Opintokäynnit ja lainattavat tarvikkeet
LUMA-tiedeluokissa oppimisyhteisöt pääsevät tutustumaan matemaattis-luonnontieteellisten tieteenalojen tutkimukseen ja opiskeluun. Tiedeluokat myös tarjoavat opettajille lainattavaksi kirjallisuutta, opetuspelejä, laitteita ja muita välineitä.

Opintokäynnit suunnitellaan tukemaan opetussuunnitelmien tavoitteita, toteutusta ja arviointia. Vierailujen yhteydessä voitte myös tavata opiskelijoita ja tutustua tutkimukseen. Tiedeluokat sijaitsevat Kumpulan kampuksella. LUMA-tiedeluokat toteuttavat LUMA-keskus Suomen valtakunnallista tehtävää.

 

Kevään 2022 opintokäynnit

Opintokäynnit toteutetaan joko paikan päällä Helsingin yliopiston tiedekampuksella Kumpulassa tai etänä ryhmien omissa tiloissa ja heidän omia välineitään hyödyntäen.

Tiedeluokkiemme ohjaajat vastaavat opintokäyntien teoriasisältöjen sekä työvaiheiden läpikäymisestä sekä niissä opastamisesta. Työohjeen yhteydessä kerrotaan, mitä valmisteluja, välineitä ja tarvikkeita opettajan tulee varata ennen opintokäyntiä. Etäopintokäynnit voivat pitää sisällään suoran lähetyksen seuraamista, työskentelyä tietokoneella sekä kokeellista työskentelyä.

Kumpulaan saapuvien ryhmien tulee itse huolehtia koronaturvallisuudesta matkan aikana sekä matkakustannuksista. Tiedeluokan ohjaaja ottaa ryhmän vastaan ennalta sovitussa tapaamispaikassa. Kampuksen työturvallisuudesta voit lukea enemmän kohdasta Kumpulaan saapuminen.

Vuonna 2021 tiedeluokissamme vieraili
Opintokäynnin varaus

Maantiede

Maanjäristysten alueellisuus ja niiden vaikutukset alkaen 80 min.
Maankäytön muutokset ja vesipula Kenian Taitavuorilla alkaen 75 min.
Ihmiset ja kanssalaiset muuttuvassa maailmassa alkaen 75 min.

Kemia

Terveys ja hyvinvointi
Vau mikä voide! (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Vihreä tehdas (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Lumoava limoneeni (opettajan / oppilaan ohje) 120-180 min
Nestetyppijäätelö (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min

Materiaalit
Hiilidioksidin happamuus (demo) 10-15 min
Nestetyppidemot (demo) 15 min
Nanoteknologian kokeelliset työt (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Ioninen neste ja selluloosa (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Koronatestaustyö (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Biomuovia tärkkelyksestä (opettajan / oppilaan ohje) 60min

Matematiikka

Matematiikan työpajat

Ohjelmointi

Ohjelmointia Python -ohjelmointikielellä 90–120 min.

Fysiikka

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos (.pdf) 45–75 min.

Va­lit­se ha­lu­tes­sa­si opin­to­käyn­tiin­ne myös seu­raa­via vaih­toeh­to­ja

 • Virtuaalikierros Kumpulan yliopistokampuksella (+5 min.)
 • Opiskelijan tyypillinen päivä (+10 min.)
 • Tieteenalan esittely (+10 min.)
 • Aihekohtainen syvempi esittely ja osaston uusin tutkimus (+5–10 min.)
 • Vinkit jatkotyöskentelyyn (+5 min.)

Etäopintokäynnin kokonaiskesto määräytyy valitsemasi ohjelman mukaan. 

Fysiikka

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos 45–75 min.

Kemia (vierailut vain 8.- tai 9.-luokkalaisille riippuen siitä, minä vuonna yläkoulunne tarjoaa kemian kursseja)

Terveys ja hyvinvointi
Vau mikä voide! (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Vihreä tehdas (opettajan / oppilaan ohje) 45 min
Kaunista kemiaa: sisältää työt Värikästä kemiaa (opettajan / oppilaan ohje) ja Salakirjoitus (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Nestetyppijäätelö (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Demonstraatio: Lumoava limoneeni (opettajan / oppilaan ohje) 45-120 min

Materiaalit
Hiilidioksidin happamuus (demo) 10 min
Nestetyppidemot (demo) 15 min
Nanoteknologian kokeelliset työt (opettajan /oppilaan ohje) 45-60 min
Biomuovia mikrossa (opettajan / oppilaan ohje) 30-45 min
Biomuovia tärkkelyksestä (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Ioninen neste ja selluloosa (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Koronatestaustyö (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Öljyonnettomuus 30 min

Ohjelmointi

Ohjelmointia Python -ohjelmointikielellä 90–120 min.

Tekoäly 90 min

Matematiikka

Matematiikan työpajat

Va­lit­se ha­lu­tes­sa­si opin­to­käyn­tiin­ne myös seu­raa­via vaih­toeh­to­ja

 • Virtuaalikierros Kumpulan yliopistokampuksella (+5 min.)
 • Opiskelijan tyypillinen päivä (+10 min.)
 • Tieteenalan esittely (+10 min.)
 • Aihekohtainen syvempi esittely ja osaston uusin tutkimus (+5–10 min.)
 • Vinkit jatkotyöskentelyyn (+5 min.)

Etäopintokäynnin kokonaiskesto määräytyy valitsemasi ohjelman mukaan. 

Kemia (vierailut vain esikoululaisille ja 4.-luokkalaisille)

Terveys ja hyvinvointi
Kaunista kemiaa: sisältää työt
Värikästä kemiaa (opettajan / oppilaan ohje) ja
Salakirjoitus (opettajan / oppilaan ohje) 60 min

Materiaalit
Biomuovia mikrossa (opettajan / oppilaan ohje) 30-60 min
Öljyonnettomuus (opettajan ohje) 30 min
Demonstraatio: Hiilidioksidin happamuus 15 min
Demonstraatio: Nestetyppidemot 15 min

Ohjelmointi
Ohjelmointia Scratch -ohjelmointikielellä 90–120 min.

Matematiikka
Matematiikan työpajat

Va­lit­se ha­lu­tes­sa­si opin­to­käyn­tiin­ne myös seu­raa­via vaih­toeh­to­ja

 • Virtuaalikierros Kumpulan yliopistokampuksella (+5 min.)
 • Opiskelijan tyypillinen päivä (+10 min.)
 • Tieteenalan esittely (+10 min.)
 • Aihekohtainen syvempi esittely ja osaston uusin tutkimus (+5–10 min.)
 • Vinkit jatkotyöskentelyyn (+5 min.)

Etäopintokäynnin kokonaiskesto määräytyy valitsemasi ohjelman mukaan. 

Yleistä LUMA-tiedeluokista

LUMA-tiedeluokissa tuetaan eri oppimisyhteisöjen opetussuunnitelman tavoitteita toiminnallisten tai kokeellisten aktiviteettien sekä tutkijoiden tapaamisten kautta. Tiedeluokissa myös testataan uusia avauksia osana tutkimushankkeita tai opinnäytetöitä.

Fysiikan avoin opetuslaboratorio Fotoni (aikaisemmin F2k-opetuslaboratorio) on fysiikan ja ilmakehätieteiden tiedeluokka, jonka painopisteinä ovat näkymättömän tuominen näkyväksi, tutkimuksellinen ilmastofysiikan opetus sekä kvanttifysiikan perusteiden kokeellinen opetus. Fotoni tarjoaa fysiikan toiminnallisia opintokäyntejä Kumpulan kampuksella sekä mahdollisuuden vierailla fysiikan osastolla ja ilmakehätieteiden keskus INARissa.

Kemianluokka Gadolinin tavoitteena on tukea kemian oppimista ja opetusta, lisätä kemian kiinnostavuutta, kasvattaa tietoisuutta kemian alan laajasta kentästä ja sen roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, tarjota tietoa kemian alan opinnoista ja uravaihtoehdoista sekä antaa elämyksiä kemian oppimisesta. Opetusryhmillä on mahdollisuus kokeelliseen työskentelyyn yliopistolaboratoriossa, tutustua molekyylimallinnukseen ja tavata tutkijoita.

Geopiste on geotieteiden ja maantieteen tiedeluokka, jonka maksuttomille opintokäynneille ovat tervetulleita kaikki oppimisyhteisöt. Toiminnan päätavoitteina on lasten ja nuorten kiinnostuksen lisääminen geotieteitä ja maantiedettä kohtaan, alan opiskelumahdollisuuksiin, ammatteihin ja työuriin tutustuttaminen. Opintokäyntien sisällöissä otetaan huomioon maantieteen laaja-alaisuus tieteenalana luonnontieteellisine sekä humanistisine näkökulmineen.

Matematiikan ja tilastotieteen luokka Summamutikassa kohtaavat yliopisto-ja koulumatematiikka, opetuksen kehitys, toiminnallinen matematiikka ja matematiikan nykytutkimus. Summamutikassa matematiikka näyttäytyy uusissa muodoissa ja yhteyksissä. Yliopistomatematiikkaakin voidaan pohtia lasten kanssa, kunhan kysymykset ja ideat tuodaan sopivalle tasolle vaikkapa tarinan tai pulmapelin kautta. Summamutikan toiminnassa kehitetään jatkuvasti uusia toiminnallisia lähestymistapoja koulumatematiikan opetukseen.

Tietojenkäsittelytieteen Linkki avaa ovia ja ymmärrystä algoritmiseen ajatteluun, ohjelmointiin ja siihen, millaisia mahdollisuuksia tietojenkäsittelytiede tarjoaa ihmisille ja yhteiskunnalle. Linkin toiminnassa keskeistä on vapaus luovuuteen, tutkimiseen ja hauskanpitoon tieteen parissa.

Yleiset ohjeet ja turvallisuus

Opintokäyntiin tarvitset:

 • internet-yhteyden
 • projektorin tai tietokoneen näytön
 • äänentoiston
 • verkkokameran
 • mikrofonin

Opintokäynnillä käytettävän videoneuvottelualustan, esim. Zoom, Google Meet tai MS Teams, pääset valitsemaan varauksen yhteydessä. Sinun tulee myös varmistaa, että tarvittavat yhteydet ja tekniikat toimivat.

Huolehdithan seuraavista asioista ennen opintokäyntiä:

 1. Valmistele etäyhteys opetustilaan ja testaa sen toimivuus. Varmista erityisesti äänten kuuluvuus sekä videoesityksen näkyvyys koko ryhmälle.
 2. Tutustu valitsemasi aktiviteetin työohjeeseen ja testaa kokeellinen työ etukäteen.

 3. Käsittele ryhmäsi kanssa lyhyesti etäopintokäyntiä edeltävällä tunnilla valittuihin aktiviteetteihin liittyvää aihetta. 

 4. Varaa työssä mahdollisesti tarvittavat välineet ja reagenssit jokaiselle työpisteelle.

 5. Varmista, että etäopintokäynnin aikana kaikki oppilaat ja opiskelijat ymmärtävät ohjaajan antamat ohjeet sekä toimivat niiden mukaan. Varmista myös, että työturvallisuuteen liittyvät huomiot toteutuvat opintokäynnin aikana.

 6. Erityisjärjestelyissä, kuten etäkoulussa, sovi järjestelyistä erikseen ohjaajan kanssa. 

Opettaja vastaa etäopintokäynnin videoyhteyden toimimisesta ja opetustilan valmistelusta etäopintokäyntiä varten. Hän vastaa myös mahdollisissa kokeellisissa töissä tarvittavien välineiden ja reagenssien hankkimisesta sekä työturvallisuuden toteutumisesta opintokäynnillä.

Opetusryhmien vierailut Helsingin yliopistolle ovat oppilaitosten toimintaa. Suosittelemme kirjaamaan vierailut oppimisyhteisön vuosisuunnitelmaan.

Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on rakentaa hyvät ja turvalliset olosuhteet opintokäynneillä vieraileville ryhmille ja ohjaajille. Tutustuhan käytänteisiimme ennen lähiopintokäynnin varaamista.

 • Tiedeluokkien vastaaottama ryhmäkoko voi vaihdella. Mikäli ryhmäkoissa on rajoituksia, ilmoitamme niistä aina varauksen yhteydessä.
 • Opintokäynnin kaikilla osallistujilla on mahdollisuus pitää koko vierailun ajan pitää 1–2 m turvaväli muihin osallistujiin.
 • Ryhmät pesevät ja desinfioivat kätensä yliopistolle saapuessaan ennen kuin tulevat opetuslaboratorioon tai luokkaan. Myös opetustilasta poistuttaessa pestään ja desinfioidaan kädet.  
 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikkien nuorimmilta ei edellytetä maskien käyttöä. Yläkoulu- sekä toisen asteen ryhmät noudattavat yleistä voimassa olevaa maskisuositusta tilanteen mukaan. Kuitenkin kaikenikäiset saavat käyttää maskeja opintokäynnin ajan. Tiedeluokkaohjaajat käyttävät maskia lähiohjaustilanteissa.
 • Opintokäynneillä voidaan tehdä parityöskentelyä pedagogisista syistä, mutta osallistuja saa myös työskennellä yksin.  
 • Osallistujille osoitetaan työskentelypaikat tilasta ja opetustilassa pyritään välttämään turhaa kuljeskelua.  
 • Tiedeluokkien koordinaattorit antavat tarkemmat luokkakohtaiset ohjeistukset ennen opintokäyntiä.  
 • Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.
 • Tiedekasvatuksella oikeus perua sovitut vierailut, jos tilanne niin edellyttää.
Lainattavat tarvikkeet

Hiilipuu tarjoaa innostavaa sisältöä hiilen kierron opetukseen kaikille luokka-asteille. Materiaalit auttavat oppilaita ymmärtämään hiilen kierron, yhteyttämisen, soluhengityksen, hiilijalanjäljen ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä.

Lainaamme kemian opettajille mm.

 • vesianalyysisalkkuja

 • kennolevyjä

 • vetyautoja

 • pylväskromatografeja

 • mittausantureita

 • byrettejä

Lisätiedot ja varaukset: kemianluokkagadolin@helsinki.fi

Välineiden varaustilanteen näet varauskalenterista. Voit varata välineitä käyttöösi varauslomakkeella.

Välineiden säilytyspaikka: Geopiste, huone A115, Physicum-rakennus, Gustaf Hällströmin katu 2, Kumpulan kampus, Helsinki. Laitteet noudetaan lainaan erikseen sovittavana ajankohtana. Laitteita voidaan toimittaa lainaan muille paikkakunnille ainoastaan siten, että lainaaja järjestää laitteille noudon ja palautuksen omaan laskuunsa valitsemansa kuriiripalvelun välityksellä.

Kysymyksiä välineistä: geopiste@helsinki.fi

GPS-lait­teet

GPS-laitteita lainataan viikoksi kerrallaan.

Käytössä olevat laitteet:

 • 4 kpl 4 kpl Garmin GPSmap64s (painikeohjaus)
 • 4 kpl Garmin Oregon 550t (kosketusnäyttö)
 • 4 kpl Garmin eTrex Venture Cx (painikeohjaus, varakäytössä)
 • 1 kpl autonavigaattori Garmin nüvi 200W

Laitteet toimivat AA-paristoilla tai vastaavilla akuilla. Lainaukseen kuuluu mukaan akut.

Pis­to­kai­rat

4 kpl Haglöf-merkkisiä pistokairoja (Uittokalusto Oy)

 • maaperän tutkimiseen
 • pituus 70 cm
 • näytteen läpimitta 14 mm

Ve­nä­läi­nen suo­kai­ra

Lainattavissa on 1 kpl venäläinen suokaira, jolla on mahdollista ottaa näytteitä suolla enintään 12 metrin syvyydestä. Kaira on varsin painava, käytännössä vaatii autokuljetuksen.

Läm­pö­mit­ta­ri (ilma)

Kaksi kappaletta DTM-20 lämpömittareita ilman lämpötilan mittaamiseen. Mittausalue: -40°C – +180°C

IR-läm­pö­mit­ta­rit (pin­ta)

Lainattavissa on 4 kpl infrapunalämpömittareita. Näillä mittareilla tutkitaan pintojen lämpötiloja. Mittarit sopivat esimerkiksi erinomaisesti tilanteeseen, jossa vertaillaan erilaisten pintojen albedoa ulkona aurinkoisella säällä, esim. lumikasan vertailu asfalttipintaan. Laitteiden tarkkuus ei riitä tieteelliseen tutkimukseen, mutta ilmiöiden toteamiseen ne sopivat hyvin. Näillä mittareilla ei voi mitata ilman lämpötilaa.

Läm­pö­mit­ta­rit (puik­ko)

Neljä kappaletta puikkolämpömittareita, joilla voi mitata nesteiden, ilman ja maan lämpötilaa. Mittausalue: -50°C – +300°C. Tarkkuus: +- 1°C

Tuu­li­mit­ta­rit

Kaksi kädessä pidettävää tuulimittaria.

Me­lu­mit­ta­rit

Lainattavissa on 5 kpl melumittareita. Osalla malleilla voi mitata melun keskiarvoa ajanjaksolla.

Etäi­syys­mit­ta­rit

Lainattavissa on 2 kpl Leican etäisyysmittareita. Laitteet mittaavat laserin avulla etäisyyden erittäin tarkasti n. 120 metriin asti. Mittareilla voi harjoitella vaikka kartoittamista tai mitata turvallisesti jokiuomien leveyksiä.

Lainattavissa on myös 1 kpl Nikon Aculon -etäisyysmittari, jolla voi maastossa mitata etäisyyksiä 500 metriin asti 1 metrin tarkkuudella. Laite toimii hyvin myös kirkkaassa ulkoilmassa.

Ve­sia­na­ly­saat­to­ri

Lainattavissa on yksi kenttäkelpoinen ammattikäyttöön suunniteltu Hach HQ40d- vesianalysaattori veden pH:n ja ja sähkönjohtavuuden mittaamiseen. Voit toteuttaa esim. koulun lähistön virtaavien vesien laadun tutkimuksen oppilaidesi kanssa.

Lainattavissa on sarja raekokonäytteitä, jotka on seulottu tutkimuksen yhteydessä Hangon seudulta otetuista näytteistä. Näytteet sopivat hyvin esimerkkiaineistoksi maalajeja opetettaessa.

Näytteiden varaustilanteen näet varauskalenterista. Voit varata näitä näytteitä käyttöösi varauslomakkeella.

Näytteiden säilytyspaikka: Geopiste, huone A115, Physicum-rakennus, Gustaf Hällströmin katu 2, Kumpulan kampus

Yhteydenotot geopiste@helsinki.fi

Lainattavia tarvikkeita ei ole erikseen vakuutettu. Ne ovat täysin lainaajan vastuulla koko laina-ajan.

Jos tarvike vioittuu lainaajan huolimattoman toiminnan takia, vastaa hän tai hänen edustamansa oppilaitos korjauskustannuksista.

Jos tarvike tai sen osa katoaa, ostaa lainaaja tai hänen edustamansa oppilaitos tilalle vastaavan uuden tuotteen.

Lainaajalla on oltava mukanaan dokumentti, jolla hän voi todistaa henkilöllisyytensä.

Lainattavaa tarviketta noudettaessa lainaaja allekirjoittaa lainauslomakkeen. Allekirjoituksellaan lainaaja sitoutuu toimimaan näiden ehtojen mukaisesti.

Opiskelijaesittelijät

Helsingin yliopiston opiskelijaesittelijät kertovat lukiolaisille omista opinnoistaan ja Helsingin yliopistosta opiskelupaikkana. Tilaisuus voidaan järjestää lukiossa, yliopiston kampuksella tai verkon välityksellä. Esittelyjä pidetään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Helsingin yliopiston opiskelijat tekevät toistaiseksi kaikki lukioesittelyt etäyhteyksin. Linjaus perustuu Helsingin yliopiston koronaohjeistukseen ja etäopetussuosituksiin.

Esittelyn voit tilata vierailupyyntölomakkeella viimeistään kahta viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Tarkemmat tiedot ja muuta ajankohtaista löydät opinto-ohjaajille ja aineenopettajille hakijapalveluiden sivuilla.