Suupohjan rata

Tälle sivulle on koottu ”Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä” ja ”Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta” -hankkeissa tuotettua tietoa.

Suupohjan rataa koskevaa keskustelua on käyty toistasataa vuotta. Kuluneisiin vuosiin on mahtunut monenlaisia vaiheita. 

Nyt edessä on jälleen yksi risteyskohta: yhtäältä pohditaan radan kunnossapidon jatkamisen edellytyksiä ja radan sulkemista, toisaalta rataa ympäröivälle alueelle suunnitellaan investointeja, jotka voivat tarjota uusia mahdollisuuksia myös Suupohjan radan tulevaisuuteen. Investointisuunnitelmien toteutuminen voi vaikuttaa merkittävästi radan liikennemääriin tulevaisuudessa.

Alta löydät hankkeissamme tuotettua tietoa rata-asiasta.

3. Webinaarimateriaaleja

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestivät ”Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä” -webinaariin pe 12.3.2021 klo 9:00-11:00. Tilaisuudessa käsiteltiin Suupohjan radan kehitystä ja aluetaloudellisia vaikutuksia sekä keskusteltiin radan liikenteen kasvusta.

Webinaarin esitykset PDF-tiedostoina:

5. Tietoa hankkeista ja niiden rahoituksesta

Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttavat yhdessä Suupohjan rata investointisuunnitelmien ja aluetalouden näkökulmasta" -hanketta. Hankkeen yhteistyötahona toimii Into Seinäjoki Oy. Hanketta toteutetaan 1.9.2023–30.6.2024.

Hanke tarjoaa uutta tietoa Suupohjan radan liikennemäärän oletetun kehityksen kokonaisvaikutuksista muun muassa rataa ympäröivän alueen talouteen ja työllisyyteen. Investointisuunnitelmien pohdinta keskittyy metsätalouden, metsäteollisuuden ja henkilöliikenteen kehitysmahdollisuuksiin.

Hankkeen tavoitteena on:

1. pohtia radan merkitystä alueen investointisuunnitelmien näkökulmasta sekä

2. arvioida Suupohjan radan liikennemäärien muutoksen aluetaloudelliset vaikutukset.

Hanke on saanut EU:n maaseuturahoitusta Leader Suupohjan kautta.

Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä

Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttivat yhdessä Manner-Suomen maaseutuohjelmaan kuuluvaa kehittämishanketta Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä. Hanketta toteutettiin 1.4.2019–31.3.2022.

Hankkeessa oli kolme päätavoitetta:

  1. lisätä Suupohjan radan tavaraliikennettä,
  2. selvittää henkilöliikenteen käynnistämisen edellytyksiä sekä
  3. laatia selvitys radan aluetaloudellisista vaikutuksista.

Hanke oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva kehittämishanke ja sitä toteutettiin EU:n maaseuturahaston tuella.

6. Yhteystiedot

Jorma Vierula
toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys 
jorma.vierula@bbt.fi
www.bbt.fi

Susanna Kujala
tutkijatohtori
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
susanna.kujala@helsinki.fi 

Outi Hakala
väitöskirjatutkija
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
outi.hakala@helsinki.fi