Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat
Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joissa toimii 33 tohtoriohjelmaa. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien alat perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Tohtorikoulutusrakenne kattaa yliopiston kaikki tieteenalat ja väitöskirjatutkijat.
Tutkijakoulut

Tutkijakoulut järjestävät tohtoriohjelmiensa väitöskirjatutkijoille yleisten työelämätaitojen koulutusta ja kehittävät alansa tohtorikoulutusta yhteistyössä tohtoriohjelmien ja niistä vastaavien tiedekuntien kanssa.

Kunkin tutkijakoulun tohtoriohjelmat järjestävät väitöskirjatutkijoilleen systemaattista tieteenalakohtaista koulutusta ja ohjausta.

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan aina tohtoriohjelmasta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
Luonnontieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat