Tiedekunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunta pyrkii tukemaan tiedekuntaa sen kehittäessä toimintaansa tiedekunnalle kuuluvien tehtävien mukaisesti. Neuvottelukunta toimii critical friendship -ajatuksen mukaisesti välittäen sidosryhmien ja yhteistyötahojen näkemyksiä tiedekuntaan kohdistuvista odotuksista ja toimien samalla myös palautekanavana.

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä 1–2 kertaa lukuvuodessa keskustelemaan tiedekunnan opetuksen ja tutkimustoiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kysymyksistä. Neuvottelukunnan kautta tiedekunta pitää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan, juristikuntaan, alumneihin ja eri yhteistyötahoihin yliopiston sisällä sekä opiskelijoihin.

Oikeustieteen neuvottelukunta voi antaa tiedekunnalle suosituksia strategisista toimintalinjauksista ja tehdä tiedekunnalle toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukunta ei tee tiedekuntaa sitovia päätöksiä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin sijaisena toimiva varadekaani. Koordinaattorina toimii oikeustieteellisen viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden yhteyshenkilö (comms-citycentre@helsinki.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet 2018–2021

 • OTT Heidi Andersson
 • johtaja Eero Blåfield, Suomen Lakimiesliitto
 • johtokunnan jäsen Klaus Cawén, Kone Oyj
 • asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
 • kansanedustaja Anna-Maja Henriksson, Suomen eduskunta
 • asianajaja Rainer Hilli, Asianajotoimisto Roschier
 • oikeusneuvos Juha Häyhä, Korkein oikeus
 • oikeusneuvos Niilo Jääskinen, Korkein hallinto-oikeus
 • toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry
 • presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus
 • asianajaja Kari Lautjärvi, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius
 • oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International, Suomen osasto
 • johtaja Heidi Merikalla-Teir, Keskuskauppakamari
 • hallitusneuvos Elise Pekkala, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • senior vice president Ilkka Rahnasto, Marconi
 • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Suomen eduskunta
 • kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
 • kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö
 • toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, Valtion Eläkerahasto
 • lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • puheenjohtaja, Codex r.f.
 • puheenjohtaja, Justus ry.
 • puheenjohtaja, Pykälä ry.