Talvitutkimus

Kasveihin liittyvät ekologinen ja fysiologinen tutkimus on perinteisesti keskittynyt kasvukauden ilmiöihin.

Lepokauden on ajateltu olevan lähinnä epäsuotuisa jakso, jonka yli kasvien on selvittävä. Talveen liittyvä tutkimus on käsitellyt lähinnä kasvien pakkaskestävyyttä, talven aikaista pakkaskuivumista ja talvivaurioita.

Talviekologiaan liittyvä tutkimus on vilkastunut huomattavasti viime vuosina. Oheinen kuva esittää vuosittaista talviekologian alan julkaisujen määrää 1970-luvulta vuoteen 2016 asti; julkaisujen lukumäärät on haettu Web of Science –tietokannasta yhdistämällä hakusanat ”winter” ja ”ecology”. 1970- ja 80-luvuilla talviekologian julkaisujen vuotuinen määrä oli varsin vaatimaton, mutta 90-luvun alusta lähtien alan julkaisujen määrä on kasvanut nopeasti. Kasvuun lienee vaikuttanut erityisesti tietoisuus ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista.