Valintakokeiden ennakkomateriaalit humanistisessa tiedekunnassa

Valintakokeen ennakkomateriaalit humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2018 ovat seuraavat:

Taiteiden tutkimus:

 • Bacon Henry. Kohti vertailevaa tyylitutkimusta. Ilmestynyt julkaisussa Lähikuva 1/2017. Materiaali PDF-tiedostona tästä.
 • Heikkilä Martta. Miten käsitteellistää taidetta? Kritiikin kriisi ja taiteesta puhumisen monet kriteerit. Ilmestynyt julkaisussa Synteesi 3/2011. Materiaali PDF-tiedostona tästä.
 • Kuisma Oiva. Kauneus. Artikkeli julkaistu filosofia.fi -sivustolla 2010, muokattu 2014. Materiaali PDF-tiedostona tästä.
 • Maukola Riina. Puhuva pää ja riikinkukkona röyhistelevä ruumis. Kristiina-kuningattaren fiktiivinen sankari-identiteetti kahdella kansallisnäyttämöllä. Ilmestynyt julkaisussa Naistutkimus 3/2008. Materiaali PDF-tiedostona tästä.
 • Merivirta Raita. Salman Rushdien Keskiyön lapset ja sen kirjalliset perilliset länsimaisen historiankirjoituksen haastajina ja Intian historian uudelleenkirjoittajina. Ilmestynyt julkaisussa Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti AVAIN 4/2013. Materiaali PDF-tiedostona tästä.
 • Moisala Pirkko. Etnomusikologian uudet haasteet. Teoksessa Musiikki kulttuurina. Suomen Etnomusikologisen seuran julkaisuja 21. Helsinki 2013. Materiaali PDF-tiedostona tästä.

 

Kulttuurien tutkimus:

 • 1) Hämeenaho, Pilvi ja Eerika Koskinen-Koivisto (toim.): Moniulotteinen etnografia. Helsinki: Ethnos ry, 2014. ISBN 978-951-96345-9-3, ISSN 0357-511X. Kirjasta EI lueta sivuja 32–58 (Marcus), 212–234 (Koskela) ja 333–361 (Nissi).

  E-kirja ostettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-68509-3-1. Painettua kirjaa saa Tiedekirjan kautta https://www.tiedekirja.fi/default/ sekä Tiedekirjan kirjakaupasta ja Kaisa-talon Kirja ja Kahvi -myymälästä.

 • 2) Immonen, Visa: "Sotkuinen aineellisuus. Menneisyyden merkityksistä ja ihmiskeskeisyydestä esineiden ajallisuuteen", Historiallinen aikakauskirja 2/2016, sivut 190–200. Materiaali PDF-tiedostona tästä.

 

Historia (opetus suomeksi)

Historia vuosien 1300 ja 1700 välillä.

 

Historia (undervisning på svenska)

Historia mellan år 1300 och 1700.

 

Englanti

(HUOM! Päivitys 13.4. klo 17.30: Ensimmäisen teoksen osalta päivitetty, että myös vuoden 2016 versio kelpaa. Päivitys 20.4.: Ohjattu vitalsource-verkkokauppaan, joka ei kuitenkaan toimittanut Suomeen. Tieto poistettu. Päivitys 4.5.: Lisätty tieto, että tekstejä voi etsiä myös Amazonin verkkokaupoista.)

1) Louise Mullany & Peter Stockwell. Introducing English Language: A Resource Book for Students. 2nd edition. Routledge, 2015 tai 2016 (sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 versio kelpaa). Kirjasta luetaan sivut 1–120 (sections A & B). Aikaisempi painos ei kelpaa.

2) David Lodge, The Art of Fiction. Vain jompikumpi näistä kahdesta painoksesta kelpaa: Penguin, 1992 tai Vintage, 2011. Kirjasta luetaan seuraavat kappaleet (yht. n. 110 sivua): 1, 3, 6, 9–11, 14–17, 21, 26–31, 34, 39–40, 46, 48, 50.

