Oikeustieteellisen tiedekunnan suomenkielinen valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus 2018

Helsingin yliopiston suomenkieliset hakukohteet ovat osa oikeustieteellisen alan yhteisvalintaa. 
Lisätietoa suomenkielisessä valintakokeessa käytettävästä valintakoekirjallisuudesta löytyy yhteisvalinnan nettisivuilta osoitteesta www.oikeustieteet.fi/valintakoe.