Opiskelu ja opetus

Kehityksen ymmärtämiseksi ja siihen vaikuttamiseksi ihmisen ja yhteiskunnan tuntemus on globaalissa maailmassa tärkeää. Tiedot ja ajatukset muodostuvat ja muuttuvat yhä nopeammin, kun ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Myös viestintätavat muuttuvat. Kaikki tämä asettaa haasteita rinnakkaiselolle ja hyvinvoinnille. Soc&kom kouluttaa asiantuntijoita, jotka kykenevät ymmärtämään yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttamaan demokraattisen, oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen.

Soc&komin yhteiskuntatieteiden kandiohjelmassa voit opiskella journalistiikkaa ja viestintää, sosiaalipsykologiaa, valtio-oppia (erityisesti hallintotiedettä), sosiologiaa, oikeustiedettä sekä sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintoja Soc&komin ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteisessä ruotsinkielisessä yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmassa.

Soc&komilla on yhdessä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa valtakunnallinen vastuu sosiaalityön ruotsinkielisestä koulutuksesta. Tarjoamme myös Suomen ainoana ruotsinkielisenä yliopistoyksikkönä koulutusta journalistiikassa ja sosiaalipsykologiassa kandi- ja maisteritasolla yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa.