Tiedekunnan henkilöstö

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee työsuhteessa eri tehtävissä yhteensä 1093 henkilöä, joista opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluu 774 ja muuhun henkilöstöön 319 ihmistä. Muuhun henkilöstöön luetaan mukaan myös tutkimusavustajat, jotka tyypillisesti tekevät pro gradu -työtään tutkimusryhmissä.

Henkilöstön sukupuolijakauma ammattiryhmittäin (tilanne 5/2018)

 

Henkilöstön sukupuolijakauma eri ammattiryhmissä

Huom. Osa tohtorikoulutettavista ja tutkijatohtoreista ei ole työsuhteessa yliopistoon, vaan he työskentelevät erillisrahoituksella.

Tarkempia tietoja tiedekunnan henkilöstöstä löydät alla olevasta pdf-tiedostosta: