoulutettujen tiimien toteuttamia sukelluksia, joiden aikana tehdään mittausta, havainnointia sekä kokeellisia tutkimuksia meren pinnan alapuolella.

Suomella on perinteisesti ollut vankka asema tutkimussukelluksen ja teknisen kehityksen saralla, sekä merentutkimuksen että meriarkeologian parissa mutta lähes kymmenen vuoden ajan koulutus on uupunut rahoituksen puutteessa. Monipuolisen koulutustarjonnan ja asiantuntijuuden myötä uusi akatemia houkuttelee osallistujia sekä kotimaasta, että ulkomailta.

Finnish Scientific Diving Academyn (FSDA) toiminnan mahdollistaa kolmen vuoden ajan Antero ja Merja Parman Säätiön sekä Weisellin säätiön myöntämä rahoitus. Sukellusakatemia on osa Helsingin yliopistoa ja käytännössä toiminta sijoittuu Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle, jonka alueella merkittävä osa Suomessa tehdystä tutkimussukelluksesta on tehty.