Förhandsmaterial för urvalsproven
På denna sida publiceras förhandsmaterial för de svenskspråkiga urvalsproven. Förhandsmaterialet publiceras i regel cirka en månad före urvalsprovet. Alla prov har inte material som ska läsas på förhand, därför nämns inte alla prov på denna sida. Förhandsmaterialet för de finskspråkiga proven finns på den finskspråkiga sidan.
Förberedelser inför urvalsprovet

Urvalsproven kan basera sig på material som publiceras och ska läsas på förhand (förhandsmaterial), på material som delas ut vid urvalsprovet, på gymnasiets lärokurs i vissa ämnen eller på en kombination av dessa. Förhandsmaterialet och det material som delas ut i samband med provet kan också vara på engelska. Märk väl att förhandsmaterialet får inte vara framme under urvalsprovet. I Studieinfo finns information om urvalsproven för varje ansökningsmål och om förberedelserna inför de olika proven.

Var finns förhandsmaterialet?

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben, och det är också möjligt att det redan finns fritt (gratis) tillgängligt på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker, och då måste du betala för materialet. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Förhandsmaterial från tidigare år

I samband med tidigare urvalsprov har det i vissa fall publicerats en förteckning över förhandsmaterialet för urvalsprovet i fråga. Information om provets förhandsmaterial kan också finnas angivet i uppgifterna i provet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Lantbruksvetenskaper
 • Peltonen, Sari & Hagelberg, Eija (red.) 2019. Klimatsmart jordbruk. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund. Kapitels 1-4, sidor 4-81.
 • FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, FAO. Chapter 3. Major drivers of recent food security and nutrition trends. Sidor 51-84 och Glossary, sidor 188-193. Länk till provmaterialet.
 • OECD/FAO 2021. OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030, OECD Publishing, Paris. Chapter 1. Agricultural and food markets: Trends and prospects. Sidor 20-76. Länk till provmaterialet.
Livsmedelsvetenskaper

Länk till provmaterialet.

McClements DJ, Öztürk B. 2021. Utilization of Nanotechnology to Improve the Handling, Storage and Biocompatibility of Bioactive Lipids in Food Applications. Foods, 10, 365.

Miljö- och livsmedelsekonomi
 • Reisch, L., Eberle, U., & Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: An overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice, and Policy, 9(2), 7-25. doi:10.1080/15487733.2013.11908111 Länk till materialet.
 • EC (2021). EU agricultural outlook for markets, income and environment, 2021-2031. European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels. doi: 10.2762/753688 Länk till materialet

Humanistiska fakulteten

Filosofi (undervisning på svenska)

Reuter, Martina (2018). Mary Wollstonecraft och autonomins uppkomst: En studie i filosofihistoriens marginaliseringsmekanismer. Norsk filosofisk tidsskrift 53, 105–18. Tillgänglig online.

Obs! Inför urvalsproven för de finskspråkiga studieinriktningarna i filosofi ska ett annat förhandsmaterial läsas. Du hittar information om förhandsmaterialet på den finskspråkiga sidan.

Historia

Historia mellan 1450 och 1750.

Kulturforskning
 • Helsloot, J.I.A. (2012). Zwarte Piet and Cultural Aphasia in the NetherlandsQuotidian: Journal for the Study of Everyday Life, 3, 1–20. Länk till provmaterialet
 • Heimo, Anne (2017). Chapter 11 The Italian Hall Tragedy, 1913: A Hundred Years of Remediated Memories. In The Twentieth Century in European Memory. Leiden, The Netherlands: Brill, 240–267. ISBN: 978-90-04-35235-3 (E-Book), 978-90-04-35234-6 (Hardback). Länk till provmaterialet.
 • Virginie Spenlé (2011). “Savagery” and “Civilization”: Dutch Brazil in the Kunst- and Wunderkammer. Journal of Historians of Netherlandish Art 3:2. Länk till provmaterialet.
Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Lena Lind Palicki: Så gjorde Pippi språklig revolt. Språktidningen 5/2020. Tillgänglig online 
 • Inga-Lill Grahn & Camilla Lindholm: Vi zoomar in på videosamtal. Språktidningen 6/2021. Tillgänglig som PDF-fil.
 • Anna Sågvall Hein: Den maskinella översättningen ökar -- översättaren behövs ändå. Språkbruk 1/2018. Tillgänglig online.
Nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Maria Arnstad. 2020. Tecknet som visar känslor. Språktidningen. Tillgänglig som PDF-fil.
 • Lars Melin. 2015. Vi är vad vi dricker. Språktidningen. Tillgänglig som PDF-fil.
 • Karin Webjörn, Åsa Holmér, Linnea Hanell. 2021. Ny hållbarhetsgrupp. Vi behöver kommunicera om klimatkrisen med svenska ord. Språkbruk.  Tillgänglig online.
 • Andri Snær Magnason. 2003. Berättelsen om den blå planeten. Illustratör: Áslaug Jónsdóttir. Svensk översättning: John Swedenmark. Kabusa böcker. (Kapitlet ”Lajban”, s. 15–18). Tillgänglig som PDF-fil.
 • Andri Snær Magnason. 2021. Om tiden och vattnet. Svensk översättning: John Swedenmark. Norstedts. (Kapitlet ”Orden vi inte förstår”, s. 63–72). Tillgänglig som PDF-fil.
Konstforskning
 • Taylor, Hollis & and Hurley, Andrew (2015). Music and Environment: Registering Contemporary Convergences. Journal of Music Research Online, 6. Länk till provmaterialet.
 • Jaakko Seppälä (2020): The Style of Nordic Noir: Bordertown as a Stylistic Adaptation of the Prototype. In Badley, L., Nestingen, A., Seppälä J. (eds.) Nordic Noir, Adaptation, Appropriation. Palgrave Studies in Adaptation and Visual Culture. Palgrave Macmillan, 255-273. ISBN: 978-3-030-38658-0 (E-Book), 978-3-030-38657-3 (Hardback). Länk till provmaterialet.
 • Korsmeyer, Carolyn (2018): Taste and Other Senses: Reconsidering the Foundations of Aesthetics. The Nordic Journal of Aesthetics, 26(54). Länk till provmaterialet. 
 • Catherine Charlwood (2018): National Identities, Personal Crises: Amnesia in Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant. Open Cultural Studies, 2(1), 25–38Länk till provmaterialet.
 • Cleveland, Janne (2020): Making Community in the Age of Migration: What Is the Role of Social Media in Contemporary Theatre. Critical Stages, The IATC journal, 21. Länk till provmaterialet.

