Missiolähtöiset innovaatiot NPA-alueiden digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä

MINDSET-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyömalli missiolähtöisten innovaatioiden (MOI) johtamiseen arvioimalla sopivia lähestymistapoja ja osallistamalla keskeiset sidosryhmät konkreettisten tehtävien toteuttamiseen tulevaisuudessa.

MINDSET-hankkeessa kehitetään pohjoisten ja perifeeristen alueiden (NPA) innovaatiokyvykkyyksiä tutkimalla missiolähtöisiä innovaatioita (Mission Oriented Innovation, MOI). EU:n jäsenvaltiot ovat kehittäneet ja testanneet erilaisia MOI-malleja. Monet näistä ponnisteluista muuttavat tapoja tunnistaa ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Ne vaativat laajaa ja monitieteistä yhteistyötä, sidosryhmien osallistumista ja hankkeiden yhteiskoordinointia.

MOI-lähestymistavoilla on ollut toistaiseksi vain rajallinen vaikutus paikallisella ja alueellisella tasolla. MOI-toimintamallit vaativat kehittämistä, jotta ne soveltuisivat paremmin NPA-alueiden erityisolosuhteisiin ja haasteiden ratkaisemiseen. MINDSET-hankkeessa selvitetään olemassa olevia MOI-malleja ja hahmotellaan, kuinka ne soveltuvat NPA-alueiden kehittämiseen.
MINDSET-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyömalli missiolähtöisten innovaatioiden (MOI) johtamiseen arvioimalla sopivia lähestymistapoja ja osallistamalla keskeiset sidosryhmät konkreettisten tehtävien toteuttamiseen tulevaisuudessa. Tuloksista hyötyvät kohderyhmät ovat NPA-alueiden paikalliset ja alueelliset viranomaiset, yliopistot ja tutkimusorganisaatiot sekä kansainväliset organisaatiot.

MINDSET-hankkeeseen osallistuu partnereita kolmelta NPA-alueelta: Irlannista (ERNACT), Ruotsista (Uumajan yliopisto) ja Suomesta (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti).