Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Hae yksilöllisiä järjestelyitä viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.
Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Jos sinulle myönnetään lisäaikaa kokeen suorittamiseen, lisäaika pidentää suoritusaikaa kokeen lopusta. Saat tiedon kokeen alkamis- ja päättymisajasta yksilöllisten järjestelyjen ratkaisuviestissä.

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ei ole mahdollista saada lisäaikaa valintakokeissa.

Jos haet yksilöllisiä järjestelyjä ja tarvitset lisäksi esteettömän koetilan, ilmoita asiasta hakiessasi yksilöllisiä järjestelyjä. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Emme tarvitse asiantuntijalausuntoa esteettömän tilan tarpeesta.

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan saattamana.

Jos tarvitset avustajaa lisäksi kokeen suorittamisessa, sinun tulee hakea yksilöllisiä järjestelyitä ja toimittaa asiantuntijalausunto, jossa todetaan tarve henkilökohtaiselle avustajalle.

Sinun täytyy järjestää avustaja itse.

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen opaskoiran kanssa. Opaskoiran tarpeesta ei pääsääntöisesti tarvitse olla erillistä asiantuntijalausuntoa.

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älylaitteella, sinun täytyy hakea yksilöllisiä järjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa. Älylaitteella tarkoitetaan mitä tahansa elektronista laitetta, joka voi lähettää, vastaanottaa tai johon voi tallentaa informaatiota.

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakokeen ennakkomateriaalista Celialta. Kevään 2024 yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit viimeistään 27.3.2024. Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja, sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian valintakokeiden ennakkomateriaaleja koskevalta sivulta.

Näin haet yksilöllisiä järjestelyitä

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla.

 • Yksilöllisiä järjestelyitä tulee hakea siitä korkeakoulusta, jossa teet kokeen.
 • Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet.

Jätä hakemus liitteineen viimeistään keskiviikkona 3.4.2024 ennen klo 15.00

Lähetä hakemus määräaikaan mennessä, vaikka et saisi asiantuntijalausuntoa ajoissa. Mainitse asiasta hakemuksellasi. Voit tässä tapauksessa lähettää asiantuntijalausunnon jälkikäteen. Määräajan jälkeen saapunut lausunto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Yksilöllisten järjestelyiden hakuaika päättyi 3.4.2024 klo 15.00. 

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä määräajan jälkeen vain, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Täytä siinä tapauksessa hakemuslomake (.doc) ja lähetä se liitteineen luottamuksellisella sähköpostilla. Ohjeet luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseen löydät tämän sivun lopusta.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä hakemuslomakkeella.

Sähköinen hakemuslomake sulkeutui 3.4.2024 klo 15.00.

Käsittelemme henkilötietojasi yksillöllisten järjestelyiden toteuttamiseksi. Voit lukea lisää henkilötietojen käsittelystä Helsingin yliopiston Tietosuoja-sivulta.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset.

Asiantuntijalausunnossa pitää lukea selkeästi

 • miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
 • millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • sinun henkilötietosi,
 • lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • päiväys.

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Korkeakouluopintoihin annetut yksilöllisten järjestelyjen suositukset eivät välttämättä käy sellaisenaan. Opintoihin myönnettyjä yksilöllisiä järjestelyitä ei automaattisesti myönnetä valintakokeisiin.

Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia tai lausuntoja, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Lausunnon antajan ammattipätevyys

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi. 

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto.

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto. 

Lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

 • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden perusteella ja
 • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.

Voit antaa alla olevan ohjeistuksen asiantuntijalle hankkiessasi asiantuntijalausuntoa valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä varten. Voit ladata ohjeen tarvittaessa myös tiedostomuodossa (pdf).

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa – lausunnon antajan ohje

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyjä valintakoetilanteeseen. Yksilöllisillä järjestelyillä hakija, jolla on valintakoesuoritusta haittaava tai valintakoetilaisuuteen osallistumista rajoittava toimintarajoite, vamma tai sairaus, saatetaan yhdenvertaiseen asemaan muiden hakijoiden kanssa.

Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita hakijalla on. Hakija voi esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä. Yksilöllisiä järjestelyjä saaneiden hakijoiden koevastaukset arvioidaan samoin arviointiperustein kuin muidenkin hakijoiden koevastaukset. Hakija ei siis voi saada esimerkiksi pistehyvitystä. Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta koetehtävien sisältöön.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemukselle tulee liittää todistus tai lausunto, josta ilmenee, millä perusteella yksilöllisiä järjestelyjä anotaan sekä millaisia yksilöllisiä järjestelyjä hakijalle suositellaan.

Asiantuntijalausunnon sisältö

Asiantuntijalausunnosta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

 1. Miksi hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyjä. Lausuntoon kirjataan mahdolliset diagnoosit sekä muut mahdolliset perustelut haetuille tukitoimille. Lisäksi lausuntoon kirjataan, miten hakijan toimintarajoite, vamma tai sairaus vaikuttaa hakijan kykyyn suoriutua koetilanteessa.
 2. Mitä yksilöllisiä järjestelyjä lausunnon antaja suosittelee hakijalle.
 3. Hakijan henkilötiedot.
 4. Lausunnon antajan nimi, asema (ammatti/asiantuntijarooli) ja allekirjoitus tai sähköinen varmennus.
 5. Lausunnon päiväys.
Lausunnon voimassaoloaika

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen toimintarajoitteen, vamman tai sairauden pysyväisyydestä. Lausuntoon on syytä kirjata, mikäli kyseessä on pysyvä haitta. Mikäli kyseessä ei ole pysyvä haitta, suositus on syytä antaa määräajaksi. Yliopisto voi vaatia uudempaa lausuntoa, jos lausunnossa ei ole voimassaoloaikaa tai mainintaa toimintarajoitteen, vamman tai sairauden pysyvyydestä.

Lausunnon antajan ammattipätevyys

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida hakijan toimintarajoitteita ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeita. Alla on lueteltu esimerkkejä riittävästä ammattipätevyydestä yleisimmissä tapauksissa.

 • Vamma tai sairaus: lääkärinlausunto.
 • Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus: erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.
 • Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD) tai oppimisvaikeus: lääkärin, neurologin tai psykologin lausunto.

Jos et pysty toimittamaan hakemusta sähköisesti, voit toimittaa sen paperilla.

Täytä paperilla toimitettava hakemuslomake (.doc). Jos osallistut useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, sinun on täytettävä hakemuslomake jokaista valintakoetta varten erikseen. Hakemuksen on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 3.4.2024 ennen klo 15.00.

Sulje paperille tulostettu lomake liitteineen kirjekuoreen. Kirjoita kuoren päälle ”Yksilölliset järjestelyt”.

Lähetä paperinen hakemus liitteineen osoitteeseen:

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Vaihtoehtoisesti voit tuoda hakemuslomakkeen liitteineen osoitteeseen:

Unioninkatu 40 C, postilaatikko sijaitsee Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa.

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti.

Hakemusten käsittely

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos et ole saanut ratkaisua viimeistään kahta arkipäivää ennen valintakoetta, ole yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ratkaisu on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

 • Vallu-valintakoepalvelussa järjestettävät digitaaliset valintakokeet: Löydät tiedon koepaikastasi sinulle sähköpostitse ja tekstiviestitse lähetetystä tunnisteesta. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja tarkasta paikasta. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.
 • Muut valintakokeet: Jos sinulle myönnetään yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai korkeakoulun aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Siksi suosittelemme, että et käytä salaamatonta sähköpostia viestitellessäsi hakijapalveluiden kanssa yksilöllisistä järjestelyistä muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla. 

Käytä luottamuksellista sähköpostia lähettäessäsi meille viestiä yksilöllisiin järjestelyihin liittyen. 

Luottamuksellinen sähköpostiviesti poikkeaa tavallisesta sähköpostiviestistä siten, että viestin sisältö on salattu. Näin sivullisten on hyvin vaikeaa saada selville viestin sisältöä.

Kun haluat lähettää Helsingin yliopiston hakijapalveluille yksilöllisiä järjestelyitä koskevan luottamuksellisen sähköpostiviestin, toimi seuraavasti.

 1. Mene selaimella Helsingin yliopiston luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämiseen tarkoitetulle verkkosivulle
 2. Kirjoita kenttään "Lähettäjä" sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite ei saa olla helsinki.fi-osoite. (Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija tai työntekijä ja haluat käyttää lähettäjän osoitteena helsinki.fi-sähköpostiosoitettasi, niin sinun on tämän ohjeen asemesta noudatettava Helsingin yliopiston Helpdeskin laatimaa ohjetta luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämisestä.)
 3. Suorita kentän "Tunnus" yläpuolella näkyvä laskutoimitus ja kirjoita laskutoimituksen lopputulos kenttään "Tunnus". Huom.! Laskutoimitus ei valitettavasti toimi ruudunlukijalla. Jos käytät ruudunlukijaa, lähetä meille tavallinen sähköposti osoitteeseen yksilolliset-jarjestelyt-valinnoissa (at) helsinki.fi ja pyydä meitä lähettämään sinulle luottamuksellinen sähköpostiviesti, johon voit vastata.
 4. Napsauta painiketta "Jatka". Näytölle ilmestyy uusi sivu, jossa viestin vastaanottajaksi on automaattisesti merkitty hakijapalveluiden sähköpostiosoite yksilolliset-jarjestelyt-valinnoissa (at) helsinki.fi
 5. Kirjoita kenttään "Aihe" viestisi aihe, esimerkiksi "Kysymys yksilöllisistä järjestelyistä".
 6. Kirjoita kenttään "Viesti" viestisi sisältö.
 7. Jos haluat lähettää viestisi mukana yhden tai useamman tiedoston, niin napsauta painiketta "Browse", valitse lähetettävät tiedostot, napsauta painiketta "OK" ja napsauta painiketta "Liitä". Pyydämme, että lähettämäsi tiedostot olisivat ensisijaisesti pdf-muotoisia.
 8. Napsauta painiketta "Lähetä". Näytölle ilmestyy vahvistus siitä, että viestin lähettäminen onnistui.
 9. Tallenna lähettämäsi viesti itsellesi. Valitse viestin tallennusmuoto pudotusvalikosta ja sitten napsauta painiketta "Tallenna".
 10. Lopuksi napsauta painiketta "Lopeta".