Tiedeluokat

Tiedeluokissa oppimisyhteisöt pääsevät tutustumaan eri tieteenalojen tutkimukseen ja opiskeluun. Suurin osa tiedeluokista tarjoaa opetusryhmille mahdollisuuden tulla toiminnalliselle opintokäynnille yliopistolle. Jotkin tiedeluokista puolestaan ovat virtuaalisia, jolloin tutkivaa toimintaa voi toteuttaa ohjeiden ja materiaalien avulla omassa luokkatilassa.

Erityisesti LUMA-tiedeluokat sijaitsevat yliopistolla aidossa tutkimusympäristössä. Ne mahdollistavat monia sellaisia aktiviteetteja, joita esimerkiksi päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa ei tyypillisesti ole mahdollista toteuttaa. Vierailujen yhteydessä voi myös tavata tutkijoita ja tutustua uusimpaan huippututkimukseen.

Yliopisto ei veloita opintokäynneistä pääsymaksua. 

Tarjoamme eri oppimisyhteisöjen opetusryhmille mahdollisuuksia innostaviin toiminnallisiin opintokäynteihin yliopistolle, tutustumaan eri tieteenalojen tutkimukseen ja opiskeluun autenttisissa ympäristöissä. Yliopisto ei veloita opintokäynneistä pääsymaksua.

LUMA-tiedeluokat mahdollistavat monia sellaisia aktiviteetteja, joita esimerkiksi tavanomaisissa päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa ei tyypillisesti ole mahdollista toteuttaa. Vierailujen yhteydessä voi myös tavata tutkijoita ja tutustua uusimpaan huippututkimukseen.

LUMA-tiedeluokissa vierailee vuosittain lähes 10 000 lasta ja nuorta opettajineen.

(LUMA-tiedeluokat toimivat samalla myös osana tulevien opettajien peruskoulutusta ja/tai eri asteiden opettajien täydennyskoulutusta sekä yhteisöllisinä tiedekasvatuksen tutkimus-, kehittämis- ja toimintaympäristöinä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken.)

Opintokäyntien tietosuojailmoitus.

Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme. Erityisesti haluamme kehittää opintokäynnit osaksi kouluissa tapahtuvaa oppimista.

Helsingin yliopiston tiedekasvatus jatkaa opintokäyntien järjestämistä tiedeluokissa poikkeusjärjestelyin. Kaiken toiminnan lähtökohtana on rakentaa hyvät ja turvalliset olosuhteet opintokäynneillä vieraileville ryhmille sekä ohjaajille. Sen vuoksi opintokäyntejä järjestetään tavallista pienemmille ryhmille, ja emme voi joustaa ryhmäkoosta. Lisäksi koko vierailun ajan pidetään 1–2 m turvavälit sekä huolehditaan hygieniasta tarkkaan.  

 • Ryhmät pesevät ja desinfioivat kätensä yliopistolle saapuessaan ennen kuin tulevat opetuslaboratorioon tai luokkaan.  
 • Ryhmäkoot ovat tavallista pienemmät ja ne on mitoitettu eri luokkakohtaisesti ja ilmoitetaan tarkemmin opintokäyntiä varatessa. Ryhmäkoosta ei jousteta.  
 • Opintokäynneillä voidaan tehdä parityöskentelyä pedagogisista syistä, mutta osallistuja saa myös työskennellä yksin.  
 • Osallistujille osoitetaan työskentelypaikat tilasta ja opetustilassa pyritään välttämään turhaa kuljeskelua.  
 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikkien nuorimmilta ei edellytetä maskien käyttöä. Yläkoulu- sekä toisen asteen ryhmien on käytettävä maskeja. Kuitenkin kaikenikäiset saavat käyttää maskeja opintokäynnin ajan. Tiedeluokkaohjaajat käyttävät maskia aina lähiohjaustilanteissa.
 • Opetustilasta poistuttaessa pestään ja desinfioidaan kädet.  
 • Puhelimia ei saa käyttää opintokäynnin aikana.
 • Tiedeluokkien koordinaattorit antavat tarkemmat luokkakohtaiset ohjeistukset ennen opintokäyntiä.  
 • Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.
 • Tiedekasvatuksella oikeus perua sovitut vierailut, jos tilanne niin edellyttää.

Huom!

Ryhmän kanssa opintokäynnille ei saa tulla mikäli  

 • joku ryhmästä on sairas
 • jonkun koulussa läsnä olevan ryhmäläisesi perheenjäsenellä on hengitystieinfektio
 • joku ryhmästä on ollut lähikontaktissa koronapositiiviseen henkilöön kahden viikon sisällä
 • joku ryhmästä on ollut ulkomailla kahden viikon sisällä
 • Mikäli ryhmässä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, emme suosittele heidän osallistuvan vierailulle.  

Jos vierailunne jälkeen, joku ryhmästäsi sairastuu koronaan kahden viikon kuluessa vierailusta, ilmoita siitä Tiedeluokan koordinaattoreille tai tiedekasvatus@helsinki.fi.

Opetusryhmien vierailut Helsingin yliopistolle ovat osa päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten toimintaa. Vierailujen on suositeltavaa olla kirjattuna oppimisyhteisön vuosisuunnitelmaan.

Helsingin yliopisto ei ole vakuuttanut opintokäynneillä vierailevia muiden oppilaitosten oppilaita.

Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.

Helsingin yliopiston opiskelijaesittelijät kertovat lukiolaisille omista opinnoistaan ja Helsingin yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista. Tilaisuus voidaan järjestää lukiossa oppitunnilla, yliopiston kampuksella tai verkon välityksellä. Infoja pidetään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tilaa opiskelijaesittelijä lukioosi »

 

Helsingin yliopistolla on useita kiinnostavia vierailukohteita kuten kirjastot, Yliopistomuseo, Luomus, Observatorio ja Tiedekulma, joissa voit piipahtaa pikaisesti tai viipyä verkkaisemmin, halusitpa sitten tutustua tutkimukseen, ihastella arkkitehtuuria tai laajentaa verkostojasi.

Tutustu muihin vierailukohteisiin »