3) Shirley Jacksonin novelli “The Lottery”. Novelli löytyy mm. tästä kokoelmasta: Shirley Jackson, The Lottery and Other Stories (Penguin, 2009). Teksti löytyy myös internetistä.

Kaikki tekstit ovat saatavina esim. AdLibris-verkkokaupasta. Tekstejä voi etsiä myös Amazonin verkkokaupoista, esim. Amazon.comissa on tarjolla Kindle-versioita, jotka ovat saman tien luettavissa omalla tietokoneella tai älypuhelimella applikaation avulla.

 

Filosofia (opetus suomeksi)

Räikkä, Juha & Siipi, Helena (toim), Ajattele, filosofoi. Helsinki: Sanoma Pro. Luvut 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ja 12.

 

Filosofi (undervisning på svenska)

Georg Henrik von Wright: Analytisk filosofi - en historisk-kritisk betraktelse. Finns i PDF-format här.

 

Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
sekä kotimainen kirjallisuus:

 1. Maarit Berg 2011: Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe. – Virittäjä 115 s. 317–348. https://journal.fi/virittaja/article/view/4548 Materiaali PDF-tiedostona tästä.

2.     Hatavara, Mari (2013): Miten tehdä menneestä historiaa. Teoksessa Haapala, Vesa & Sipilä, Juhani (toim.), Kiviaholinna. Suomalainen romaani s. 50–68. Avain, Helsinki. (Huom. materiaalit 2 ja 3 löytyvät samasta tiedostosta!) Materiaali PDF-tiedostona tästä. (Huom. materiaalit 2 ja 3 löytyvät samasta tiedostosta!)

3.     Koivisto, Päivi (2013): Katkelmien romaani vai hetkinä avautuva elämä? Petri Tammisen muistelmat. Teoksessa Haapala, Vesa & Sipilä, Juhani (toim.), Kiviaholinna. Suomalainen romaani s. 333–354. Avain, Helsinki. Materiaali PDF-tiedostona tästä. (Huom. materiaalit 2 ja 3 löytyvät samasta tiedostosta!)

4.      Lisäksi seuraava sähköinen materiaali: Materiaali PDF-tiedostona tästä.

(HUOM! Kohdan 4 materiaaliin tehty tekninen päivitys 19.4. klo 17.40.)

(HUOM! Kohdan 4 materiaalissa olevat lisätietolinkit eivät toimi, mutta linkkien takana olevien tietojen osaamista ei edellytetä valintakokeessa. Tämä tieto lisätty 14.5. klo 12.30.)

 

Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille):

1. Canth, Minna 1892: Eräs Puijolla käynti. Julkaistu kokoelmassa Novelleja – II. S. 129 – 155. Otava, Helsinki.
Saatavilla verkossa: http://klassikkokirjasto.kansalliskirjasto.fi/Record/work.10024-100857

2. Miestamo, Matti 2006: Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä. M. Harmanen & M. Siiroinen (toim.): Kielioppi koulussa. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLX. S. 43 – 54. Äidinkielen opettajain liitto, Helsinki.
Saatavilla verkossa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/232731

3: Lehtonen; Heini 2013: Kieleilyä monietnisessä yläkoulussa. Kieliverkoston verkkolehti: Kieli, koulutus ja yhteiskunta - syyskuu 2013.
Saatavilla verkossa: https://www.kieliverkosto.fi/fi/article/kieleilya-monietnisessa-ylakoulussa

(HUOM! Lisätty tämän hakukohteen nimeen tarkenne "(kansainvälisille opiskelijoille)" 23.4. klo 14.05.)

 

Italia

Elina Suomela-Härmä ja Enrico Garavelli (toim.): ll dolce idiomo - awiomento oglistudi d'italiano. Université de Helsinki 2011. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat. Materiaali PDF-tiedostona tästä.

