Muistitietokeruu

Keväällä 2023 järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska Litteratursällskapet yhdessä Promootion riemuvuoden kanssa muistitietokeruun.

PROMOOTIOMUISTOT TALTEEN!

Muistitietokeruu 1.3.2023–30.6.2023Yliopistollinen promootio on tohtoreiden ja maistereiden omaleimainen juhlaperinne. Tänä vuonna järjestetään Helsingin yliopiston sadas filosofisen tiedekunnan promootio ja tätä riemuvuotta vahvistavat lisäksi neljän muun tiedekunnan promootiot. Akateeminen promootioperinne on vuosikymmenten saatossa levinnyt kaikkiin suomalaisiin yliopistoihin. Miten promootio on kehittynyt kautta aikojen eri osallistujaryhmien edustajien ja eri tieteenalojen parissa? Millainen kokemus promootion osallistuminen sinulle oli? Keräämme nyt muistoja ja kokemuksia promootioista.

Kirjoita omalla tyylilläsi! Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

Minkälaisia tunteita ja ajatuksia sinussa herättävät akateemiset rituaalit ja miksi?
Oletko osallistunut promootioon jossain suomalaisessa yliopistossa?
Miten koit vanhan perinteen toteutumisen? Miten näit juhlan silloin ja miten nyt?
Minkälaisen merkityksen antaisit promootiolle yhteisöllisenä kokemuksena? Entä miten ajankuva näkyi promootiossasi?
Promootio-kriittisyys: miksi promootiota voidaan vierastaa ja mitä ongelmia näet tulevaisuudessa promootion elinvoimaisuudelle?
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet ja Promootion riemuvuosi 2023 (Helsingin yliopisto). Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2023 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.
Osallistumisohjeet

Vastausohjeet:

Kirjoita omalla tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, aikaisempia muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Jos lähetät vastauksen postitse tai liitetiedostona, kirjoita vastaukseesi nimesi tai nimimerkkisi, yhteystiedot, syntymäaika ja ammatti. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon ja, että aineiston saa luovuttaa Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.

Lähetä kirjoituksesi 30.6.2023 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa: www.finlit.fi/promootio tai postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Promootio”.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi