Hakuprosessi pähkinänkuoressa

Haluatko hakea tohtoriopintoihin Helsingin yliopistoon? Tältä sivulta löydät hakemista koskevat ohjeet! Tutustu ohjeisiin huolellisesti, ja ala valmistella hakemustasi hyvissä ajoin ennen seuraavaa hakukierrosta.

Tällä sivulla käydään läpi koko hakuprosessi lyhyesti askel askeleelta. Tutustu ensin tältä sivulta löytyviin tietoihin. Tutustu sen jälkeen tarkempiin hakuohjeisiin ja valitsemasi tohtoriohjelman omiin ohjeisiin. Ohjelman omat ohjeet löydät ohjelman omalta verkkosivulta. Huolellisesti valmisteltu hakemus on ensimmäinen askel kohti tohtorintutkintoa.

Kaikkiin yliopiston 32 tohtoriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kaikki ohjelmat ovat mukana syyskuun haussa. Hakuja järjestetään myös marras-, helmi- ja huhtikuussa. Lisäksi joissakin ohjelmissa järjestetään ylimääräinen kesähaku Helsingin yliopistosta valmistuneille. Kun olet valinnut itsellesi sopivan tohtoriohjelman, tarkista ohjelmasi omalta verkkosivulta, milloin ohjelmassa on hakukierroksia.

Lukuvuoden 2020-2021 hakuajat ovat seuraavat:

1.-15.9.2020
3.-17.11.2020 (vain osa tohtoriohjelmista)
2.-16.2.2021 (vain osa tohtoriohjelmista)
1.-15.4.2021 (vain osa tohtoriohjelmista)
19.-30.7.2021 (vain Helsingin yliopistosta valmistuneet, vain osa ohjelmista)

Huomaathan, että hakuaika päättyy klo 15.00 hakukierroksen viimeisenä päivänä.

Helsingin yliopistolla on myös kerran vuodessa syyskuussa haettavia palkallisia tohtorikoulutettavan paikkoja. Palkkapaikkaan sisältyy vain työsuhde. Sen lisäksi on haettava opinto-oikeutta, jos sinulla ei vielä ole sitä. Palkkapaikkaa ja opinto-oikeutta on hyvä hakea samaan aikaan.

Koronavirustilanteen takia marraskuun hakukierroksen liitteiden toimittamisessa on poikkeuksellinen määräaika.

Liitä hakemuslomakkeelle PDF-muodossa kopiot opintosuoritusotteestasi ja tutkintotodistuksestasi, sekä niiden mahdolliset käännökset. Näiden lisäksi hakulomakkeelle pitää liittää kopio kielitaidon todenteesta, jos sinulla on sellainen.

Jos et ole toimittanut paperisia, virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita koulutustaustaliitteistäsi, tai jos et ole voinut suorittaa kielitestiä hakuajan puitteissa, voit tulla ehdollisesti hyväksytyiksi.

Jos sinut hyväksytään ehdollisesti, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut paperiset kopiot opintosuoritusotteestasi ja tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 12.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Huomioi oikeaksi todistamisessa mahdolliset maakohtaiset vaatimukset.

Jos koulutustaustasi ei riitä kielitaitosi todentamiseen, sinun on toimitettava Helsingin yliopiston vaatimukset täyttävä kielitestin tulos Helsingin yliopiston käyttöön 12.2.2021 klo 15.00 mennessä.

Jos sinut hyväksytään ehdollisesti etkä toimita määräaikaan mennessä virallisesti oikeaksi todistettuja kopiota opintosuoritusotteestasi ja tutkintotodistuksestasi, sekä Helsingin yliopiston vaatimukset täyttävää kielitaidon todennetta, menetät opiskelupaikkasi.

Tietoa asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistamisesta ja kielitaitovaatimuksista, sekä maakohtaisista vaatimuksista saat hakuprosessia koskevista yleisistä ohjeistamme.

1.    Varmista, että olet hakukelpoinen tohtorikoulutukseen. Sinulla tulee olla joko suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomainen tutkinto, joka on verrattavissa suomalaiseen ylempään korkeakoulututkintoon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkomaisen tutkinnon on annettava suoritusmaassaan kelpoisuus tohtorikoulutukseen.

Tutustu sekä yleisiin hakukelpoisuutta koskeviin sääntöihin, että tohtoriohjelmasi sivuilta löytyviin mahdollisiin ohjelmakohtaisiin tarkennuksiin hyvissä ajoin ennen hakemista.

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat myös kielitaitovaatimukset. Helsingin yliopisto vaatii kaikilta hakijoiltaan todistuksen akateemisesta kielitaidosta joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Tutustu kielitaitovaatimuksiin hyvissä ajoin ennen hakua, jotta ehdit tarvittaessa suorittaa kielitaitotestin. 

Voit todistaa kielitaitosi missä tahansa näistä kolmesta kielestä riippumatta siitä, millä kielellä kirjoitat väitöskirjasi. Se kieli, jonka taidon todistat, merkitään tutkinnonsuorituskieleksesi. Huomaathan, että Helsingin yliopistolla on tarkka lista hyväksytyistä tavoista todistaa kielitaito. Mikään listan ulkopuolinen tapa ei kelpaa.

 

2.    Valitse tieteenala ja etsi sinulle parhaiten sopiva tohtoriohjelma. Tohtorikoulutusta järjestetään Helsingin yliopistossa 32 tohtoriohjelmassa, jotka on jaettu neljän tutkijakoulun alle. Rajat ohjelmien välillä ovat joustavia, ja tohtoriopiskelija voi yleensä osallistua myös muiden tohtoriohjelmien järjestämille kursseille. Tohtoriopiskelija kuuluu tohtoriohjelman kautta yhteen tutkijakouluista.

Valitessasi tohtoriohjelmaa voit toimia kahdella tavalla:

 • Tutustu ohjelmien verkkosivuilla niiden kuvaukseen, opetusohjelmaan ja toimintaan. Kun olet löytänyt sinua kiinnostavan ja tutkimusaiheeseesi sekä taustaasi sopivan tohtoriohjelman, tutustu ohjelmassa toimivien ohjaajien tutkimusprofiileihin.
 • Etsi ensin ohjaaja ja keskustele hänen kanssaan tohtoriohjelman valinnasta.

 

3.    Etsi ohjausta. Ohjaajan löytäminen on usein olennainen vaihe hakuprosessissa. Etsintä kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, eli jo kuukausia ennen hakukierroksen alkua. Monet tohtoriohjelmat edellyttävät, että sinulla on ohjaaja tai kaksi jo siinä vaiheessa, kun jätät hakemuksen.

Ohjaaja on monella tapaa väitöskirjantekijän tärkein tuki. Hän ohjaa väitöskirjatutkimusta ja luotsaa väittelijän tohtorikoulutuksen läpi.

Hyvä lähtökohta mahdollisen ohjaajan löytämiselle Helsingin yliopistosta on yliopiston tutkimusportaali. Tutkijat päivittävät tiedon viimeisimmistä tutkimuksistaan ja muusta tieteellisestä toiminnastaan tutkimusportaaliin. Portaalin ”tutkimusyksiköt”-osiosta löydät tiedekuntakohtaiset listat vastuullisista tutkijoista. Voit myös etsiä hakutoiminnolla ja sopivilla hakusanoilla alasi vastuullisia tutkijoita ja tutkimusryhmiä.

Kannattaa myös huomata, että monilla tutkimusryhmillä on oma verkkosivustonsa, jolta löytyy tietoa tutkimusryhmästä.

Löydettyäsi mahdollisen ohjaajan, ole häneen yhteydessä keskustellaksesi tutkimusideoistasi ja suunnitelmistasi. Huomaathan, että professorit ja tutkijat saavat kymmenittäin sähköposteja tohtorikoulutuksesta kiinnostuneilta. Jos haluat, että sähköpostisi huomataan, mahdolliselle ohjaajalle kannattaa antaa hänen tarvitsemansa tieto nopeasti, selkeästi ja ammattimaisesti.

 

4.    Valitse tavoitetutkintosi. Moni tohtoriohjelma on monitieteinen tai tieteidenvälinen, ja ohjelmissa voi suorittaa usean eri tiedekunnan myöntämiä tutkintoja.  Kun haet, sinun tulee merkitä hakulomakkeelle tavoitetutkintosi.

Tavoitetutkinnon valinta riippuu akateemisesta taustastasi. Erilaiset aiemmat tutkinnot antavat kelpoisuuden eri tohtorintutkintoihin. Saat lisätietoa valitsemasi tohtoriohjelman mahdollisista tavoitetutkinnoista tohtoriohjelman omilta verkkosivuilta.

 

5.    Valmistele hakuasiakirjasi. Jos et toimita asiakirjoja ohjeiden mukaan ja määräaikaan mennessä, hakemuksesi voidaan hylätä. Sinun on toimitettava paperiset, virallisesti oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkintosi tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Tarkista, koskeeko sinun asiakirjojasi jokin maakohtainen erityisvaatimus. Mikäli erityisvaatimus on voimassa, sitä on noudatettava. Erityisvaatimus menee yleisten vaatimusten edelle. Maakohtaisen vaatimuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.

Jos olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkintosi Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa paperisia kopioita koulutusasiakirjoistasi.

 

6.    Ota selvää rahoitusmahdollisuuksista. Tohtorintutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa ei sisällä rahoitusta. Rahoituksen hakemiseen on tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Ennen tutkinnon suoritusoikeuden hakemista on tärkeää, että tutustut rahoitusmahdollisuuksiin ja teet alustavan suunnitelman siitä, miten rahoitat opintosi.

1.    Tutustu haun aikatauluihin. Hakemiseen liittyvistä määräajoista pidetään tiukasti kiinni. Määräajat eivät ole suuntaa antavia. Tutustu kaikkiin hakemiseen liittyviin ohjeisiin huolellisesti ja hyvissä ajoin, jotta et törmää viime hetken yllätyksiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa hakemuksesi hylkäämiseen.

 

2.    Tutkimussuunnitelma on hakemuksen tärkein osa. Aloita sen valmistelu ajoissa, ja jos mahdollista, keskustele siitä etukäteen suunnitellun ohjaajan / ohjaajien kanssa. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi mm. tutkimuksesi aihe, sen liittyminen aiempaan tutkimukseen, tärkeimmät tutkimuslähteet tai materiaalit, sekä tutkimusmetodit. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu eri alaotsikoilla omiksi vastauskentikseen, joilla rajattu merkkimäärä.

 

3.    Opintosuunnitelma on alustava suunnitelma opinnoista, jotka tukevat väitöskirjasi tekemistä sekä kehittymistäsi alasi asiantuntijana. Opintosuunnitelma tulee laatia niin, että se mahdollistaa opintojen suorittamisen neljässä vuodessa, jos opiskelu on täysipäiväistä. Lisätietoa eri tohtoriohjelmien tutkintovaatimuksista löydät WebOodista.

 

4.     Toimita tarvittavat todistukset aiemmista opinnoista sekä kielitaidosta. Näiden asiakirjojen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja, ja ensisijaisesti mahdollisten maakohtaisten erityisvaatimusten mukaisia. Pelkkä itse otettu kopio todistuksesta ei riitä. Vaaditut asiakirjat on koottava ajoissa. Virallisten kopioiden saamisessa ja toimittamisessa saattaa kestää pitkänkin aikaa. Asiakirjojen tulee olla hakijapalveluissa hakuajan päättyessä.

Jos olet suorittanut maisterin (tai vastaavan) tutkintosi Helsingin yliopistossa, sinun ei tarvitse toimittaa virallisia jäljennöksiä koulutusasiakirjoistasi. Asiakirjat tulee kuitenkin liittää skannattuina PDF-tiedostoina sähköiseen hakemukseen. Huomaathan, että Helsingin yliopistossa suoritettu erikoislääkärin koulutus ei riitä osoittamaan hakukelpoisuuttasi.

 

5.    Hae opinto-oikeutta hakuajan kuluessa sähköisellä hakulomakkeella. Helsingin yliopiston tohtoriohjelmilla on kahdesta viiteen hakuaikaa vuodessa. Kun olet valinnut itsellesi sopivan tohtoriohjelman, tarkista sen hakuajat tohtoriohjelman verkkosivulta. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeus on mahdollista saada ainoastaan hakumenettelyn kautta.

Hakemuksen voi kirjoittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarkista tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset – jotkin tohtoriohjelmat vaativat tutkimussuunnitelman englanniksi. Varaa hakulomakkeen täyttämiseen tarpeeksi aikaa. Lomake on pitkä ja monikohtainen.

Haku tapahtuu Opintopolussa.

 

6.    Odottele kärsivällisesti. Ymmärrämme, että valintapäätös jännittää ja haluaisit saada tulokset tietoosi mahdollisimman pian. Hakemusten käsittely ja päätösten tekeminen kestää kuitenkin muutaman kuukauden. Päätöksestä tiedotetaan heti, kun se on mahdollista.

Opintopolku-palvelussa hakulomaketta ei voi tallentaa luonnoksena. Omaa tallennettua hakemusta voi muokata hakuajan päättymiseen asti.

Löydät hakukohteesi kirjoittamalla tohtoriohjelman nimen täsmällisesti Opintopolun hakukenttään. Hakutulosta kannattaa rajata myös esimerkiksi ehdolla ”tulossa hakuun”.

Pääset hakulomakkeelle joko suoraan hakutulosten listauksesta (”avaa lisätiedot” -> ”täytä hakulomake”), tai koulutuskuvauksesta painikkeella ”täytä hakulomake”.

Marraskuun 2020 hakukierroksen hakukohteet löydät myös oheisten linkkien kautta:

Valintapäätökset tehdään etukäteen päätettyjen valintaperusteiden mukaan. Yliopistolla on yhteiset tohtorikoulutuksen valintalinjaukset, joita jokainen tohtoriohjelma täydentää ohjelmakohtaisilla valintaperusteilla. Valintaprosessi mittaa hakijan motivaatiota, sitoutumista ja soveltuvuutta tohtorikoulutukseen. Keskeisimpiä valintakriteereitä ovat tutkimus- ja opintosuunnitelmien laatu ja toteutettavuus, korkeatasoisen ohjauksen saatavuus sekä aiempi opintomenestys ja aiemman tutkinnon soveltuvuus pohjaksi suunnitellulle väitöskirjaprojektille. Lisätietoa valintaperusteista saat tohtoriohjelmasi verkkosivuilta.

Kun päätökset on tehty, saat päätöskirjeen sähköpostitse. Ennen hakemuksen jättämistä on siis tärkeää varmistaa, että olet täyttänyt yhteystietosi oikein. Mikäli yhteystietosi muuttuvat hakuprosessin aikana, ilmoita siitä tohtoriohjelmallesi ja hakijapalveluihin (phd-admissions(at)helsinki.fi).

Jos hakemuksesi hyväksytään, seuraa tarkasti päätöskirjeessä saamiasi ohjeita. Sinun tulee vastaanottaa tarjottu opiskelupaikka määräajan kuluessa. Jos et vastaanota opiskelupaikkaa määräajassa, menetät sen. Jos hakemuksesi hylätään, sinulle kerrotaan päätöksen perustelut. Mikäli koet, että valinnassa on tapahtunut virhe, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Heinäkuun 2020 hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 28.8.2020, paikka vastaanotettava viimeistään 11.9.2020. Opinto-oikeus alkaa 31.8.2020.

Syyskuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 27.11.2020, paikka vastaanotettava 11.12.2020 mennessä. Opinto-oikeus alkaa 1.1.2021.

Marraskuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 29.1.2021, paikka vastaanotettava viimeistään 12.2.2021. Opinto-oikeus alkaa 1.3.2021.

Helmikuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 7.4.2021, paikka vastaanotettava viimeistään 21.4.2021. Opinto-oikeus alkaa 1.5.2021.

Huhtikuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 10.6.2021, paikka vastaanotettava viimeistään 24.6.2021. Opinto-oikeus alkaa 1.8.2021.

Heinäkuun hakukierroksen päätöksistä tiedotetaan viimeistään 27.8.2021, paikka vastaanotettava viimeistään 10.9.2021. Opinto-oikeus alkaa 31.8.2021.

 • Minulla on ohjaaja, jos ohjelmani vaatii sitä jo hakuvaiheessa
 • Olen valinnut tohtoriohjelman, tiedekunnan ja tavoitetutkinnon, joihin pohjakoulutukseni ja tutkimusideani sopivat
 • Olen luonnostellut tutkimussuunnitelman
 • Olen hankkinut virallisesti oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksestani ja opintosuoritusotteestani
 • Olen huomioinut mahdolliset asiakirjojani koskevat maakohtaiset säännöt
 • Minulla on Helsingin yliopiston hyväksymä kielitaidon todenne
 • Olen tutustunut ohjelmani hakemusta koskeviin erityisvaatimuksiin
 • Tiedän, milloin voin hakea, ja milloin vaadittujen paperisten liitteiden pitää olla hakijapalveluissa
 • Tiedän, mihin osoitteeseen lähetän vaaditut paperiset liitteet

Jos olet lukenut kaikki ohjeet, ja sinulla on vielä kysyttävää jatko-opintoihin hakemisesta, ole yhteydessä hakuneuvontaan: phd-admissions@helsinki.fi

Jos haluat tietää lisää eri tohtoriohjelmista, tutkimussuunnitelmasta tai ohjaajista, ole yhteydessä suoraan ohjelmiin. Yhteystiedot löydät tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien omilta verkkosivuilta.