• Louise Mullany & Peter Stockwell. Introducing English Language: A Resource Book for Students. 2nd edition. Routledge, 2015. Vain tämä painos kelpaa.
  Kirjasta luetaan osat A & B (sivut 1–120).
 • Andrew Bennett & Nicholas Royle. An Introduction to Literature, Criticism and Theory. 5th edition. Routledge, 2016. Vain tämä painos kelpaa.
  Kirjasta luetaan luvut 1–11 (sivut 1–99).

Julkaistu 5.4.2019

Ojutkangas, Krista & Larjavaara, Meri & Miestamo, Matti & Ylikoski, Jussi: Johdatus kielitieteeseen. Sanoma Pro Oy, 2016. Myös aiemmat painokset kelpaavat.

Lue kirjasta osan II (Mitä kielessä on?) johdanto sekä luvut 6 (Muotokeinot), 7 (Kielten ilmaisemat merkitykset) ja 9 (Kieli ja yhteisö).

Julkaistu 19.4.2019

Gadamer, Hans-Georg: ”Förnuftet i vetenskapens tidsålder”, Göteborg: Daidalos. Obs. Kapitlen ”Hegels filosofi och dess efterverkningar i dag” och ”Hermeneutik som praktisk filosofi” behöver inte läsas.

Julkaistu 19.4.2019

Räikkä, Juha & Siipi, Helena (toim.): Ajattele, filosofoi. Helsinki: Sanoma Pro. Luvut 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 ja 12. Kaikki painokset käyvät.

Julkaistu 19.4.2019

Historia vuosien 1700 ja 1950 välillä.

Julkaistu 19.4.2019

Historia mellan år 1700 och 1950.

Julkaistu 19.4.2019

Suomela-Härmä, Elina ja Garavelli, Enrico (toim.): Il dolce idioma. Avviamento agli studi d'italiano. Université de Helsinki 2011. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat.

Materiaali ladattavissa pdf-tiedostona.

Julkaistu 19.4.2019

Kokonaisuus muodostuu 10 tieteellisestä artikkelista, ja se on koottu viidestä aikakauskirjasta. Aineistoon pääsee joko linkin kautta tai pdf-tiedoston lataamalla.

 • Arjoranta, Jonne & Koski, Johannes: Pepe-sammakko Kiasmassa. Leikki, trollaaminen ja #ALONETOGETHER-taideteoksen affektiivisuus. Ilmestynyt julkaisussa Lähikuva 3/2018.
 • Rantasila, Anna: Tahmaiset affektit. Fukushima Daiichin ydinonnettomuus YLE:n uutisoinnin verkkokommenteissa. Ilmestynyt julkaisussa Lähikuva 3/2018.
 • Hakola, Outi: Kuolemisen affektiivinen mainonta yhdysvaltalaisten saattohoitokotien markkinoinnissa. Ilmestynyt julkaisussa Lähikuva 3/2018.
 • Savolainen, Ulla: Lapsuuden loppu ja Inkerinmaa Juhani Konkan muistelmateoksissa. Kasvu, ylirajaisuus ja kahden nykyisyyden muisti. Ilmestynyt julkaisussa Elore 2/2018.
 • Aula, Inkeri: Aistikävely kaupunkimaisemaan. Yhteisen tilan kokemus ja joutomaiden polut. Ilmestynyt julkaisussa Elore 1/2018.
 • Kangas, Reetta: Tito Pravdan pilapiirroksissa 1949–1950. Ilmestynyt julkaisussa Idäntutkimus 1/2016.
 • Sääskilahti, Nina: Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus. Ilmestynyt julkaisussa TAHITI 1/2016.
 • Enqvist, Johanna: Hetken kestää elo tää, sekin synkkää ja ikävää – traumaattisten perintöjen terminologiaa. Ilmestynyt julkaisussa Suomen Museo 2018.
 • Ikäheimo, Janne & Äikäs, Tiina: Taavetti Lukkarisen hirttopuu muistamisen ja perinnöllistymisen paikkana. Ilmestynyt julkaisussa Suomen Museo 2018.
 • Seitsonen, Oula, Hekkurainen, Mirkka, Koskinen-Koivisto, Eerika & Thomas, Suzie: ”Voiko natsia rakastaa?” Lapin maakuntamuseon Wir waren Freunde – Olimme ystäviä -näyttelyprosessi esimerkkinä vaikeasta kulttuuriperinnöstä. Ilmestynyt julkaisussa Suomen Museo 2018.

Suomen Museon painettua versiota myy Tiedekirja.

Julkaistu 5.4.2019

Idström, Anna & Sachiko, Sosa (toim.): Kielissä kulttuurien ääni. Tietolipas 228. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2009.

