Opiskelu Soc&komissa

Opiskelu Soc&komissa antaa valmiudet ymmärtämään yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttamaan demokraattisen, oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen.

Svenska social- och kommunalhögskolan on itsenäinen ruotsinkielinen yksikkö Suomen huippuyliopisto Helsingin yliopistossa.

Suomenkielisenä opiskelijana voit hakea Soc&komiin, jos osaat ruotsia hyvin. Hakijoiden tulee osoittaa kielitaitonsa hakuvaiheessa (ohjeet ruotsiksi).

Soc&kom sijaitsee Helsingin yliopiston keskustakampuksella aivan kaupungin ytimessä. Soc&komin aktivoivissa ja innostavissa oppimisympäristöissä keskiössä on opiskelijan oppiminen. Opetus tapahtuu usein pienryhmissä, mikä mahdollistaa monipuoliset työskentelymenetelmät ja oppimismuodot sekä runsaan vuorovaikutuksen niin opettajien kuin muiden opiskelijoidenkin kanssa, myös digitaalisissa ympäristöissä.

Soc&komissa on noin 450 opiskelijaa ja 60 opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsentä. Toiminnassa on vahva pohjoismainen ulottuvuus, ja pohjoismainen hyvinvointimalli muodostaa tärkeän osan opetusta ja tutkimusta.

 

Miksi opiskella Soc&komissa?

Soc&komin yhteiskuntatieteellisessä ohjelmassa opiskelleiden tietoja ja osaamista arvostetaan työelämässä. Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Soc&komissa suorittaneet työllistyvät menestyksekkäästi monipuolisiin tehtäviin esimerkiksi media-alalla, sosiaali- ja terveydenhuollossa, valtion- ja kunnallishallinnossa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla. Jos haluat työskennellä ministeriössä tai avustusjärjestössä taikka viestinnän tai journalistiikan parissa, edistää erilaisten vähemmistöjen oikeuksia, rekrytoida työntekijöitä, parantaa hyvinvointia organisaatioissa tai työskennellä maahanmuuttajien kotouttamistehtävissä, Soc&kom on mainio valinta.

Tutustu Soc&komin alumnikertomuksiin (ruotsiksi).

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimimalla opiskelijajärjestöissä ja Soc&komin eri toimielimissä. Kandiohjelman johtoryhmä koordinoi opetuksen ja tutkintojen kehittämistä. Jokaisella tieteenalalla on myös oma neuvostonsa, joka antaa ehdotuksensa tieteenalan opetussuunnitelmaksi. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua opiskelijaedustajana Soc&komin hallitukseen.

Soc&komin johtoryhmän ja StudOrg-opiskelijajärjestön säännöllisissä tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista opintoihin liittyvistä kysymyksistä. StudOrgin edustajat osallistuvat myös Soc&komin suunnittelupäiville.

Tutustu StudOrg-opiskelijajärjestöön (ruotsiksi).

Soc&kom on Helsingin yliopiston itsenäinen yksikkö. Tämä tarkoittaa, että voit valita yliopiston muiden tiedekuntien kursseja ja olet osa Suomen vanhinta ja suurinta yliopistoa ja kansainvälistä yliopistoyhteisöä, jossa on yhteensä 40 000 opiskelijaa ja tutkijaa.

Yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopisto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle monikielisen yhteisön, jossa ruotsin kielellä on oma erityinen paikkansa.

Soc&komissa opiskellessa voit myös suorittaa kursseja muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa. JOO-sopimuksella on mahdollista suorittaa kursseja myös toisessa yliopistossa.

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa, jotka tarjoavat opetusta neljällä kampuksella: keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä. Lisäksi yliopistolla on tutkimusasemia Hyytiälässä, Värriössä, Kilpisjärvellä, Muddasjärvellä, Lammilla, Tvärminnessä ja Taitassa Keniassa.

Lue lisää kaksikielisestä yliopistosta.

Soc&kom on suosittu vaihtokohde ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Myös Soc&komin suomalaiset opiskelijat osallistuvat aktiivisesti opiskelijavaihtoon.

Soc&kom on solminut useita sopimuksia, joiden ansiosta vaihto-opintoja voi suorittaa Pohjoismaissa, Euroopassa tai esimerkiksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Kansainvälisyys ei rajoitu vain Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Voit osallistua kansainväliseen toimintaan myös opiskellessasi Helsingissä, sillä Soc&kom tarjoaa englanninkielisiä opintojaksoja, joille osallistuu myös kansainvälisiä opiskelijoita. Nämä opintojaksot avaavat usein laajemman näkökulman omaan aineeseen, sillä kansainväliset opiskelijat ovat omaksuneet kotimaassaan erilaisia lähestymistapoja.

Voit myös hakea Soc&komin kansainväliseksi tuutoriksi eli kansainvälisten opiskelijoiden yhteyshenkilöksi tai osallistua ylioppilaskunnan alaisten kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Lue ulkomailla opiskelusta.

Soc&kom sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Julkiset liikenneyhteydet ovat erinomaiset, ja lähelle pääsee niin bussilla, metrolla kuin raitiovaunullakin. Helsingin päärautatieasemalle on noin 10 minuutin kävelymatka.

Soc&kom sijaitsee keskustakampuksen ytimessä. Samassa korttelissa sijaitsee myös muun muassa humanistisen, oikeustieteellisen, teologisen, kasvatustieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tiloja sekä yliopiston päärakennus. Muiden tiedekuntien läheisyys tarkoittaa, että opiskelijat voivat käydä helposti myös niiden järjestämillä luennoilla. Yliopiston muutkin kampukset ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä. Soc&komin lähinaapureita ovat lisäksi Suomen modernein tiede- ja opiskelijakirjasto KaisaKielikeskus ja oppimiskeskus Aleksandria.

Soc&komilla on modernit luentosalit ja ryhmätyötilat, tietotekniikkatiloja, audiovisuaalinen studio, UniCafe-opiskelijaravintola ja oma oppimiskeskus (ruotsiksi). Kävelyetäisyydellä on myös kahdeksan muuta UniCafe-opiskelijaravintolaa, joissa opiskelijat voivat ruokailla edullisesti. UniSport-liikuntakeskus Helsingin keskustassa sijaitsee myös aivan lähistöllä.

Tutustu Keskustakampukseen.