Tehtäviä kouluille

Työskentely luonnossa on keskeinen osa biologian opetusta.

Ulkona tehtävät havainnot ja kokeet ovat hyvä lähtökohta tutkivaan oppimiseen, joka painottuu esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Pienimuotoisia tutkimuksia ja projekteja toteutetaan myös kaikilla lukion biologian kursseilla.

Biologian opetuksessa maastotyöskentely on perinteisesti painottunut kasvukauteen, lukuvuoden puitteissa käytännössä alkusyksyyn tai kevääseen. Talvinen luonto tarjoaa kuitenkin erinomaisen ympäristön elämykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen.

Ohessa on muutamia esimerkkejä siitä, millaisia projekteja talvella voi toteuttaa. Tehtävät ovat vapaasti käytetävissä opetuksessa. Nimeä lähteeksi "www.helsinki.fi/kasvien-talvi".

Talvehtivat kasvin osat

Kirjallinen tehtävä

Kasvien talvehtiminen - elomuodot

Ulkotehtävä syksyn, talven tai alkukevään aikana

Puulajien vuodenajat

Ulkotehtävä syksy, talven ja kevään aikana (voi tehdä myös osan); verkkomateriaalia ja tehtyjen havaintojen esittäminen raporttina

Talvivihreät kasvit

Ulkotehtävä loppusyksyn, talven tai varhaisen kevään aikana; verkkomateriaalia

Vaahteran vuodenajat

Väritystehtävä alakouluun

Tämän sivun tehtäviä ovat työstäneet: Helena Åström, Timo Saarinen, Sonja Still ja Robin Sjöblom.