Talvivihreät kasvit

Kasvit on perinteisesti ryhmitelty lehtien elämänkaaren perusteella kahteen ryhmään.

Ainavihannilla kasveilla (”ikivihreät”) on lehtiä ympäri vuoden, kausivihannilla kasveilla (”kesävihannat”) puolestaan vain kasvukauden aikana. Tyypillisesti ainavihantien kasvien lehdet säilyvät usean vuoden ajan. Esimerkiksi kuusen neulasten elinkaari on Etelä-Suomessa 5–7 vuotta.

Jako aina- ja kausivihantiin on kuitenkin ongelmallista, sillä monen ruohovartisen lajin lehdet säilyvät joko kokonaan tai osittain elossa talven yli, ja ne kuolevat vasta kun uudet lehdet ovat muodostuneet seuraavan kasvukauden alussa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa tällaisista lajeista käytetään termiä ”winter green”. Talvivihannat kasvit sijoittuvat siten lehtien elämänkaaren suhteen pitkäikäisiä lehtiä omaavien ainavihantien ja vain yhden kasvukauden lehtensä säilyttävien kausivihantien väliin.