Julkisen sektorin digitaalisten innovaatiokyvykkyyksien rakentaminen NPA-alueilla

INNOCAP-hankkeen tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kestäviä julkisten palveluiden ratkaisuja tukemalla uusien innovaatioiden ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa.

NPA-alueen julkisen sektorin organisaatiot ovat tunnistaneet innovaatioiden tärkeyden laadukkaiden ja kestävien palvelujen kehittämisessä. Nämä alueet ovat kuitenkin epäedullisessa asemassa ohjelma-alueella tunnistettujen haasteiden, kuten väestön ikääntymisen ja vähenemisen, korkeiden palvelujen yksikkökustannusten, pitkien etäisyyksien ja digitaalisiin ratkaisuihin liittyvän osaamisvajeen vuoksi.

Julkisen sektorin toimijoilta saadun palautteen mukaan yksi tapa vastata näihin palveluhaasteita voisi olla uusiin teknologisiin innovaatiohin perustuvien ratkaisujen määrittäminen, valitseminen ja toteuttaminen.

INNOCAPin tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kestäviä julkisten palveluiden ratkaisuja tukemalla uusien innovaatioiden ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa. Keskeinen tuotos on digitaalisten valmiuksien kehittämisohjelma, jossa pilotoidaan neljää erilaista digitaalista palveluratkaisua kolmella maantieteellisellä alueella. Ratkaisut keskittyvät ilmastonmuutostoimien, ympäristöasioiden hallinnan sekä digitaalisen ja vihreän siirtymän hallintaan. Tulokset hyödyttävät hankkeen pääkohderyhmiä, joista keskeisimmät ovat alueellaan julkisten palvelujen toimittamisesta vastaavat julkisen sektorin työntekijät sekä palvelujen loppukäyttäjät.

Hankkeen digitaalisten ja aluerajat ylittävien ratkaisujen kehittäminen suunnitellussa laajuudessa edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Hanke kokoaa yhteen 8 kumppania kolmelta NPA:n maantieteelliseltä alueelta ja Kanadasta.