Tiedekunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin sijaisena toimiva varadekaani.

Neuvottelukunta pyrkii tukemaan tiedekuntaa sen kehittäessä toimintaansa tiedekunnalle kuuluvien tehtävien mukaisesti. Neuvottelukunta toimii critical friendship -ajatuksen mukaisesti välittäen sidosryhmien ja yhteistyötahojen näkemyksiä tiedekuntaan kohdistuvista odotuksista ja toimien samalla myös palautekanavana.

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä 1–2 kertaa lukuvuodessa keskustelemaan tiedekunnan opetuksen ja tutkimustoiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kysymyksistä. Neuvottelukunnan kautta tiedekunta pitää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan, lakimieskuntaan, alumneihin ja eri yhteistyötahoihin yliopiston sisällä sekä opiskelijoihin.

Oikeustieteen neuvottelukunta voi antaa tiedekunnalle suosituksia strategisista toimintalinjauksista ja tehdä tiedekunnalle toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukunta ei tee tiedekuntaa sitovia päätöksiä.

Koordinaattorina toimii oikeustieteellisen viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden yhteyshenkilö (comms-citycentre@helsinki.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet 2018–2021

 • OTT Heidi Andersson
 • kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, Suomen eduskunta
 • johtokunnan jäsen Klaus Cawén, Kone Oyj
 • puheenjohtaja Nora Liimatainen, Codex r.f.
 • asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
 • asianajaja Rainer Hilli, Asianajotoimisto Roschier
 • puheenjohtaja Jemina Fallenius, Pykälä ry.
 • kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö
 • oikeusneuvos Niilo Jääskinen, Korkein hallinto-oikeus
 • oikeusneuvos Juha Häyhä, Korkein oikeus
 • presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus
 • asianajaja Kari Lautjärvi, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius
 • johtaja Heidi Merikalla-Teir, Keskuskauppakamari
 • puheenjohtaja Sofia Kinnunen, Justus ry.
 • oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International, Suomen osasto
 • toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry
 • johtaja Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj
 • lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
 • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Suomen eduskunta
 • johtaja Eero Blåfield, Suomen Lakimiesliitto
 • hallitusneuvos Elise Pekkala, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, Valtion Eläkerahasto