Yhteistyö

Soc&kom tekee läheistä yhteistyötä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Svenska social- och kommunalhögskolan perustettiin vuonna 1943 kouluttamaan ammattitaitoista työvoimaa suomalaisen yhteiskunnan eri alojen tarpeisiin. Tämän jälkeen korkeakoulun tarjoamat opinnot ja sen muu toiminta ovat kehittyneet entistä akateemisempaan suuntaan. Nykyisin yhteiskunnallinen vuorovaikutus muodostaa tärkeän osan akateemista työtä, ja yhteydet ympäröivään yhteiskuntaan ovatkin edelleen Soc&kom:ille ensisijaisen tärkeitä.

Tutkimusten mukaan valmistuneilla on hyvät työllisyysnäkymät ja he työllistyvät pääasiassa johtaviin asemiin, jotka liittyvät vahvasti heidän koulutukseensa. Lisäksi kansainvälisillä tehtävillä on yhä merkittävämpi rooli.

Muu yhteistyö

Soc&kom tekee mielellään tutkimus- ja selvitysyhteistyötä viranomaisten ja yliopistomaailman ulkopuolisten organisaatioiden kanssa, joista esimerkkeinä voidaan mainita ministeriöt, kunnat, Kuntaliitto, Yle, Business Finland, ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus FSKC (Finlandssvenska kompetenscentret på det sociala området) ja suomenruotsalaiset säätiöt. Soc&komin yhteiskuntasuhteiden kannalta suomenruotsalainen lähiympäristö on luonnollisesti tärkeä. Erityisen tärkeä osa korkeakoulun toimintaa on sen rooli lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun liittyvien lausuntojen antajana. Monet korkeakoulun tutkijoista osallistuvat myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Soc&kom tekee läheistä yhteistyötä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä viime aikoina myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Yhteistyö kattaa niin tutkimuksen kuin opetukseen liittyvät hankkeet sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Tärkeitä yhteistyökumppaneita yliopiston ulkopuolella ovat Hanken, Arcada ja Åbo Akademi, Lundin, Uumajan ja Södertörnin yliopistot sekä Tšekin Prahassa sijaitseva Kaarlen yliopisto.

Viime vuosina Soc&kom on myös osallistunut hankkeisiin, joilla on pyritty vahvistamaan haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisryhmien kanssa työskentelevien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien osaamista.