Kasvien vuodenajat

Pohjoisilla alueilla vuodenaikojen vaihtelu jaksottaa kasvien vuotta.

Talven on perinteisesti ajateltu olevan epäsuotuisa vuodenaika, jolloin lepotilassa olevien kasvien aineenvaihdunta on vähäistä. Talven lepokausi päättyy keväällä, kun kohoavien lämpötilojen seurauksena kasvu käynnistyy. Kasvukauden aikana kasvit myös kukkivat ja siemenet kypsyvät. Syksyllä pakkaskestävyys alkaa kasvaa, mikä on menestyksekkään talvehtimisen edellytys.

Tällainen selkeä kasvu- ja lepokauden vuorottelu on ominaista monille puuvartisille lajeille. Näistä on ohessa esimerkkinä kuvaukset rauduskoivun, ja puolukan vuosisykleistä. Myös monien ruohovartisten kasvien vuodenaikaiset vaiheet ovat samankaltaiset. Kaikilla lajeilla vuosisyklin vaiheet eivät kuitenkaan jaksotu samalla tavoin. Esimerkiksi mukulaleinikin kasvukausi on varsin lyhyt, ahomansikka kasvattaa kahdet lehdet vuodessa, ja nurmilaukka yhteyttää ja voi kasvaakin talven aikanakin. Perehdy oheisiin esimerkkilajeihin ja pohdi, onko vuoden jakaminen perinteiseen tapaan kasvu- ja lepokauteen perusteltua.