Kielitaidon osoittaminen tohtorihaussa

Sinun tulee osoittaa opiskeluun riittävä akateeminen kielitaito joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä. Voit silti kirjoittaa väitöskirjasi muulla kuin todistamallasi kielellä. Voit todistaa kielitaitosi vain alla luetelluilla tavoilla.
Kielitaidon osoittaminen

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos olet hakemassa tohtoriopintoihin ja haluat todistaa riittävän akateemisen kielitaidon suomen kielessä.

Voit yleensä todistaa kielitaitosi aiemmalla tutkinnolla, jolloin et tarvitse kielitestiä.

Jos todistat kielitaitosi tutkinnolla, joka ei ole vielä valmis, tutkinnon pitää olla se tutkinto, joka antaa sinulle kelpoisuuden tohtoriopintoihin. Et siis voi todistaa kielitaitoasi muulla keskeneräisellä tutkinnolla.

Huomaa, että mahdollinen kielitesti on oltava suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä. Kielitestissä vaaditut pisteet on saatava yhdellä suorituskerralla, ellei toisin mainita.

Hyväksytyt tavat todentaa kielitaito

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakoulututkinnolla, jos:

 • olet suorittanut tutkinnon suomeksi

TAI

 • tutkintosi pääaineena on suomen kieli (tai vastaava oppiaine korkeakoulun antaman todistuksen mukaan)

TAI

 • olet suorittanut kypsyysnäytteen suomeksi.

 

Jos olet suorittanut kielitaidon osoittavan tutkintosi suomalaisessa korkeakoulussa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei yleensä tarvitse toimittaa virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä koulutusasiakirjoistasi. Sinun tulee kuitenkin liittää sähköiseen hakemukseesi skannaus kielitaitosi osoittavasta asiakirjasta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu ulkomailla, tai emme muusta syystä saa tutkinnon tietoja sähköisestä järjestelmästä, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut tai laillistetut jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi. Toimita lisäksi viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa paperisia asiakirjoja.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että hakukelpoisuutesi tohtorikoulutukseen, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Tietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta ja virallisista käännöksistä löydät sivulta Hakemuksen liitteet tohtorihaussa.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet suorittanut:

 • suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

TAI

 • suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot tai arvosanan cum laude approbatur tai vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.

Jos olet suorittanut kielitaidon osoittavan tutkintosi suomalaisessa korkeakoulussa vuonna 1995 tai sen jälkeen, sinun ei yleensä tarvitse toimittaa paperista jäljennöstä tutkintotodistuksestasi. Sinun tulee kuitenkin liittää sähköiseen hakemukseesi skannaus kielitaitosi osoittavasta asiakirjasta.

Jos kielitaidon osoittava tutkintosi on suoritettu ulkomailla, tai emme muusta syystä saa tutkinnon tietoja sähköisestä järjestelmästä, sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut tai laillistetut paperiset jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi. Toimita lisäksi viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Tietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta ja virallisista käännöksistä löydät sivulta Hakemuksen liitteet tohtorihaussa.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi

TAI

 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur

TAI

 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur.

Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Toisen kotimaisen kielen kokeella (A1-, A2- tai B-kieli) ei voi osoittaa suomen kielen taitoa.

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta.

Tietoa asiakirjojen oikeaksi todistamisesta ja virallisista käännöksistä löydät sivulta Hakemuksen liitteet tohtorihaussa.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi A2- tai B-kielenä vähintään arvosanalla 5, TAI
 • suomi A-kielenä (literature /language and literature /language and performance) hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2).

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma) Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) –tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021
 • suomi L1-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen, TAI
 • suomi L2-kielenä vähintään arvosanalla 7.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut:

 • suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (= vähintään 4), TAI
 • suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Jos olet suorittanut tutkinnon 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.  Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2017, toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi. 

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella. Todistuksessa on oltava hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä. Toimita kopio päättötodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan loppuun mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista. Toimita kopio tutkintotodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa. Toimita kopio tutkintotodistuksesta Helsingin yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen mennessä.