Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin sijaisena toimiva varadekaani.

Neuvottelukunta pyrkii tukemaan tiedekuntaa sen kehittäessä toimintaansa tiedekunnalle kuuluvien tehtävien mukaisesti. Neuvottelukunta toimii critical friendship -ajatuksen mukaisesti välittäen sidosryhmien ja yhteistyötahojen näkemyksiä tiedekuntaan kohdistuvista odotuksista ja toimien samalla myös palautekanavana.

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä 1–2 kertaa lukuvuodessa keskustelemaan tiedekunnan opetuksen ja tutkimustoiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kysymyksistä. Neuvottelukunnan kautta tiedekunta pitää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan, lakimieskuntaan, alumneihin ja eri yhteistyötahoihin yliopiston sisällä sekä opiskelijoihin.

Oikeustieteen neuvottelukunta voi antaa tiedekunnalle suosituksia strategisista toimintalinjauksista ja tehdä tiedekunnalle toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukunta ei tee tiedekuntaa sitovia päätöksiä.

Neuvottelukunnan jäsenet 2014–2017:

 • OTT Heidi Andersson
 • Pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto
 • Johtokunnan jäsen Klaus Cawén, Kone Oyj
 • Puheenjohtaja Karin Cederlöf, Codex r.f.
 • Asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
 • Asianajaja Rainer Hilli, Roschier
 • Puheenjohtaja Katariina Järvi, Pykälä ry.
 • Valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka
 • Tuomari Niilo Jääskinen, Korkein hallinto-oikeus
 • Tuomari Pauliine Koskelo, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
 • Presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus
 • Asianajaja Kari Lautjärvi, Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius
 • Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari
 • Puheenjohtaja Sanna Luoma, Justus ry.
 • Oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International, Suomen osasto
 • Johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan keskusliitto
 • Johtaja Ilkka Rahnasto, Nokia Oyj
 • Johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Varatuomari Seppo Riski, Helsingin yliopiston Alumniyhdistys
 • Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto
 • Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunta
 • Varatoiminnanjohtaja Mikko Salo, Suomen Lakimiesliitto
 • Asianajaja Risto Sipilä, Suomen Asianajajaliitto
 • Toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, Valtion Eläkerahasto (VER)
Oikeustieteellinen neuvottelukunta