Hakuprosessi pähkinänkuoressa

Haluatko hakea tohtoriopintoihin Helsingin yliopistoon? Olet saapunut oikeaan paikkaan! Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja ala valmistella hakemustasi hyvissä ajoin ennen seuraavaa hakukierrosta. Tällä sivulla käydään läpi koko hakuprosessi lyhyesti askel askeleelta. Tutustu ensin tältä sivulta löytyviin tietoihin ja siirry sen jälkeen yksityiskohtaisempiin ohjeisiin, joita löydät sekä tältä sivustolta että tohtoriohjelmien omilta verkkosivuilta. Huolellisesti valmisteltu hakemus on ensimmäinen askel kohti tohtorintutkintoa.

Kaikkiin yliopiston 32 tohtoriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa, syys- ja huhtikuussa. Joillakin tohtoriohjelmilla on lisäksi hakukierrokset marras- ja helmikuussa. Kun olet valinnut itsellesi sopivan tohtoriohjelman, tarkista oman ohjelmasi verkkosivuilta kuinka monta hakukierrosta ohjelmassa vuosittain on. Lukuvuoden 2018-2019 hakuajat ovat seuraavat:

14.-27.9.2018
1.-14.11.2018 (vain osa tohtoriohjelmista)
1.-14.2.2019 (vain osa tohtoriohjelmista)
2.-15.4.2019 (vain osa tohtoriohjelmista)

Varmista, että olet hakukelpoinen tohtorikoulutukseen. Pääsääntönä on, että sinulla tulee olla joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen tutkintoon. Ulkomainen tutkinto katsotaan yleensä vastaavaksi, mikäli se antaa kelpoisuuden tohtorikoulutukseen maassa, jossa tutkinto on suoritettu. Tutustu sekä yleisiin kelpoisuutta koskeviin sääntöihin että tohtoriohjelmien sivuilta löytyviin mahdollisiin ohjelmakohtaisiin tarkennuksiin hyvissä ajoin ennen hakemista.

Kielitaitovaatimukset ovat tärkeä osa kelpoisuusvaatimuksia. Helsingin yliopisto vaatii kaikilta hakijoilta todistuksen akateemisesta kielitaidosta joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Tutustu kielitaitovaatimuksiin hyvissä ajoin ennen hakua, jotta ehdit tarvittaessa suorittaa kielitaitotestin. Voit todistaa kielitaitosi missä tahansa näistä kolmesta kielestä – riippumatta siitä, millä kielellä kirjoitat väitöskirjasi.

Valitse tieteenala ja etsi sinulle parhaiten sopiva tohtoriohjelma. Tohtorikoulutusta järjestetään Helsingin yliopistossa 32 tohtoriohjelmassa, jotka on jaettu neljän tutkijakoulun alle. Rajat ohjelmien välillä ovat joustavia, ja tohtoriopiskelija voi yleensä osallistua myös muiden tohtoriohjelmien järjestämille kursseille. Tohtoriopiskelija kuuluu tohtoriohjelman kautta yhteen tutkijakouluista.

Valitessasi tohtoriohjelmaa voit toimia kahdella tavalla:

  1. Tutustu ohjelmien verkkosivuilla niiden kuvaukseen, opetusohjelmaan ja toimintaan. Kun olet löytänyt sinua kiinnostavan ja tutkimusaiheeseesi ja taustaasi sopivan tohtoriohjelman, tutustu ohjelmassa toimivien ohjaajien tutkimusprofiileihin.
  2. Etsi ensin ohjaaja ja keskustele hänen kanssaan tohtoriohjelman valinnasta.

Etsi ohjausta. Ohjaajan löytäminen on tärkeä vaihe hakuprosessissa, joten etsiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jo kuukausia ennen hakukierroksen alkua. Monet tohtoriohjelmat edellyttävät, että sinulla on ohjaaja tai jopa kaksi jo siinä vaiheessa, kun jätät hakemuksen.

Ohjaaja on monella tapaa väitöskirjantekijän tärkein tuki. Hän ohjaa väitöskirjatutkimusta ja luotsaa väittelijän tohtorikoulutuksen läpi.
Hyvä lähtökohta mahdollisen ohjaajan löytämiselle Helsingin yliopistosta on TUHAT. TUHAT on yliopiston tutkimusportaali, johon tutkijat päivittävät tiedon viimeisimmistä tutkimuksistaan ja muusta tieteellisestä toiminnastaan. TUHATin Tutkimusyksiköt-osiosta löydät tiedekuntakohtaiset listat vastuullisista tutkijoista. Voit myös etsiä hakutoiminnolla sopivilla hakusanoilla alasi vastuullisia tutkijoita ja tutkimusryhmiä.

Kannattaa myös huomata, että monilla tutkimusryhmillä on oma verkkosivustonsa, jolta löytyy tietoa tutkimusryhmästä.

Löydettyäsi mahdollisen ohjaajan ole häneen yhteydessä keskustellaksesi tutkimusideoistasi ja suunnitelmistasi. Huomaathan, että professorit ja tutkijat saavat kymmenittäin sähköposteja tohtorikoulutuksesta kiinnostuneilta. Jos haluat, että sähköpostisi huomataan, mahdolliselle ohjaajalle kannattaa antaa hänen tarvitsemansa tieto nopeasti, selkeästi ja ammattimaisesti.

Valitse tavoitetutkintosi. Moni tohtoriohjelma on monitieteinen tai tieteidenvälinen, ja ohjelmissa voi suorittaa usean eri tiedekunnan myöntämiä tutkintoja. Kun haet, sinun tulee kertoa hakulomakkeella tavoitetutkintosi. Tavoitetutkinnon valinta riippuu akateemisesta taustastasi – erilaiset aiemmat tutkinnot antavat kelpoisuuden eri tohtorin tutkintoihin. Lisätietoa mahdollisista tavoitetutkinnoista valitsemassasi tohtoriohjelmassa saat tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Valmistele hakuasiakirjasi. Jos et toimita asiakirjoja ohjeiden mukaan, hakemuksesi voidaan hylätä. Sinun on toimitettava paperiset kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Asiakirjojen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet löydät täältä. Tarkista, koskeeko sinun asiakirjojasi jokin maakohtainen erityisvaatimus. Mikäli erityisvaatimus on voimassa, sitä on noudatettava. Noudattamatta jättäminen voi johtaa hakemuksesi hylkäämiseen. Tarkista maakohtaiset erityisvaatimukset täältä.

Jos olet suorittanut tutkintosi Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia kopioita koulutusasiakirjoistasi.

Ota selvää rahoitusmahdollisuuksista. Tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa ei sisällä rahoitusta. Rahoituksen hakemiseen on tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Ennen hakemista on tärkeää tutustua rahoitusmahdollisuuksiin ja tehdä alustava suunnitelma siitä, kuinka rahoitat opintosi. Lisätietoa vaihtoehdoista opintojen rahoittamiseen.

 

Tutustu haun aikatauluihin. Hakemiseen liittyvät määräajat eivät ole suuntaa antavia, vaan niistä pidetään tiukasti kiinni. Tutustu kaikkiin hakemiseen liittyviin ohjeisiin huolellisesti ja hyvissä ajoin, jotta et törmää viime hetken yllätyksiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.

Tutkimussuunnitelma on hakemuksen tärkein osa. Aloita sen valmistelu ajoissa, ja jos mahdollista, keskustele siitä etukäteen suunnitellun ohjaajan / ohjaajien kanssa. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi mm. tutkimuksesi aihe, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, tutkimuslähteet tai materiaalit sekä metodit. 

Opintosuunnitelma on alustava suunnitelma opinnoista, jotka tukevat väitöskirjasi tekemistä sekä kehittymistäsi alasi asiantuntijana. Opintosuunnitelma tulee laatia niin, että se mahdollistaa opintojen suorittamisen täysipäiväisesti neljässä vuodessa. Lisätietoa eri tohtoriohjelmien tutkintovaatimuksista löydät WebOodista.

Hakemuksen lisäksi sinun tulee toimittaa tarvittavat todistukset aiemmista tutkinnoista sekä kielitaidosta. Näiden dokumenttien tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja, sekä mahdollisten maakohtaisten erityisvaatimusten mukaisia. Pelkkä itse otettu valokopio todistuksesta ei riitä. Lisätietoa vaadittavista dokumenteista, niiden oikeaksi todistamisesta sekä toimitustavoista löydät täältä. Vaadittavat asiakirjat on syytä koota ajoissa, sillä virallisten jäljennösten saamisessa ja lähettämisessä saattaa kestää ja dokumenttien tulee olla hakijapalveluissa hakuajan päättyessä. Huom. Jos olet suorittanut maisterin (tai vastaavan) tutkintosi Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa virallisia jäljennöksiä. Todistukset tulee kuitenkin liittää skannattuina PDF-tiedostoina sähköiseen hakemukseen.

Hae opinto-oikeutta hakuajan kuluessa sähköisellä hakulomakkeella. Helsingin yliopiston tohtoriohjelmilla on kahdesta neljään hakuaikaa vuodessa. Kun olet valinnut itsellesi sopivan tohtoriohjelman, varmista hakuajat tohtoriohjelman verkkosivuilta. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeus on mahdollista saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Hakemuksen voi kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarkista tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset - jotkut tohtoriohjelmat vaativat englanninkielisen tutkimussuunnitelman. Varaa hakulomakkeen täyttämiseen tarpeeksi aikaa! Lomake on pitkä ja monikohtainen.

Lomake on nähtävissä ennen hakuajan avautumista, mutta osa kentistä avautuu vasta hakemusta täytettäessä.

Odottele kärsivällisesti. Ymmärrämme, että valintapäätös jännittää ja haluaisit saada tulokset tietoosi mahdollisimman pian. Hakemusten käsittely ja päätösten tekeminen kestää kuitenkin muutaman kuukauden.

Valintapäätökset tehdään etukäteen päätettyjen valintaperusteiden mukaan. Yliopistolla on yhteiset tohtorikoulutuksen valintalinjaukset, joita kukin tohtoriohjelma on täydentänyt ohjelmakohtaisilla valintaperusteilla. Valintaprosessi mittaa hakijan motivaatiota, sitoutumista ja soveltuvuutta tohtorikoulutukseen. Keskeisimpiä valintakriteereitä ovat tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatu ja toteutettavuus, korkeatasoisen ohjauksen saatavuus sekä aiempi opintomenestys ja aiemman tutkinnon soveltuvuus pohjaksi suunnitellulle väitöskirjaprojektille. Lisätietoa valintaperusteista saat tohtoriohjelmasi verkkosivuilta.

Kun päätökset on tehty, saat niistä ilmoituksen. Siksi on tärkeää varmistaa ennen hakemuksen palauttamista, että olet täyttänyt yhteystietosi oikein. Mikäli yhteystietosi muuttuvat kesken hakuprosessin, ilmoita siitä tohtoriohjelmallesi ja hakijapalveluihin (phd-admissions@helsinki.fi). Jos hakemuksesi hyväksytään, seuraa tarkasti saamiasi ohjeita ja hyväksy tarjottu opiskelupaikka määräajan kuluessa. Jos hakemuksesi hylätään, saat tiedoksesi päätöksen perustelut, ja sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus, mikäli koet, että valinnassa on tapahtunut virhe.

Syyskuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 30.11.2018, paikka vastaanotettava 14.12.2018 mennessä.

Marraskuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 31.1.2019, paikka vastaanotettava viimeistään 15.2.2019

Helmikuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 1.4.2019, paikka vastaanotettava viimeistään 15.4.2019.

Huhtikuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 14.6.2019, paikka vastaanotettava viimeistään 28.6.2019.

Jos olet lukenut kaikki ohjeet, ja sinulla on vielä kysyttävää jatko-opintoihin hakemisesta, ole yhteydessä hakuneuvontaan: phd-admissions@helsinki.fi

Jos haluat tietää lisää eri tohtoriohjelmista, ole yhteydessä suoraan ohjelmiin tai tiedekunnan opiskelijaneuvontaan.