Am­ma­til­li­nen jat­ko­kou­lu­tus lää­ke­tie­teen, hammaslääketieteen ja kas­va­tus­tie­teen aloil­la

Raitapaitainen nainen katselee seinälle laitettuja värikkäitä muistilappuja

Ammatillinen jatkokoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä uralla ja syventää omaa ammattitaitoa. Helsingin yliopisto tarjoaa ammatillista jatkokoulutusta esimerkiksi lääketieteen, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen ja kasvatustieteen aloilla.

Hakumenettelyt ja -ajankohdat koulutuksiin vaihtelevat tiedekunnittain. Löydä oman alasi jatkokoulutusmahdollisuudet alla olevista vaihtoehdoista.

Helsingin yliopiston tiedekunnat ja muut yksiköt tarjoavat opettajan ammatissa toimiville osaamista täydentävää koulutusta.

  • Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa  opettajan pedagogiset opinnot.
     
  • Jos olet kiinnostunut uudesta opetettavasta aineesta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin.
     
  • Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja, jotka auttavat pätevöitymään esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan (aik. lastentarhanopettajan), luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan tehtävään. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan pedagogisia opintoja, mutta esimerkiksi kasvatustieteelliset opinnot ovat hyödyksi useimpiin opettajan tehtäviin pätevöityessä. Niistä voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa, ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Opettajan pedagogisia opintoja järjestetään useissa eri paikoissa. Korvaavuus- ja hyväksilukukäytännöt kannattaa tarkistaa kustakin oppilaitoksesta erikseen. Tutustu Avoimen yliopiston tarjontaan täällä

  • Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ tarjoaa opetustoimen henkilöstölle laaja-alaista ja monipuolista täydennyskoulutusta, joka perustuu kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimustietoon. Lisäksi HY+ tarjoaa sekä avoimia että räätälöityjä koulutuksia mm. kunnille ja sivistystoimen johdolle. Täydennyskoulutuksen ohella HY+:sta saa tukea, oppia ja idoita muun muassa verkkokoulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutustu HY+:n opetusalan tarjontaan täällä.  

  • Helsingin yliopiston Tiedekasvatus tarjoaa eri koulutusasteiden kasvatus- ja opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta oman osaamisen kehittämiseen. Järjestämme pedagogista sisältötietoa kehittävää koulutusta sekä oppiainekohtaisesti että eri oppiaineita/tieteenaloja eheyttävästi ja ilmiölähtöisesti. Toteutamme koulutuksia myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tutustu LUMA- täydennyskoulutuksiin.