Opintokäynnit ja lainattavat tarvikkeet

LUMA-tiedeluokissa oppimisyhteisöt pääsevät tutustumaan matemaattis-luonnontieteellisten tieteenalojen tutkimukseen ja opiskeluun. Tiedeluokat myös tarjoavat opettajille lainattavaksi opetuspelejä, laitteita ja muita välineitä.
Opintokäynnit kampuksella tai etänä

Tiedeluokkien opintokäynnit suunnitellaan tukemaan opetussuunnitelmien tavoitteita ja toteutusta. Opintokäynnin aikana on tieteenalakohtaista kokeellista työskentelyä sekä tutustumista tutkimukseen ja yliopisto-opiskeluun. Opintokäynnit toteutetaan joko Helsingin yliopiston tiedekampuksella Kumpulassa tai etänä verkon välityksellä. 

Vuonna 2023 tiedeluokissamme vieraili Opintokäynnin varaus
Opintokäyntien teemat

Eri tiedeluokilla on painopisteestään riippuen erilaiset kohderyhmät. Alakoululaisille ja varhaiskasvatukseen opintokäyntejä järjestetään matematiikassa, kemiassa sekä tietojenkäsittelytieteessä. Yläkoululaisille tarjontaa on fysiikassa, kemiassa, matematiikassa sekä tietojenkäsittelytieteessä. Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille vierailuita on fysiikassa, kemiassa, maantieteessä, matematiikassa sekä tietojenkäsittelytieteessä.

Fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni on fysiikan tiedeluokka, jonka painopisteinä ovat näkymättömän tuominen näkyväksi sekä ilmastofysiikan ja kvanttifysiikan perusteiden opetus. Fotonin opintokäynnillä tavataan myös ilmakehätieteiden keskus INAR:in tutkijoita.

Yläkoulu ja toisen asteen peruskurssit

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos (pdf) työssä tutustutaan lämpökameroiden avulla infrapunasäteilyn aallonpituuksiin ja miten ilmakehän kaasut vaikuttavat kasvihuoneilmiöön.

 • Opintokäynti voidaan järjestää lähiopetuksena sekä etäopetuksena.

Toisen asteen syventävät kurssit

Valosähköinen ilmiö (pdf): Työssä mitataan fotonien irroittamien elektronien pysäytysjännitteiden kautta Planckin vakio ja valon aallonpituuden ja yhden fotonin energian välinen yhteys.

Elektronin ominaisvaraus (pdf). Työssä ohjataan elektronisuihku ympyräradalle magneettien avulla ja mitataan elektronin varauksen ja massan suhde. Samalla nähdään, miten revontulet syntyvät.

Kaksoisrakokoe yhdellä fotonilla (pdf). Klassinen kaksoisrakoe ja sen toistaminen yhdellä fotonilla.

Millikanin koe (pdf). Työssä tutustutaan laadullisesti Millikanin öljypisarakokeeseen, jolla määritettiin alkeisvaraus vuonna 1909.Työn suorittaminen kokonaan on suositeltavaa vain Millikanin kokeesta erityisesti kiinnostuneille, muille suosittelemme kokeen kvalitatiivista tarkastelua ja koejärjestelyn periaatteeseen tutustumista.

Mustan kappaleen säteily (pdf). Työssä mitataan hehkulangan spektri ja tutustutaan mustan kappaleen säteilyn erityispiirteisiin

Emissiospektrit (pdf). Työssä tarkastellaan lyhyesti erilaisten valonlähteiden, kuten hehkulampun tai kaasupurkausputkien säteilyn spektriä ja spektriviivoja.

Valittavissa olevat lisävalinnat:

 • Kierros Kumpulan yliopistokampuksella
 • Opiskelijan elämää
 • Ilmakehätutkimusta käsittelevä tutkijavierailu

Fotonin jokaiselle opintokäynnille on nyt varattavissa ilmakehätutkimusta käsittelevä väitöskirjatutkijan vierailu. Väitöskirjatutkija on Ilmakehätieteiden keskuksesta ja vierailun aikana hän kertoo omasta tutkimuksestaan sekä urapolustaan yleisesti. Vierailu on erinomainen mahdollisuus esitellä opiskelijoille paitsi tuoreinta fysiikan alan tutkimusta myös tutkijan työnkuvaa. Tutkijavierailu on varattavissa opintokäynnin lisävalinnasta ja on kestoltaan 30 minuuttia.

Kemianluokka Gadolinin opintokäyntien painopisteinä ovat kestävä kehitys, kestävä kemia sekä kiertotalous. Kokeelliset työt on jaoteltu materiaalit sekä hyvinvointi ja terveys -alateemoihin, joiden kautta pohditaan kemian roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Töiden ja demonstraatioiden kestot löytyvät kohderyhmän yhteydestä.

Terveys ja hyvinvointi

Nallekarkin ja porkkanan kylpy (pdf) -demonstraatiossa havainnollistetaan ravinnon energiasisältöä palamisreaktion avulla.

 • Esikoulu ja alakoulun 4.-luokka (10-15 minuuttia)
 • Yläkoulun 8.-luokka (15 minuuttia)
 • Toinen aste (15-20 minuuttia)

Kaunista kemiaa -kokonaisuudessa tutustutaan Värikästä kemiaa (pdf) ja Salakirjoitus (pdf) -töiden avulla indikaattoreiden toimintaan, pohditaan mitä tarkoittavat happo ja emäs, ja tehdään eri värejä kemian keinoin.

 • Esikoulu ja alakoulun 4.-luokka (60 minuuttia)
 • Yläkoulun 8.-luokka (45-60 minuuttia)

Vau mikä voide (pdf) -työssä valmistetaan voide ja pohditaan kosmetiikan kemiaa.

 • Yläkoulun 8.-luokka (45 minuuttia)

Lumoava limoneeni (pdf) -työssä erotetaan höyrytislaten appelsiinin kuoren limoneenia, puhutaan isomeriasta sekä tutustutaan muihin luonnossa löytyviin eteerisiin öljyihin.

 • Yläkoulun 8.-luokka (demonstraatio, 60-150 minuuttia)
 • Toinen aste (140-180 minuuttia)

Nestetyppijäätelö (pdf) yhdistää molekyyligastronomian ja olomuodon muutoksiin vaikuttavien tekijöiden pohtimisen. Työ tehdään vegaanisena, ja sen yhteydessä pohditaan ruoan ilmastovaikutuksia.

 • Yläkoulun 8.-luokka (60 minuuttia)
 • Toinen aste (60 minuuttia)

Fotokatalyyttinen vedenpuhdistus (pdf) -työssä tutkitaan spektrofotometrisesti, miten fotokatalyytti puhdistaa vettä ajan kuluessa. Työn tarkoituksena on parantaa oppijan ymmärrystä vedenpuhdistuksen kemiasta (KE2 kestävyyskysymykset) sekä antaa valmiuksia spektrometrien käyttöön (KE3 spektrien tulkinta). Yläkoululaisten kanssa aihetta käsitellään ilman spektrien tulkintaa.

 • Yläkoulun 8.-luokka (120min)
 • Toinen aste (120 min)

Viruslaboratorio (pdf) -työssä tutustutaan laboratorioanalytiikan kemiaan ja entsyymeihin.

 • Yläkoulun 8.-luokka (90 minuuttia)
 • Toinen aste (60-80 minuuttia)

Sipseissäkö rasvaa (pdf) -työssä tutustutaan monipuolisesti kemiallisiin erotusmenetelmiin, kuten uutto, suodatus, tislaus ja haihdutus. Samalla opitaan ravinnosta saatavista tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä rasvoista. 

 • Yläkoulun 8.-luokka (120-140 min)
 • Toinen aste (120 min)

Vihreä laboratorio (pdf) tutustuttaa oppilaat kemiallisten reaktioiden kautta vihreän kemian pääperiaatteisiin. Työn yhteydessä harjoitellaan myös argumentaatiotaitoja.

 • Toinen aste (75 min)

Materiaalit

Nestetyppidemonstraatioissa (pdf) tutustutaan typen ominaisuuksiin sekä kylmän vaikutukseen kaasujen tilavuuteen sekä aineiden ominaisuuksiin.

 • Esikoulu ja alakoulun 4.-luokka (15 minuuttia)
 • Yläkoulun 8.-luokka (15 minuuttia)
 • Toinen aste (15 minuuttia)

Hiilidioksidin happamuus -demonstraatiossa (pdf) havainnollistetaan indikaattorin toimintaa, olomuotojen muutoksia sekä hiilidioksidin vaikutuksia ympäristölle ja vesistöihin.

 • Esikoulu ja alakoulun 4.-luokka (10-20 minuuttia)
 • Yläkoulun 8.-luokka (10-20 minuuttia)
 • Toinen aste (10-20 minuuttia)

Hiilidioksidi: Kuplat ja happamuus -työkokonaisuus antaa monipuolisesti tietoa hiilidioksidista ja sen vaikutuksesta ympäristöömme. Työ alkaa Hiilidioksidin happamuus -demonstraatiolla (pdf), jonka jälkeen tehdään Hiilidioksidikuplatyö (pdf), eli saippuakuplia hiilidioksidin avulla. Työn kemia suhteutetaan oppilaiden ikätason mukaan.

 • Esikoulu ja alakoulun 4.-luokka (40 min)
 • Yläkoulun 8.-luokka (40 min)
 • Toinen aste (40 min)

Aurinkokennoja mustikalla (pdf) tutustuttaa oppilaat titaanioksidista ja väriaineesta valmistetun aurinkokennon toimintaperiaatteeseen. Työ soveltuu mielenkiinnon herättäjäksi yläkoululaisille, ja lukioon KE1, KE2 sekä KE5 -kurssille. Työn kautta luodaan oppilaille käsityksiä uusiutuvista energialähteistä sekä pohditaan erilaisia energialähteitä. Samalla tutustutaan sähkökemiaan sekä ajankohtaiseen kemian tutkimukseen.

 • Yläkoulun 8.-luokka (90 min)
 • Toinen aste (90 min)

Kasvien piilotetut väriaineet (pdf) -työ sopii lukioon kurssille KE2 poolisuuden yhteyteen tai KE1-kurssille ja yläkouluun erotusmenetelmien yhteyteen, jolloin poolisuuteen liittyviä tehtäviä ei käsitellä. Tavoitteena on oppia kromatografia erotusmenetelmänä, ymmärtää poolisuuden merkitys kromatografiassa ja pohtia luonnon väriaineita kestävän kemian näkökulmasta.

 • Yläkoulun 8.-luokka (75 min)
 • Toinen aste (60 min)

Nanoteknologian kokeellisuus (pdf) kokonaisuus perehdyttää nanoteknologiaan monipuolisilla lyhyillä kokeellisilla töillä. Työt toteutetaan työpistetyöskentelynä, ja valittavissa olevista töistä valitaan vierailulle sopivimmat ryhmäkohtaisesti. 

 • Yläkoulun 8.-luokka (30-60 minuuttia)
 • Toinen aste (30-60 minuuttia)

Muotia selluloosasta (pdf) -työssä tutustutaan kemian merkitykseen materiaalikehityksessä ja tutkitaan ympäristöystävällisempia keinoja selluloosan liuottamiseen.

 • Yläkoulun 8.-luokka (90 minuuttia)
 • Toinen aste (90 minuuttia)

Operaatio: Öljyntorjunta (pdf) -työssä tutkitaan miten öljyä voidaan kerätä vedestä pois. Tutustutaan aineiden poolisuuteen sekä pohditaan ihmisen ympäristövaikutuksia.

 • Esikoulu ja alakoulun 4.-luokka (30 minuuttia)
 • Yläkoulun 8.-luokka (30 minuuttia)

Hopeananohiukkaset (pdf) -työssä valmistetaan hopeananohiukkasia vesimelonin kuoren yhdisteillä. Työssä tutustutaan kemiallisen reaktion ohella UV-Vis-spektrometriaan. 

 • Toinen aste (90 minuuttia)

Valmiiden työkokonaisuuksien ohella vierailu on mahdollista varata IR-spektrin ajoa varten omasta (koulussa valmistetusta) näytteestä. Samalla harjoitellaan spektrin tulkintaa. Tieto ajettavasta näytteestä tulee olla tiedossa viimeistään kahta viikkoa ennen vierailua. Kokonaisuuden kesto on noin 60-90 minuuttia sisällöstä riippuen. 

Toiminnallisen osuuden lisäksi opintokäyntiin voidaan sisällyttää tutkijavierailu, esitys yliopisto-opiskelusta ja kampuskierros.

Geopiste on geotieteiden ja maantieteen tiedeluokka, jonka tavoitteena lisätä ymmärrystä tieteenalojen laaja-alaisuutta luonnontieteellisine sekä humanistisine näkökulmineen.

Toinen aste

Maanjäristysten alueellisuus ja niiden vaikutukset -työssä tutustutaan maanjäristysten esiintyvyyteen liittyviin tekijöihin sekä millainen suhde esimerkiksi episentrumin sijainnilla, hyposentrumin syvyydellä ja järistyksen voimakkuudella on maanjäristysten vaikutuksiin.

Maankäytön muutokset ja vesipula Kenian Taitavuorilla -työssä tutustutaan tosielämän esimerkin kautta miten ihmisten aiheuttamat muutokset maankäytössä vaikuttavat ympäristöön. Harjoituksessa analysoidaan paikkatieto-ohjelmalla veden vähentymistä Taitavuorilla ja pohditaan sen vaikutuksia.

Ihmiset ja kanssalaiset muuttuvassa maailmassa -työssä lähestytään ympäristöä post-humanistisesta näkökulmasta ja pohditaan ihmisen roolia maailmassa.

Betonia syvemmälle–Kaupunkimaantieteen tutkimus ja menetelmät -työssä tutkiskelemme monipuolisesti kaupunkien olemusta, kehitystä ja niiden rakentumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Opintokäynnit järjestetään etä- tai lähiopetuksena. Toiminnallisen osuuden lisäksi opintokäyntiin voidaan sisällyttää esitys maantieteestä ja geotieteistä tieteenaloina sekä yliopisto-opiskelusta. 

Matematiikan ja tilastotieteen luokka Summamutikassa matematiikka näyttäytyy uusissa muodoissa ja yhteyksissä. Tarjolla olevat opintokäyntien tarkemmat kuvaukset löytyvät Summamutikan sivuilta. Lisäksi tarjolla on tutkijavierailuita!

Alakoulu

 • Kultainen leikkaus
 • Matematiikan mahdottomuuksia
 • Röntgentomografia
 • Äärettömyyttä etsimässä

Yläkoulu

 • Rakenna liikennevalot (Arduinon perusteet)
 • Röntgentomografia
 • Tee-se-itse tekoäly
 • Tilastolliset tunnusluvut
 • Äärettömyyttä etsimässä

Lukio

Pitkä

 • Derivaatan sovelluksia
 • Kompleksiluvut
 • Logiikka ja loogiset portit
 • Rakenna liikennevalot
 • Röntgentomografia
 • Tee-se-itse tekoäly

Lyhyt

 • Rakenna liikennevalot
 • Röntgentomografia
 • Tee-se-itse tekoäly

Tietojenkäsittelytieteen luokka Linkki avaa ovia ja ymmärrystä algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin ja siihen, millaisia mahdollisuuksia tietojenkäsittelytiede tarjoaa ihmisille ja yhteiskunnalle. Linkin toiminnassa keskeistä on vapaus luovuuteen, tutkimiseen ja hauskanpitoon tieteen parissa.

Esiopetus ja alkuopetus

Ohjelmointia ScratchJr-ohjelmointikielellä -opintokäynti koostuu visuaalisen ohjelmointikielen kanssa ohjelmoinnin perusteisiin tutustumisesta tabletilla. Opintokäynti sopii 5.–6.-vuotiaille varhaiskasvatuksessa oleville, esiopetuksessa oleville sekä 1.–2.-luokkalaisille.

Varattavissa vain lähiopintokäyntinä Kumpulassa. Ryhmän enimmäiskoko on 21 lasta.

Alakoulu

Ohjelmointia Scratch-ohjelmointikielellä -opintokäynti koostuu visuaalisen ohjelmointikielen kanssa ohjelmoinnin perusteisiin tutustumisesta tietokoneella.

Varattavissa sekä etä- että lähiopintokäyntinä. Ryhmän enimmäiskoko on 30 oppilasta.

Yläkoulu ja toinen aste

Ohjelmointia Python-ohjelmointikielellä -opintokäynnillä ohjelmoidaan tekstuaalisella ohjelmointikielellä osallistujien tason mukaisia tehtäviä.

