Tutkimus

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) tekee yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka keskittyy pohjoismaiseen hyvinvointiin, etnisiin suhteisiin ja viestintään. Tutkimuksen vahvuuksia ovat sen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys, sillä tarkasteltavia aiheita ovat esimerkiksi siirtolaisuus, kansalaisuus ja hyvinvointivaltio.

Tutkimus perustuu Soc&komin kuuteen tieteenalaan, mutta tieteidenvälisyys korostuu entistä enemmän viidessä temaattisessa verkostossa tehtävässä tutkimuksessa.

Helsingin yliopiston tutkimuksen tuki
Jukaisut

Soc&komin uusimmat julkaisut. Kaikki julkaisut, hankkeet ja aktiviteetit löydät tutkimusportaalista.