 

Portugali

Fred Karlsson: Yleinen kielitiede. Gaudeamus 2015. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat. Lue kirjasta luvut 1 (Johdanto), 5 (Syntaksi) ja 10 (Maailman kielet).

 

Espanja

Fred Karlsson: Yleinen kielitiede. Gaudeamus 2015. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat. Lue kirjasta luvut 1 (Johdanto), 5 (Syntaksi) ja 10 (Maailman kielet).

 

Pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)

1. Holmberg, Bianca 2015. Vi är fångar i vårt språk. I: Språkbruk 4/2015. https://www.sprakbruk.fi/-/vi-ar-fangar-i-vart-sprak

2. Maria Arnstad 2017. Du kan välja ditt modersmål. I: Språktidningen 4/2017.
http://spraktidningen.se/artiklar/2017/04/du-kan-valja-ditt-eget-modersmal

3. Tove Gerholm 2010. Mamma. I: Språktidningen 11/2010.
http://spraktidningen.se/artiklar/2010/11/mamma

 

Nordiska språk och nordisk litteratur

1. Så funkar arga lappen! http://spraktidningen.se/artiklar/2014/02/sa-funkar-arga-lappen

2. Oordning: http://spraktidningen.se/artiklar/2017/06/oordning

3. Titlar ur tiden: http://spraktidningen.se/artiklar/2017/09/titlar-ur-tiden

4. Brandt, Tatjana: Fängslad. Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet, Förlaget 2017, kapitlet ”Själen i en liten ask. En läsning av J.K. Rowlings Harry Potter-svit”, s 133-164.  Artiklen i PDF-format finns här.

 

Maailman kielet ja kielitieteet:

Krista Ojutkangas, Meri Larjavaara, Matti Miestamo & Jussi Ylikoski. 2009 (tai uudempi painos). Johdatus kielitieteeseen. WSOY tai Sanoma Pro.

HUOM! Päivitetty 24.4.2018 lisäys, että myös uudemmat painokset teoksesta kelpaavat.

HUOM! Päivitetty 27.4.2018 lisäys, että myös Sanoma Pron kustantama teos kelpaa.

 

Venäjä vieraana kielenä:

 1. Osa 1: Fëdor Dostoevskij: Zapiski iz podpol’ja. Myös suomenkielinen käännös Fjodor Dostojevski: Kirjoituksia kellarista käy. Myös ruotsinkielinen käännös Fjodor Dostojevskij: Anteckningar från källarhålet käy.
 2. Osa 3: Marja Jegorenkov ja Tiina Salomaa: Možno i grammatika! Venäjän kielioppi. Otava 2013. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat. Joissakin verkkokaupoissa teoksen nimi esiintyy muodossa ”Mozhno i grammatika!”.

 

Venäjä äidinkielenä:

 1. Osa 1: Fëdor Dostoevskij: Zapiski iz podpol’ja.
 2. Voit valmistautua osaan 3 esimerkiksi lukemalla luvut Morfologija ja Slovoobrazovanie kirjasta D. È. Rozental’, I. B. Golub ja M. A. Telenkova: Sovremennyj russkij jazyk.

 

Ranska:

Havu, Eva ja Härmä, Juhani (éds) 2011. Études de français: approches et aspects. ISBN 951-45-8033-8 ISSN 0359-775X. Publications du Département des langues romanes de l'Université de Helsinki. Teoksesta luetaan luvut 1 ja 2 kokonaisuudessaan. Luvusta 3 luetaan osat 3.2., 3.4. ja 3.5.
Teosta myy Unigrafia.

 

Saksa:

Piitulainen, Marja-Leena/Lehmus, Ursula/Sarkola, Irma: Saksan kielioppi. Otava. 2011 tai aikaisempi versio. verkkojulkaisu: http://kauppakv.fi/sis/Otava/tuote/9789511264897