Tekoäly-opintokäynnillä pohditaan, mitä se oikeastaan on ja ei ole, mihin sen avulla pystytään tällä hetkellä ja mihin ei pystytä – ainakaan vielä.

Varattavissa sekä etä- että lähiopintokäyntinä. Ryhmän enimmäiskoko on 30 oppilasta.

Lisävalinnat

Opintokäynnille on ohjelmoinnin tai tekoälyyn tutustumisen lisäksi mahdollista sisällyttää tietojenkäsittelytieteeseen liittyviä, ilman tietokonetta tehtäviä toiminnallisia aktiviteetteja. Osa aktiviteeteista on valittavissa vain paikan päällä Kumpulassa pidettäville opintokäynneille. Lisäksi vierailulle voi valita tauon tai lisää aikaa ohjelmointiin.

 • Kierros Kumpulan yliopistokampuksella (etävierailulla virtuaalikierros)
 • Tietoliikenteeseen liittyvä taikatemppu
 • Vaahtokarkkihaaste (vain lähinä)
 • Binääriluvut (vain lähiopintokäynnillä)
 • Järjestysalgoritmit (vain lähiopintokäynnilä, suunnattu toisen asteen opiskelijoille)
 • Tekoälysovellusten kokeileminen (tekoälyopintokäynnin yhteyteen)
Yleiset ohjeet ja turvallisuus

Tiedeluokkiemme ohjaajat opastavat etäopintokäyntien teoriasisältöjen sekä työvaiheiden läpikäynnissä. Työohjeen yhteydessä kerrotaan, mitä valmisteluja, välineitä ja tarvikkeita opettajan tulee varata ennen opintokäyntiä. Etäopintokäynnit voivat pitää sisällään suoran lähetyksen seuraamista sekä kokeellista työskentelyä.

Opintokäyntiin tarvitset:

 • internet-yhteyden
 • projektorin tai tietokoneen näytön
 • äänentoiston
 • verkkokameran
 • mikrofonin

Opintokäynnillä käytettävän alustan, esim. Zoom, Google Meet tai MS Teams, pääset valitsemaan varauksen yhteydessä.

Huolehdithan seuraavista asioista ennen opintokäyntiä:

 1. Valmistele etäyhteys opetustilaan ja testaa sen toimivuus. Varmista erityisesti äänten kuuluvuus sekä videoesityksen näkyvyys koko ryhmälle.
 2. Tutustu valitsemasi aktiviteetin työohjeeseen ja testaa kokeellinen työ etukäteen.
 3. Käsittele ryhmäsi kanssa lyhyesti etäopintokäyntiä edeltävällä tunnilla valittuihin aktiviteetteihin liittyvää aihetta. 
 4. Varaa työssä mahdollisesti tarvittavat välineet työpisteille.
 5. Varmista, että etäopintokäynnin aikana kaikki oppilaat ja opiskelijat ymmärtävät ohjaajan antamat ohjeet sekä toimivat niiden mukaan. Varmista myös, että työturvallisuuteen liittyvät huomiot toteutuvat opintokäynnin aikana.
 6. Erityisjärjestelyissä, kuten etäkoulussa, sovi järjestelyistä erikseen ohjaajan kanssa. 

Opettaja vastaa etäopintokäynnin videoyhteyden toimimisesta ja opetustilan valmistelusta etäopintokäyntiä varten. Hän vastaa myös mahdollisissa kokeellisissa töissä tarvittavien välineiden ja reagenssien hankkimisesta sekä työturvallisuuden toteutumisesta opintokäynnillä.

Opetusryhmien vierailut Helsingin yliopistolle ovat oppilaitosten toimintaa. Suosittelemme kirjaamaan vierailut oppimisyhteisön vuosisuunnitelmaan.

Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on rakentaa hyvät ja turvalliset olosuhteet opintokäynneillä vieraileville ryhmille ja ohjaajille. Tutustuhan käytänteisiimme ennen lähiopintokäynnin varaamista.

