Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat
Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, joissa toimii 32 tohtoriohjelmaa. Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien alat perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Tohtorikoulutusrakenne kattaa yliopiston kaikki tieteenalat ja tohtorikoulutettavat.
Tutkijakoulut

Tutkijakoulut järjestävät tohtoriohjelmiensa tohtorikoulutettaville yleisten työelämätaitojen koulutusta ja kehittävät alansa tohtorikoulutusta yhteistyössä tohtoriohjelmien ja niistä vastaavien tiedekuntien kanssa.

Kunkin tutkijakoulun tohtoriohjelmat järjestävät tohtorikoulutettavilleen systemaattista tieteenalakohtaista koulutusta ja ohjausta.

Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan aina tohtoriohjelmasta.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
Luonnontieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmat
Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmat