Tiedekunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunta tukee tiedekuntaa sen toiminnan kehittämisessä. Neuvottelukunta toimii critical friendship -ajatuksen mukaisesti välittäen sidosryhmien ja yhteistyötahojen näkemyksiä tiedekuntaan kohdistuvista odotuksista ja toimien samalla palautekanavana.

Neuvottelukunta voi antaa tiedekunnalle suosituksia strategisista toimintalinjauksista sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia. Se ei tee tiedekuntaa sitovia päätöksiä.

Neuvottelukunta kokoontuu 2–3 kertaa lukuvuodessa keskustelemaan tiedekunnan opetus- ja tutkimustoiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kysymyksistä. Neuvottelukunnan kautta tiedekunta pitää yhteyttä juristikuntaan, alumneihin sekä tärkeimpiin yhteistyötahoihin.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii dekaani. Koordinaattorina toimii tiedekunnan viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden yhteyshenkilö (yhteydenotot comms-citycentre@helsinki.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet
 • OTM, vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde-, viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Minna Aila, Neste
 • professori Johan Boucht, Oslon yliopisto
 • asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
 • Kari Kuusiniemi, presidentti, Korkein hallinto-oikeus
 • OTM, pääjohtaja Kirsi Leivo, Kilpailu-ja kuluttajavirasto
 • asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja
 • OTM, johtaja Salla Saastamoinen, oikeus- ja kuluttaja-asiat
 • kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
 • OTM, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman
 • OTM, ESG- ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää, OP Ryhmä
 • OTT, oikeusneuvos Jussi Tapani
 • asianajaja, hallituksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen, Castrén & Snellman
 • OTT, kansliapäällikkö Pekka Timonen, Oikeusministeriö
 • presidentti Asko Välimaa, Helsingin hovioikeus
 • OTT, lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki, Nordea Suomen toiminnot
 • Managing Partner Casper Herler, Borenius