Oikeustieteellisen tiedekunnan suomenkielinen valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus 2019

Helsingin yliopiston suomenkieliset oikeusnotaarin kandiohjelman hakukohteet ovat osa oikeustieteellisen alan yhteisvalintaa. 
Lisätietoa suomenkielisessä oikeustieteen valintakokeessa käytettävästä valintakoekirjallisuudesta löytyy yhteisvalinnan nettisivuilta osoitteesta www.oikeustieteet.fi/valintakoe.