Valintakoe
Tältä sivulta löydät psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakokeeseen liittyvää tietoa.

Kevään 2023 valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 9.00–12.00 samanaikaisesti Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Valintakokeen ennakkomateriaali ja ohjeet valintakokeeseen osallistuville julkaistaan 26.4.2023 klo 12.00. Valintakoe järjestetään digitaalisessa valintakoejärjestelmässä ja se suoritetaan valvottuna valintakokeena yliopiston osoittamissa tiloissa.

Tarvitset mukaan kokeeseen virallisen henkilöllisyystodistuksen sekä oman kannettavan tietokoneen, jolla osallistut valintakokeeseen. Et voi osallistua valintakokeeseen ilman henkilöllisyystodistusta ja kannettavaa tietokonetta.

Ohjeita valintakokeeseen

Vallu-valintakoepalvelussa järjestettävien valintakokeiden ohjeet on koottu Yliopistovalinnat.fi-sivulle:

Ohjeet digitaaliseen valintakokeeseen – Vallu-valintakoepalvelu

Sivuilta löytyy yleisiä ohjeita digitaalisiin valintakokeisiin sekä kannettavaa tietokonetta ja laitteistovaatimuksia koskevat ohjeet.

Digitaalisen valintakoejärjestelmän laskin

Valintakoejärjestelmän laskimessa on seuraavat toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen muistista Mout.

Tarkemmat ohjeet valintakoepäivää varten julkaistaan viimeistään 14.3.2023. Tutustu ohjeisiin huolellisesi etukäteen.

Tutustu etukäteen myös sen yliopiston ohjeisiin, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen osallistut:

Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia järjestelyjä haetaan. Hakemus toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään 30min. Myönnettävä lisäaika on sama kaikilla psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä hakevilla hakijoilla.

Yksilöllisiä järjestelyjä terveydellisistä syistä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi vaaditaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös, mikäli erityisjärjestelyjen tarve käy päätöksestä ilmi.

Hakemuksen yksilöllisistä järjestelyistä on oltava yliopistossa viimeistään 6.4.2023 ennen klo 15.00. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen yksilöllisiin järjestelyihin syntyneen edellä mainitun hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Yliopiston päätöksessä otetaan huomioon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne. 

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Hakulomakkeet yliopistoittain:

Valintakoe 2023

Tiedot psykologia ja logopedian valintakokeen ennakkomateriaalista julkaistaan tällä sivulla keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00.

Materiaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Materiaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä aineistoa, julkaistaan materiaalin yhteydessä ydintermien käännökset.

Valintakoe on yksiosainen ja kestää kolme tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Kielen valinta tehdään kokeen alussa sähköisessä koejärjestelmässä. Kielivalintaa ei voi muuttaa kesken kokeen. Tehtäviä ei voi saada molemmilla kielillä.

Valintakokeessa tehtävät on jaettu osioihin. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta. Lopullinen valintakoepistemäärä on kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy hakijan kuulua parhaaseen 30 prosenttiin hakijoista kaikki psykologian ja logopedian valintayhteistyön valintakokeeseen osallistuvat hakijat huomioiden.

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasasijatilanne seuraavien kriteerien perusteella:

 1. osion 1 pisteet
 2. osion 2 pisteet
 3. osion 3 pisteet
 4. osion 4 pisteet

Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, Opintopolku suorittaa arvonnan tasasijalla olevien hakijoiden kesken.

Valintakokeen jälkeen

Mistä näen valintakoepisteeni?

Kevään toisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. Omat valintakoepisteesi tulevat näkyviin Opintopolkuun. 

Omat valintakoevastauksesi saat nähtäväksi Valintakoenäyttö-palvelun kautta. Ohjeet Valintakoenäyttö-palveluun löydät alta. Valintakoenäyttö-palvelun ohjeet päivitetään vuoden 2023 valinnan tulosten julkaisuun mennessä.

Valintakoepisteet-palveluun kirjautuminen

Valintakoepisteet -palvelu aukeaa 8.7.2022 klo 12. Palvelu on auki 31.12.2022 saakka.

 1. Mene sivulle https://tulokset.korkeakouluun.fi. Linkki aktivoituu 8.7.2022.
 2. Kirjaudu sisään käyttäen Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumista.

Jos sinulla ei ole käytössä Suomi.fi -palvelun vahvaa tunnistautumistapaa, pääset kirjautumaan palveluun yhteishaussa jättämäsi hakemuksen kautta:

 1. Kun jätit hakemuksen, sait Opintopolusta (osoitteesta noreply@opintopolku.fi) vahvistusviestin otsikolla ”Opintopolku: hakemuksesi on vastaanotettu”. Etsi viesti sähköpostistasi. Varmista, että etsit viestiä siitä sähköpostipalvelusta, jonka sähköpostiosoitteen ilmoitit hakemuksellasi.
 2. Viestissä on linkki hakemuksellesi. Linkki on voimassa 14 vrk. Voit tilata itsellesi uuden linkin klikkaamalla vanhentunutta linkkiä. Klikkaa avautuneelta sivulta kohtaa ”Tilaa uusi hakemuslinkki sähköpostiisi” ja odota, että saat uuden linkin sähköpostiisi. Linkin saapumisessa voi mennä useampi tunti.
 3. Avaa hakemuksesi uuden linkin avulla.
 4. Etsi hakemukseltasi Valintakoepisteet -palvelun linkki. Linkki vie sinut Valintakoepisteet -palveluun.

Jos olet tyytymätön valintojen tulokseen, voit hakea yliopistolta siihen kirjallisesti oikaisua viimeistään 21.7.2023 klo 15.00 tai vähintään 14 vuorokautta valintojen julkaisemisesta. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perusteltu ja se osoitetaan siihen yliopistoon, jonka tekemää valintapäätöstä vaatimus koskee.

Mikäli olet hakenut psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä useampaan eri hakukohteeseen ja haluat vaatia oikaisua useampaan valintapäätökseen, tulee sinun toimittaa oikaisuvaatimus jokaiseen hakukohteeseen ja yliopistoon liittyen erikseen.

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja toimittamiseen yliopistoittain löydät seuraavista linkeistä:

Jos olet tyytymätön yliopiston oikaisuvaatimuksen käsittelystä antamaan päätökseen, voit hakea siihen hallinto-oikeudelta muutosta valittamalla niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996 ja 433/1999) säädetään. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta valintatulos ei muutu oikaisua hakeneen vahingoksi.

Vanhoja valintakokeita

(Koska kaikki suulliseen valintakokeeseen kutsutut hakijat olivat valinneet valintakokeen suorituskieleksi suomen, julkaistaan koetiedot 2020 vain suomeksi.)

Aikaisempien vuosien valintakokeisiin mallivastauksineen voit tutustua Helsingin yliopiston sivuilla.