 • Tiedeluokkien vastaaottama ryhmäkoko voi vaihdella. Mikäli ryhmäkoissa on rajoituksia, ilmoitamme niistä aina varauksen yhteydessä.
 • Tiedeluokkien koordinaattorit antavat tarkemmat luokkakohtaiset ohjeistukset ennen opintokäyntiä.  
 • Tiedeluokan ohjaaja ottaa ryhmän vastaan ennalta sovitussa tapaamispaikassa.
 • Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.
 • Tiedekasvatuksella oikeus perua sovitut vierailut, jos tilanne niin edellyttää.
 • Kumpulaan saapuvien ryhmien tulee itse huolehtia matkakustannuksista.
Tieteen kilpajuoksu - Tutustumisseikkailu Kumpulan kampukseen toisen asteen opiskelijoille

Tieteen kilpajuoksu on Kumpulan kampukselle sijoittuva tutustumisseikkailu toisen asteen opiskelijoille. Kaksi tuntia kestävän leikkimielisen kisailun aikana opiskelijat kiertävät ryhmissä tehtävärasteja, jotka käsittelevät kampuksen eri tieteenaloja.Tehtävärastien kautta tutustutaan tieteenaloihin ja yliopisto-opiskeluun. Samalla Kumpulan kampus tulee tutuksi opiskelijoille. Loppukoonnin yhteydessä kampuksen tiedekasvatusasiantuntijat pitävät yleisesittelyn opiskelusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Syksyllä 2023 järjestämme kaksi kaikille avointa tutustumisseikkailua torstaina 4.4.2024 kello 14–16. Mukaan mahtuu yhteensä 100 opiskelijaa, joten paikka kannattaa varata nopeasti. Tutustumisseikkailulle voit osallistua niin isomman kuin pienemmän opiskelijaryhmän kanssa, mutta myös yksittäiset opiskelijat ovat tervetulleita.

Ti­laa Helsingin yli­opis­ton opis­ke­lijae­sit­te­lijä lu­kioosi

Helsingin yliopiston opiskelijaesittelijät kertovat lukiolaisille omista opinnoistaan ja Helsingin yliopistosta opiskelupaikkana. Tilaisuus voidaan järjestää lukiossa, yliopiston kampuksella tai verkon välityksellä.Tavallisesti esittely kestää noin tunnin, mutta kestosta voidaan sopia myös erikseen. Esittelyjä pidetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tarkemmat tiedot ja muuta ajankohtaista löydät opinto-ohjaajille ja aineenopettajille hakijapalveluiden sivuilla.

Lainattavat tarvikkeet

Hiilipuu tarjoaa innostavaa sisältöä hiilen kierron opetukseen kaikille luokka-asteille. Materiaalit auttavat oppilaita ymmärtämään hiilen kierron, yhteyttämisen, soluhengityksen, hiilijalanjäljen ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä.

Lainaamme kemian opettajille mm.

 • vesianalyysisalkkuja
 • kennolevyjä
 • pipettejä, koeputkia ja koeputkitelineitä
 • mittausantureita
 • byrettejä

Lisätiedot ja varaukset: kemianluokkagadolin@helsinki.fi

Välineiden varaustilanteen näet varauskalenterista. Voit varata välineitä käyttöösi varauslomakkeella.

Välineiden säilytyspaikka: Geopiste, huone A115, Physicum-rakennus, Gustaf Hällströmin katu 2, Kumpulan kampus, Helsinki. Laitteet noudetaan lainaan erikseen sovittavana ajankohtana. Laitteita voidaan toimittaa lainaan muille paikkakunnille ainoastaan siten, että lainaaja järjestää laitteille noudon ja palautuksen omaan laskuunsa valitsemansa kuriiripalvelun välityksellä.

Kysymyksiä välineistä: geopiste@helsinki.fi

GPS-lait­teet

GPS-laitteita lainataan viikoksi kerrallaan.

Käytössä olevat laitteet:

 • 4 kpl 4 kpl Garmin GPSmap64s (painikeohjaus)
 • 4 kpl Garmin Oregon 550t (kosketusnäyttö)
 • 4 kpl Garmin eTrex Venture Cx (painikeohjaus, varakäytössä)
 • 1 kpl autonavigaattori Garmin nüvi 200W

Laitteet toimivat AA-paristoilla tai vastaavilla akuilla. Lainaukseen kuuluu mukaan akut.

Pis­to­kai­rat

4 kpl Haglöf-merkkisiä pistokairoja (Uittokalusto Oy)

 • maaperän tutkimiseen
 • pituus 70 cm
 • näytteen läpimitta 14 mm

Ve­nä­läi­nen suo­kai­ra

Lainattavissa on 1 kpl venäläinen suokaira, jolla on mahdollista ottaa näytteitä suolla enintään 12 metrin syvyydestä. Kaira on varsin painava, käytännössä vaatii autokuljetuksen.

Läm­pö­mit­ta­ri (ilma)

Kaksi kappaletta DTM-20 lämpömittareita ilman lämpötilan mittaamiseen. Mittausalue: -40°C – +180°C

IR-läm­pö­mit­ta­rit (pin­ta)

Lainattavissa on 4 kpl infrapunalämpömittareita. Näillä mittareilla tutkitaan pintojen lämpötiloja. Mittarit sopivat esimerkiksi erinomaisesti tilanteeseen, jossa vertaillaan erilaisten pintojen albedoa ulkona aurinkoisella säällä, esim. lumikasan vertailu asfalttipintaan. Laitteiden tarkkuus ei riitä tieteelliseen tutkimukseen, mutta ilmiöiden toteamiseen ne sopivat hyvin. Näillä mittareilla ei voi mitata ilman lämpötilaa.

Läm­pö­mit­ta­rit (puik­ko)

Neljä kappaletta puikkolämpömittareita, joilla voi mitata nesteiden, ilman ja maan lämpötilaa. Mittausalue: -50°C – +300°C. Tarkkuus: +- 1°C

Tuu­li­mit­ta­rit

Kaksi kädessä pidettävää tuulimittaria.

Me­lu­mit­ta­rit

Lainattavissa on 5 kpl melumittareita. Osalla malleilla voi mitata melun keskiarvoa ajanjaksolla.

Etäi­syys­mit­ta­rit

Lainattavissa on 2 kpl Leican etäisyysmittareita. Laitteet mittaavat laserin avulla etäisyyden erittäin tarkasti n. 120 metriin asti. Mittareilla voi harjoitella vaikka kartoittamista tai mitata turvallisesti jokiuomien leveyksiä.

Lainattavissa on myös 1 kpl Nikon Aculon -etäisyysmittari, jolla voi maastossa mitata etäisyyksiä 500 metriin asti 1 metrin tarkkuudella. Laite toimii hyvin myös kirkkaassa ulkoilmassa.

Ve­sia­na­ly­saat­to­ri

Lainattavissa on yksi kenttäkelpoinen ammattikäyttöön suunniteltu Hach HQ40d- vesianalysaattori veden pH:n ja ja sähkönjohtavuuden mittaamiseen. Voit toteuttaa esim. koulun lähistön virtaavien vesien laadun tutkimuksen oppilaidesi kanssa.

Lainattavissa on sarja raekokonäytteitä, jotka on seulottu tutkimuksen yhteydessä Hangon seudulta otetuista näytteistä. Näytteet sopivat hyvin esimerkkiaineistoksi maalajeja opetettaessa.

Näytteiden varaustilanteen näet varauskalenterista. Voit varata näitä näytteitä käyttöösi varauslomakkeella.

Näytteiden säilytyspaikka: Geopiste, huone A115, Physicum-rakennus, Gustaf Hällströmin katu 2, Kumpulan kampus

Yhteydenotot geopiste@helsinki.fi

Lainattavia tarvikkeita ei ole erikseen vakuutettu. Ne ovat täysin lainaajan vastuulla koko laina-ajan.

Jos tarvike vioittuu lainaajan huolimattoman toiminnan takia, vastaa hän tai hänen edustamansa oppilaitos korjauskustannuksista.

Jos tarvike tai sen osa katoaa, ostaa lainaaja tai hänen edustamansa oppilaitos tilalle vastaavan uuden tuotteen.

Lainaajalla on oltava mukanaan dokumentti, jolla hän voi todistaa henkilöllisyytensä.

Lainattavaa tarviketta noudettaessa lainaaja allekirjoittaa lainauslomakkeen. Allekirjoituksellaan lainaaja sitoutuu toimimaan näiden ehtojen mukaisesti.