Riemuvuosi 2023

Helsingin yliopiston akateemisilla perinteillä on kunniakkaan pitkät juuret. Promootiojuhlallisuuksilla, jotka mainitaan jo yliopiston perustamisasiakirjassa 1640 velvollisuutena, on ikää 380 vuotta. Keväällä 2023 vietetään filosofisen tiedekunnan jo sadatta promootiota! Sen kunniaksi yliopisto päätti 2021 juhlistaa promootion riemuvuotta ja asetti juhlavuodelle ohjausryhmän kanslerin suojeluksessa.
Ydinviestit

Promootion riemuvuodella 

Helsingin yliopisto viestii identiteetistään maan vanhimpana pääkaupungin yliopistona, nostamalla esiin yliopiston kulttuurihistoriallista ja yhteiskunnallista arvoa sen seinien ulkopuolella. Yliopisto tulee nähdä osana Suomen maakuvaa kansainvälisesti kiinnostavana, uudistuvana sivistyksen rakentajana.

Hankkeen arvot nojautuvat yliopiston yleisiin arvoihin, erityisesti sivistykseen, juuriin, yhteisöllisyyteen ja elävän perinteen voimaan. Hankkeessa toimitaan vastuullisesti ja kestävästi.

Tavoitteet

 

Promootion riemuvuoden tavoite

on osallistua osaltaan laajemminkin yhteiskunnalliseen keskusteluun yliopistotradition ja siihen liittyvän yhteisöllisyyden merkityksestä.

Riemuvuosi myös vahvistaa yliopistoyhteisön positiivista omakuvaa vahvan ylisukupolvisen ja ainulaatuisen aineettoman kulttuuriperinnön esiintuomisella yhteisön oman hyvinvoinnin ja moniäänisyyden tunnistaen.

Riemuvuoden muistijälki ja korkean profiilin tuotteet jäävät pysyvästi yliopiston käyttöön osina sen elävää kulttuuriperintöä.

Elävä perinne, perinteen elämä

Vuosi 2023 on Elävän perinnön teemavuosi. Silloin juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon sopimusta ja Suomen 10-vuotista taivalta aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jäsenmaana. Suomalaiselle aineettoman kulttuuriperinnön kansalliselle listalle saatiin 2017 maisteripromootioperinne:

Maistereiden promovoiminen - Elävä perintö -wiki (aineetonkulttuuriperinto.fi)

Lisätietoa löytyy täältä: Aineeton kulttuuriperintö (aineetonkulttuuriperinto.fi)

Mikäli ajan henkeä osaa oikein tulkita, jatkuu promootioiden viettäminen vielä riemuvuoden jälkeenkin. Tulevat sukupolvet voivat hyödyntää riemuvuoden aikana koottua tietoa, muistoja ja osaamista - ja luoda uusia, omia perinteitä!

Tue akateemista perinnettä - osallistu ja vaikuta!

Riemuvuoden ohjelmaan pääset tästä! (Oikeudet muutokset pidätetään)

Lahjoittaminen onnistuu tästä! (Ajankohtaiset kampanjat)