Tietoa meistä

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) on Helsingin yliopiston itsenäinen yksikkö, joka keskittyy ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen ja jolla on vahva pohjoismainen profiili. Helsingin yliopiston suurimpana ruotsinkielisenä yksikkönä olemme myös tärkeä osa yliopiston kaksikielistä toimintaa.

Tutkimusprofiilissamme yhdistyvät pohjoismaisen hyvinvoinnin tutkimus sekä etnisten suhteiden ja viestinnän tutkimus. Pyrimme vastaamaan pohjoismaisen hyvinvointimallin uusiin haasteisiin innostavassa ja monitieteisessä tutkimus- ja opetusympäristössä.

Meillä voi opiskella journalistiikkaa ja viestintää, sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa, sosiaalipsykologiaa, valtio-oppia (erityisesti hallintotiedettä), sosiologiaa ja oikeustiedettä yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa. Soc&komilla on yhdessä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa valtakunnallinen vastuu sosiaalityön ruotsinkielisestä koulutuksesta. Tarjoamme myös Suomen ainoana ruotsinkielisenä yliopistoyksikkönä koulutusta journalistiikassa ja sosiaalipsykologiassa kandi- ja maisteritasolla yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa. Soc&kom koordinoi yhdessä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa ruotsinkielistä yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmaa.

Soc&komissa on noin 450 opiskelijaa ja 60 opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsentä.

Soc&kom numeroissa 2021