Förhandsmaterial för urvalsproven
På denna sida publiceras förhandsmaterial för de svenskspråkiga urvalsproven. Alla prov har inte material som ska läsas på förhand, därför nämns inte alla prov på denna sida. Förhandsmaterialet för de finskspråkiga proven finns på den finskspråkiga sidan.
Förberedelser inför urvalsprovet

Urvalsproven kan basera sig på material som publiceras och ska läsas på förhand (förhandsmaterial), på material som delas ut vid urvalsprovet, på gymnasiets lärokurs i vissa ämnen eller på en kombination av dessa. Förhandsmaterialet och det material som delas ut i samband med provet kan också vara på engelska. I Studieinfo finns information om urvalsproven för varje ansökningsmål och om förberedelserna inför de olika proven.

Förhandsmaterial används vid följande fakulteter:

 • Veterinärmedicinska fakulteten
 • Humanistiska fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
 • Juridiska fakulteten
 • Svenska social- och kommunalhögskolan
 • Teologiska fakulteten
 • Statsvetenskapliga fakulteten.

Förhandsuppgifter används vid ansökan till studieinriktningen för slöjdlärare i kandidatprogrammet i pedagogik (på webbplatsen för nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området).

Var finns förhandsmaterialet?

Det material som ska läsas på förhand inför ett urvalsprov publiceras ibland på webben, och det är också möjligt att det redan finns fritt (gratis) tillgängligt på webben. Det kan också hända att materialet säljs i bokhandlar och nätbutiker, och då måste du betala för materialet. Du kan också kontrollera om materialet finns tillgängligt i biblioteken, men förbered dig på att utbudet av böcker är begränsat.

Förhandsmaterial från tidigare år

I samband med tidigare urvalsprov har det i vissa fall publicerats en förteckning över förhandsmaterialet för urvalsprovet i fråga. Information om provets förhandsmaterial kan också finnas angivet i uppgifterna i provet.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Livsmedelsvetenskaper

Hefni M, Witthöft CM. Enhancement of the folate content in Egyptian pita bread. Food & Nutrition Research 2012;56.

Ordlista (engelska-svenska) som gäller materialen

Man får använda det digitala urvalsprovets funktionsräknare i urvalsproven.

Lantbruksvetenskaper

Mervi Seppänen och Hanna-Riitta Kymäläinen (red.) 2017. Världen förandras – förändras jordbruket? Unigrafia. ISBN ISBN 978-951-51-2757-0

Man får använda det digitala urvalsprovets funktionsräknare i urvalsproven.

Miljö- och livsmedelsekonomi

(WRI 2018) World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future. Synthesis Report. s. 1–88.

(EC 2020) EU Agricultural Outlook: For Markets and Income 2020–2030. s. 4–60.

Kalkylator får inte användas i provet.

Humanistiska fakulteten

Filosofi (undervisning på svenska)

Georg Henrik von Wright (1993), ”Analytisk filosofi. En historisk-kritisk betraktelse”, in Åke Andersson and Nils-Eric Sahlin (eds.), Tolv filosofiska uppsatser tillägnade Bengt Hansson, Nya Doxa, Nora: 207–32. Translation Stig Nystrand.

Obs! Inför urvalsproven för de finskspråkiga studieinriktningarna i filosofi ska ett annat förhandsmaterial läsas. Du hittar information om förhandsmaterialet på den finskspråkiga sidan.

Historia

Tidsperioden 1750–2000.

Kulturforskning

Haapoja-Mäkelä, Heidi 2020. Silencing the Other's Voice? On Cultural Appropriation and the Alleged Finnishness of Kalevalaic Runo Singing. Ethnologia Fennica 47 (1), 6-32. ISSN 2489-4982 

Herva, Vesa-Pekka & Antti Lahelma 2019. Northern Archaeology and Cosmology: a Relational View. London: Routledge. (Luvut 1 & 2, s. 1-45). ISBN 978-0-429-43394-8 (ebook)

Jönsson, Håkan 2019. Tales from the Kitchen Drawers: the Microphysics of Modernities in Swedish Kitchens. Ethnologia Scandinavica 49 (1), 5-21. ISSN 2003-6043

Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

Niklas Källner: Inget varmprat utan kallprat. Språkbruk 3/2019.

Anders Svensson: Svenskan växer ord för ord. Språktidningen 4/2020.

Daniel Wiklander: Kampen om tanken – om propaganda. Ordfront Magasin 2/2016.

Monika Äikäs: Om betydelse hos metaforer. Språkbruk 4/2018.

Nordiska språk (svenska som modersmål)

Forsskåhl, Mona. 2015. "4. Finlandssvensk slang." I Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland - I dag och i går 1:2. Red. Marika Tandefelt. Svenska litteratursällskapet i Finland. ISBN 978-951-583-337-2, s. 47 - 78.

Tidigs, Julia. "Litteraturens språkvariation, kritiken och det finlandssvenska rummets gränser. Kim Weckströms Sista sommaren, Kjell Westös Drakarna över Helsingfors och debatten om Finlandiapriset 1996." I Språkmöten i skönlitteratur: Perspektiv på litteraär flerspråkighet 6. Red. S. Björklund & H. Lönnroth. Vakki. ISBN 978-952-68538-0-2, s. 55 - 72.

Witt-Brattström, Ebba. 2019. Historiens metoo-vrål: #ärjagintemänniska. Norstedts. ISBN: 978-91-1-309268-3, s. 11 - 31.

Skönlitteratur:

Ekholm, Johannes. 2017. Kärlek liksom. Svensk översättning: Mårten Westö & Adrian Perera. Förlaget M, ISBN 978-952-333-077-1, s. 66 - 71, och s. 210 - 217.

Fagerholm, Monika. 2019. Vem dödade bambi? Albert Bonniers Förlag. ISBN 978-91-0-018619-7, s. 138 - 141 och s. 154 - 156.

Konstforskning

Gamaker, Elan (2018) Opening the Paratext: The Hitchcock Trailer as Assertion of Authorship. Open Screens. 1(1): 7, pp. 1–26.

DOI: https://doi.org/10.16995/os.8

Kallenbach, Ulla & Kuhlmann, Annelis (2018) Towards a Spectatorial Approach to Drama Analysis. Nordic Theatre Studies. Vol. 30, No. 2, pp. 22–39.

DOI: https://doi.org/10.7146/nts.v30i2.112950

Kovalčik, Jozef & Ryynänen, Max (2018) The Art Scenes. Contemporary Aesthetics. Vol. 16, Article 6.

https://digitalcommons.risd.edu/liberalarts_contempaesthetics/vol16/iss1/6/

Sarrimo, Cristine (2020) Mapping a Postmodern Dystopia: Hassan Loo Sattarvandi’s Construction of a Swedish Suburb. In: Malmio K., Kurikka K. (eds.) Contemporary Nordic Literature and Spatiality. Geocriticism and Spatial Literary Studies. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 55–78.

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-23353-2_3

Torvinen, Juha & Välimäki, Susanna (2019) Stockhausen's Helicopter String Quartet and the Challenge of Conceptual Music. Popular Inquiry. Vol. 2019, issue 2, pp. 23–42.

https://www.popularinquiry.com/blog/2019/12/19/juha-torvinen-amp-susanna-vlimki-stockhausens-helicopter-string-quartet-and-the-challenge-of-conceptual-music

Juridiska fakulteten

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (svenskspråkig utbildning)

Förhandslitteraturen till utbildningsprogrammet för rättsnotarie (svenskspråkig utbildning) år 2021:

 • Pia Letto-Vanamo: Inledning till rätten och rättsligt tänkande. Juridikens grunder 6. ISBN 978-951-51-5825-3.
 • Dan Frände: Straffrätten som samhällets spelregler. Juridikens grunder 34. ISBN 978-951-51-6244-1.
 • Dan Helenius: Europeisk och internationell straffprocessrätt. Juridikens grunder 35. ISBN 978-951-51-6246-5.

För beställning av materialet, gå till Unigrafias sidor.

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om förhandsmaterialet på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik.

Statsvetenskapliga fakulteten

Politik, medier och kommunikation

Jeremy Rose, John Stouby Persson, Lise Tordrup Heeager & Zahir Irani (2015) Managing e-Government: value positions and relationships. Information Systems Journal, 25, 531-571. Länk till artikeln.

Katharine Dommett & Luke Temple (2017) Digital Campaigning: The Rise of Facebook and Satellite Campaigns. Britain Votes, 71, 1, 189-202. Länk till artikeln.

Irina Lock & Ramona Ludolph (2020): Organizational propaganda on the Internet: A systematic review. Public Relations Inquiry, 9, 1, 103-127. Länk till artikeln.

Silvio Waisbord (2018) Truth is What Happens to News. Journalism Studies, 19, 13, 1866-1878. Länk till artikeln.

Madeline Carr & Feja Lesniewska (2020) Internet of Things, cybersecurity and governing wicked problems: learning from climate change governance. International Relations, 34, 3, 391-412. Länk till artikeln.

Shamel Azmeh, Christopher Foster & Jaime Echavarri (2020) The International Trade Regime and the Quest for Free Digital Trade. International Studies Review, 22, 3, 671-692. Länk till artikeln.

Socialt arbete

Satu Ranta-Tyrkkö (2017): Mänskliga rättigheter och socialt arbete i en värld av globala kriser

Anneli Pohjola (2020): Det föränderliga begreppet om det sociala och den nya samhällsordningen

Mirja Satka (2020): Den första moderniseringsfasen för det sociala arbetets kunskapspraktiker

Juha Hämäläinen & Timo Toikko (2020): Historiemedvetande som byggsteni socialarbetets självförståelse

Samhälle i förändring

Piot, Charles: Remotely Global. Village Modernity in West Africa. University of Chicago Press, 1999 eller 2008. ISBN: 9780226669694.

E-bok

Bokförlagets hemsida

Svenska social- och kommunalhögskolan

Samhällsvetenskaper

”Spel framför substans. Journalistisk gestaltning i amerikanska och svenska medier under demokraternas primärval 2020” av Emma Ricknell (2020).

”Rasifiering” av Irene Molina (2015).

“Black Lives Matter berör även Svenskfinland” av Jasmine Kelekay (2020).

Socialt arbete

”Det dubbla utanförskapet – HVB-placerade ungas tankar kring fenomenet mobbning” av Hélène Lagerlöf, publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift 3–4/2018, s.309–326.

”Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två rumänska bosättningar” av Alexandru Panican & Hans Swärd, publicerad i Socionomen 4.2.2021. https://socionomen.se/category/forskning/vetenskapliga-artiklar/.

Teologiska fakulteten

Teologi och religionsforskning

Teemu Pauha: Praying for One Umma: Rhetorical Construction of a Global Islamic Community in the Facebook Prayers of Young Finnish Muslims 2017, In : Temenos : Nordic journal of comparative religion. 53, 1, p. 55-84

Susanna Asikainen: "Digiraamattu: Pyhä teksti digitaalisessa maailmassa." I: Kirjakääröistä digiraamattuun: Pyhien tekstien idea, muoto ja käyttö. Toim. Jutta Jokiranta ja Nina Nikki. Suomen eksegeettinen seura 2021.

Veterinärmedicinska fakulteten och Medicinska fakulteten

Det medicinska utbildningsområdet (medicin, odontologi och veterinärmedicin)

Det förhandsmaterial som ingår i urvalsprovskraven för det medicinska utbildningsområdet och som stö-der prestationen i urvalsprovet inbegriper i år grunderna i vektorlära: definitionen på vektorer (riktning, storlek och beteckningsprinciper) samt de basalaräkneoperationerna. De basala räkneoperationerna är addition, subtraktionochskalärprodukt.

Materialet hittas i gymnasiets läroplan som godkänts år 2015 (GLP2016), lång lärokurs i matematik MAA4:  Vektorer; https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_laro-plan_2015-1.pdf

Exempel på bokserier

Studeo MAA4 Vektorit (LOPS 2016), kapitel 1.Vektorit och 3. Vektorit koordinaatistossaMa4 Lång: Vektorer (GLP 2016), kapitel 2. Grunderna i vektorkalkyl, 3. Vektorer i ett koordinatsystem och 4. Skalär produkt

Motsvarande information hittas t.ex. i följande fritt tillgängliga webbmaterial: https://mathinsight.org/vector_introduction

https://mathinsight.org/dot_product

Psykologi och logopedi

Förhandsmaterial för urvalsprovet i psykologi och logopedi våren 2021 består av sju (7) artiklar och fyra (4) förteckningar med centrala termer som stöd för instuderingen. Du kan ladda ner allt material direkt från den här sidan.

Artiklar (1-7):

 1. Hajian-Tilaki, K. (2013): Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve Analysis for Medical Diagnostic Test Evaluation
 2. Harris, J.M. et al (2019): Neuropsychological Differentiation of Progressive Aphasic Disorders
 3. Hyvönen, K. at al (2018): Profiles of Nature Exposure and Outdoor Activities Associated With Occupational Well-Being Among Employees
 4. Jehkonen, M. & Yliranta, A. (2015): Störningar i viljestyrda rörelser - apraxier OBS. Kolla den finska versionen för bild!
 5. Kohonen, I., Kuula-Luumi, A. & Spoof, S.-K. (2019): Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland – Forskningsetiska delegationens anvisningar 2019 OBS. Endast kapitlen 3 och 4 ska läsas. Texten finns i samma fil separat på finska och svenska.
 6. Levy, E. et al (2020): The effects of intensive speech treatment on intelligibility in Parkinson’s disease: A randomized controlled trial
 7. Puolakanaho, A., Kiuru, N., & Lappalainen, P. (2019): ACT- baserade internet- och mobilinterventioner som stöd för ungas skolarbete OBS. Kolla också översättningen för Figur1.

Förteckning över centrala termer i de engelskspråkiga artiklarna (1-4):

 1. Centrala termer: Hajian-Tilaki (engelska-finska-svenska)
 2. Centrala termer: Harris et al (engelska-svenska)
 3. Centrala termer: Hyvönen et al (engelska-svenska)
 4. Centrala termer: Levy et al (engelska-finska-svenska)
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Humanistiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Obs! Inför urvalsproven för de finskspråkiga studieinriktningarna i filosofi ska ett annat förhandsmaterial läsas. Du hittar information om förhandsmaterialet på den finskspråkiga sidan.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Juridiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Obs! De finskspråkiga ansökningsmålen i utbildningsprogrammet för rättsnotarie deltar i den nationella gemensamma antagningen, så i det finskspråkiga urvalsprovet används ett annat förhandsmaterial. Du hittar information om förhandsmaterialet på webbplatsen för den gemensamma antagningen inom området juridik (på finska).

Statsvetenskapliga fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras 2.5.2022 kl. 12.00.

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Teologiska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras ungefär en månad före urvalsprovet.

Veterinärmedicinska fakulteten och Medicinska fakulteten

Förhandsmaterialet publiceras på webbplatsen för det medicinska utbildningsområdet ungefär en månad före urvalsprovet.

Förhandsmaterialet publiceras på webbplatsen för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi ungefär en månad före urvalsprovet.