Juridiska fakulteten

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (svenskspråkig utbildning)

Dan Helenius (red.): Utvalda privaträttsliga frågor. Publikationer från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Juridikens grunder 41, 2022.

Susanna Lindroos-Hovinheimo: Inledning till Europeiska unionens rättsordning. Publikationer från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Juridikens grunder 39, 2022.

Kaarlo Tuori: Rättens nivåer och dimensioner. Publikationer från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Juridikens grunder 40, 2022.

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om förhandsmaterialet på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik (på finska).

Statsvetenskapliga fakulteten

Politik, medier och kommunikation

Fiona B. Adamson & Gerasimos Tsourapas (2019) Migration Diplomacy in World Politics. International Studies Perspectives 20, 113–128. https://academic.oup.com/isp/article/20/2/113/5253595

Alise Coen (2019) Can’t be held responsible: Weak norms and refugee protection evasion. International Relations 35(2) 341–362. https://www.academia.edu/40841768/Cant_be_held_responsible_Weak_norms_and_refugee_protection_evasion

Pontus Odmalm & Tim Bale (2015) Immigration into the mainstream: Conflicting ideological streams, strategic reasoning and party competition. Acta Politica 50(4), 365–378. https://www.researchgate.net/publication/265148926_Immigration_into_the_mainstream_Conflicting_ideological_streams_strategic_reasoning_and_party_competition

Caroline Schultz (2020) Ambiguous goals, uneven implementation – how immigration offices shape internal immigration control in Germany. Comparative Migration Studies 8, 10. https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-019-0164-0

Salla-Maaria Laaksonen, Joonas Koivukoski & Merja Porttikivi (2021) Clowning around a polarized issue: Rhetorical strategies and communicative outcomes of a political parody performance by Loldiers of Odin. New media & society. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1461444821989621

Rianne Dekker & Peter Scholten (2017) Framing the Immigration Policy Agenda: A Qualitative Comparative Analysis of Media Effects on Dutch Immigration Policies. The International Journal of Press/Politics 22(2), 202–222.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940161216688323

Socialt arbete

Materialet publicerades på antagningssamarbetets webbsida.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete.

Samhälle i förändring

De León, J. 2015. The land of open graves: living and dying on the migrant trail. Berkeley: University of California Press.

ISBN: 9780520282742 (hbk.) : 9780520282759 (pbk.) E-book ISBN: 9780520958685 (eBook) https://www.ucpress.edu/book/9780520282759/the-land-of-open-graves

De Leóns bok finns som e-bok och kan läsas på en dator och mobil enhet, till exempel med hjälp av appen Kindle. Dessutom går boken att lyssna på som ljudbok.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Samhällsvetenskaper

"Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning” av Andreas Önnerfors (2021).

Socialt arbete

”Röster från hedersvåldsutsatta unga kvinnor – om utsatthet och stöd och hjälp från socialtjänsten” av Helén Olsson (2022).

”Kvinnors upplevelser av bemötandet kring sin sexualitet under sin tonårstid som HVB-hems placerade” av Amanda Fasth, Camilla Forsberg och Johan Näslund (Socialmedicinsk tidskrift 5 och 6/2021, s. 872-881).

Teologiska fakulteten

Teologi och religionsforskning
 • Elina Juntunen & Ulla Siirto. 2016. Likgiltighet, ifrågasättande och livsinnehåll – Ungas uppfattningar om sitt förhållande till religion. Diakonian tutkimus 1/2016, 13–37. Tillgänglig som PDF-fil.
 • Outi Lehtipuu. 2017. To Remarry or Not to Remarry? 1 Timothy 5:14 in early Christian ascetic discourse. Studia Theologica 71(1), 29–50. Tillgänglig som PDF-fil.

Veterinärmedicinska fakulteten och Medicinska fakulteten

Psykologi och logopedi 

Förhandsmaterialet publicerades på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Humanistiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Obs! Inför urvalsproven för de finskspråkiga studieinriktningarna i filosofi ska ett annat förhandsmaterial läsas. Du hittar information om förhandsmaterialet på den finskspråkiga sidan.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 28.4.2023.

Juridiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här tisdag 25.4.2023. (5.1.2023: datum för publicering av förhandsmaterialet ändrat från 24.4.2023 till 25.4.2023. Orsaken till förändringen är att materialet för svenskspråkigt urvalsprov i juridik ska publiceras på samma dag som förhandsmaterialet till det finskspråkiga urvalsprovet i juridik).

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om detta förhandsmaterial på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Medicinska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras 26.4.2023 på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Statsvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.

Förhandsmaterialet publiceras 2.5.2023 på webbplatsen för den gemensamma antagningen till socialt arbete.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete. Kolla upp förhandsmaterialet under "Svenska social- och kommunalhögskolan".

Förhandsmaterialet publiceras här 21.4.2023.