Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakokeiden materiaalit

Valintakoe perustuu valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa jaettava materiaali koostuu englanninkielisestä tekstistä, siihen liittyvästä sanastosta (englanti–suomi) ja mahdollisesta muusta materiaalista. Lukion kemian, fysiikan ja biologian pakollisten kurssien tietoja voi tarvita valintakokeessa. Kokeessa voi olla laskutehtäviä.

Hakijoiden käyttöön annetaan koetilanteessa nelilaskin.

Suomenkielinen kirja:

Mervi Seppänen ja Hanna-Riitta Kymäläinen (toim.) 2017. Maailma muuttuu – Muuttuuko maatalous?  Unigrafia. ISBN 978-951-51-2756-3 

Ruotsinkielinen kirja:

Mervi Seppänen och Hanna-Riitta Kymäläinen (red.) 2017. Världen förandras – förändras jordbruket? Unigrafia. ISBN ISBN 978-951-51-2757-0

 

Hakijoiden käyttöön annetaan koetilanteessa nelilaskin.

Valintakoe perustuu valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa jaettava materiaali koostuu kokeen kielen mukaan joko suomen- tai ruotsinkielisestä tekstistä sekä englanninkielisestä tekstistä ja siihen liittyvästä sanastosta (englanti–suomi tai englanti–ruotsi) ja mahdollisesta muusta materiaalista. 

Kokeessa ei käytetä laskinta.

Suomenkieliset kirjat:

Pohjola Matti: Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy, 2014, 11. painos.

Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing Oy, 6-7. painos ISBN: 978-951-37-6359-6.

Ruotsinkieliset kirjat:

Eklund Klas: Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin, Studentlitteratur AB 2013. ISBN 9789144117720. Upplaga 13.

Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan: Företagsekonomi 100 Faktabok. Liber 2017. ISBN 9789147113170. Upplaga 18.

 

Kokeessa ei käytetä laskinta.