Paikalliskehitys ja monipaikkaisuus

Olemme kiinnostuneita yhteiskunnan muutosten ja ilmiöiden paikkaperustaisuudesta, eli miten asiat ilmenevät ja muotoutuvat erilaisissa paikallisissa konteksteissa.

Näemme paikallisuuden jatkuvasti liikkeessä oleva ja skaalautuvana ilmiönä. Paikallisen ymmärryksestä voi näkökulmaa laajentamalla siirtyä aluekehityksen ja alueiden elinvoiman tarkasteluun tai maaseutujen ja kaupunkien suhteisiin liittyvään kestävyystutkimukseen.

Paikalliskehitykseen kytkeytyen mielenkiintomme kohdistuu eriytyisesti toimijuuksiin ja toimijaverkostoihin sekä niiden hallinnan kysymyksiin. Näemme ihmiset aktiivisina toimijoina - kansalaisina, kuntalaisina, yrittäjinä tai yhteisöjen jäseninä - jotka eivät vain passiivisina reagoi kylien, kuntien tai laajemmin yhteiskunnan muutoksiin, vaan pyrkivät omien tavoitteidensa kautta vaikuttamaan elinympäristöönsä.

Avainsanoja: paikalliskehitys, paikkaperustaisuus, monipaikkaisuus, kuntalaisuus, kunnat, kylät, vapaa-ajan asuminen, aluetalous, aluekehitys ja elinvoima.