Julkaistu 12.4.2019

 • Dahl, Östen. 2018. Vips tar ideofonerna revansch! Språktidningen nr 3, 2018.
  Materialet finns på nätet.
 • Henricson, Sofie. 2015. Svenska och finska i samma samtal. I: M. Tandefelt (red.) Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. S. 127–139. Ladda ner materialet som pdf.
 • Tidigs, Julia. 2018. Den finlandssvenska romanens många språk. En panorering. I. Finsk tidskrift. Nr 3–4, s. 77–93.
  Materialet finns på nätet (ladda ner tidskriftsnumret som pdf, observera att innehållsförteckning för alla nummer från 2018 finns på samma webbsida).

Julkaistu 19.4.2019

Karlsson, Fred: Yleinen kielitiede. Gaudeamus 2015. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat.

Lue kirjasta luvut 1 (Johdanto), 5 (Syntaksi) ja 10 (Maailman kielet).

Julkaistu 19.4.2019

 • Hallberg, Anna Victoria, 2018. Rampfeber. Axess magasin, nr 9, 2018. Materialet finns på nätet.
 • Johansson, Annika & Melander, Björn & Rawoens, Gudrun & Laureys, Godelieve & Oosterhof, Albert, 2015. Två språk två försvar. Språktidningen, nr 5, 2015. Materialet finns på nätet.
 • Nilsson, Jenny; Tingsell, Sofia, 2018. Svenskan i kontakt med Amerika. Språkbruk, nr 2, 2018. Materialet finns på nätet.

Julkaistu 19.4.2019

Havu, Eva ja Härmä, Juhani (éds) 2011. Études de français : approches et aspects. Publications du Département des langues romanes de l'Université de Helsinki. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat.

Teoksesta luetaan luvut 1 ja 2 kokonaisuudessaan. Luvusta 3 luetaan osat 3.2., 3.4. ja 3.5. Teosta myy Unigrafia.

Julkaistu 12.4.2019

Piitulainen, Marja-Leena/Lehmus, Ursula/Sarkola, Irma: Saksan kielioppi. Otava 2011 tai aikaisempi versio. 
Saatavissa myös verkkojulkaisuna.

Julkaistu 19.4.2019

 • Joenpolvi, Martti: Cumulus (Kokoelmassa Martti Joenpolvi: Valitut novellit. s. 201-206, Gummerus, 2006)
  Materiaali saatavilla verkossa (lataa lukunäyte Martti Joenpolvi: Cumulus).
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna: Kielistä kielitaitoon. Teoksessa Honko, Mari & Mustonen, Sanna (toim.) Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. s. 19-31. Finn Lectura, 2018.
  Materiaali saatavilla verkossa (lataa näytesivut → s. 19-31).
 • Korhonen, Riitta: Passiivin tekijää jäljittämässä: pihalla haukutaan, hapot hajotetaan (Kielikello 3/2018)
  Materiaali saatavilla verkossa.

Julkaistu 19.4.2019

 • Etelämäki, Marja & Haakana, Markku & Halonen, Mia 2013: Keskustelukumppanin kehuminen suomalaisessa keskustelussa. Virittäjä 117 s. 460–493.  
  Materiaali saatavilla verkossa.
 • Marttinen, Heta 2012: Epäkerrotun mahdollisuuksia Elina Hirvosen romaanissa: Että hän muistaisi saman. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 1/2012 s. 34–46. 
  Materiaali saatavilla verkossa.
 • Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit. Valintakoemateriaali 2019.
  Materiaali ladattavissa pdf-tiedostona.

Julkaistu 19.4.2019

Heikkilä, Martta (toim.) Taidekritiikin perusteet. Helsinki: Gaudeamus 2012. Myös muut painokset käyvät. Teoksesta luetaan seuraavat luvut:

 • Martta Heikkilä. Johdanto: Taiteesta puheeseen
 • Kuisma Korhonen. Kirjallisuuskritiikki: tekstejä teksteistä
 • Outi Lahtinen. Mitä aalto jättää jälkeensä – kuinka kirjoittaa teatteriesityksestä?
 • Veijo Hietala. Elokuvakritiikin muuttuvat muodot
 • Susanna Välimäki. Musiikkikritiikki: kuulokokemuksen sanallistamista ja merkitysten avaamista 

Julkaistu 5.4.2019

 • Mihail Bulgakov: Master i Margarita. Myös suomenkielinen käännös Mihail Bulgakov: Saatana saapuu Moskovaan käy.
 • Marja Jegorenkov ja Tiina Salomaa: Možno i grammatika! Venäjän kielioppi. Otava 2013. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat. Joissakin verkkokaupoissa teoksen nimi esiintyy muodossa ”Mozhno i grammatika!”.

Julkaistu 19.4.2019

 • Ivan Turgenev: Pervaja ljubov’. Verkosta luettaessa tulee käyttää tätä lähdettä.
 • Voit valmistautua osaan 3 esimerkiksi lukemalla luvut Morfologija ja Slovoobrazovanie kirjasta D. È. Rozental’, I. B. Golub ja M. A. Telenkova: Sovremennyj russkij jazyk.

Julkaistu 19.4.2019